2 april: gamechanger Qualis organiseert kennissessie kwaliteitaudits ‘Changing the game, changing the name’

Wie de vergelijking met de bouwtechnische keuring van Vereniging Eigen Huis maakt, heeft dé perfecte metafoor te pakken: onafhankelijk, onpartijdig, objectief. Het zijn containerbegrippen, maar zeker van toepassing op Qualis insight into quality. “We meten en rapporteren. We doen niet aan aanbesteden, evenmin aan advisering bij aanbestedingen.” De nieuwe standaard voor schoonmaakaudits LOSK-QMS blijkt niet te zijn gebaseerd op vette verdienmodellen, dure software, verplichte bijscholing. “De schoonmaker is bij ons het positieve uitgangspunt. En gelukkig inmiddels bij meer mensen, want zo’n 40 schoonmaakbedrijven en 30 opdrachtgevers laten inmiddels Qualis de panden meten om de klant of zichzelf te overtuigen van de geleverde  prestaties. Op donderdagmiddag 2 april delen we die ervaringen tijdens onze tweede kennissessie ‘Changing the game, changing the name’ bij Kärcher in Made. Schoonmaakbedrijven, intermediairs, opdrachtgevers, eindbeslissers bij aanbestedingstrajecten: alle vakmensen zijn welkom.”

Een voorbeeld: een bekende adviseur keurde een project af op basis van een VSR-kwaliteitsmeting. Een gebouw van 6 verdiepingen, waar het schoonmaakteam structureel de luchtroostertjes vergat. Gevolg: 12 fouten in sanitair, een afkeur, een dure her-meting van 10 minuten en 2 ontevreden partijen. Vind jij dat een gebouw dan afgekeurd moet worden op dergelijk kleine verstoringen als alles er verder keurig uitziet? Het is een van de voorbeelden die Gerard Spoor van Qualis insight into quality op LinkedIn deelt. Waarom? Omdat de harten van Gerard en zijn Qualis-compagnon Jan Vera op de goede plek zit en niet in hun portemonnee. We kennen de twee langer dan vandaag, we concluderen het uit ons gesprek en we weten dat het Qualis-team 3 jaar aan de software heeft gebouwd en 2 jaar gepilot. Een forse investering in een meetsysteem die enkel met een licentie, dus zonder dure software, kan worden gebruikt.

Hoe deze schrijnende afkeurkwestie afliep en hoe dan wel?
Ook dat deelt Gerard: “Ze vroegen ons om een meting te doen. Het resultaat was een 7,3, met wel dezelfde fouten en nog enkele latente problemen die het meetsysteem van VSR niet beoordeelt of de adviseur niet gezien had, alleen gewogen op de realiteit. De rapportage gaf handvatten voor het schoonmaakbedrijf en het ‘probleem’ werd opgelost. Conclusie? Wij nemen het meten van de kwaliteit over, de kwaliteit verbeterde zelfs duidelijk en stabiliseerde. Dat is het bewijs van wat objectief en zinvol meten doet!”

Waarom weer een kennisevent?
Op 14 februari vorig jaar vond de eerste Qualis-kennissessie plaats: de macht van metingen, de kracht van kwaliteit. Een kennismaking met Qualis insight into quality en de nieuwe norm in kwaliteit meten van schoonmaak LOSK-QMS. “We hebben inmiddels een nieuwe trend gezet in de schoonmaakbranche. Steeds meer schoonmaakbedrijven en steeds meer opdrachtgevers kiezen voor ons. Eerlijke metingen op basis van actuele werkprogramma’s zijn de leidraad. Maar ook: direct meten na afloop van de werkzaamheden, fouten worden niet opgeteld, differentiatie in de vuilsoort, niet alles over één kam scheren en geen dure her-metingen.”

De bijeenkomst op donderdag 2 april is voor schoonmaakbedrijven, intermediairs, opdrachtgevers, eindbeslissers bij aanbestedingstrajecten en alle vakmensen. Het wordt geen Jan-en-Gerardshow, merken de mannen op. “Natuurlijk geven wij wel uitleg over LOSK-QMS en over Qualis, maar ook interessante sprekers, zoals een van onze opdrachtgevers, delen hun ervaringen. En we brengen nieuwtjes. Gastheer Kärcher sluit af met een rondleiding langs haar veelzijdige en verrassend innovatieve reinigingstechnieken.”

Ook grote opdrachtgevers over de brug
Van Alem Schoonmaak is een voorbeeld van een schoonmaakbedrijf, dat al lange tijd in het nieuwe meetsysteem gelooft en de kwaliteit van schoonmaak anders aanstuurt. Stefan Faaij vertelde er in 2017 al over. Gerard: “Nu grote opdrachtgevers als Stern, een van de grootste automotiveconcerns, wel voor ons kiezen, worden de schoonmaakbedrijven met het nieuwe meten geconfronteerd en kunnen ze wel kiezen. Dat maakt het interessant. Voor alle betrokken partijen: de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf én de schoonmaker.”

Delen is vermenigvuldigen
Mark van ’t Schip, inkoopmanager bij Stern, is een van de gastsprekers op de kennissessie ‘Changing the game, changing the name’ op 2 april. Jan licht alvast een tipje van de sluier op: “Stern telt ruim 100 garages. De locatiemanagers hadden allemaal hun eigen mening over de kwaliteit van de schoonmaak, van heel goed tot heel slecht. Het schoonmaakbedrijf gaf zijn eigen mening over al die locaties. Mark kon het zelf niet inschatten waar de waarheid lag en vroeg Qualis om uitkomst te bieden. Dat hebben we gedaan. Uit onze audits bleek dat sommige panden technisch slecht waren, maar dat de tevredenheid goed was. Of andersom. Er was enerzijds dus werk te doen voor het schoonmaakbedrijf, anderzijds leverde een gesprek tussen klant en schoonmaakbedrijf op dat het werkprogramma werd uitgebreid. Dus per saldo werd iedereen er beter van, en wij blij omdat we weer duidelijkheid en zekerheid creëerden.”

Hoogtijd om oude tradities overboord te gooien
“Het zijn de schoonmaakbedrijven die last hebben van de oude tradities, en waar vooral de schoonmakers de dupe van zijn. Ze worden geconfronteerd met onterechte afkeuringen en kunnen er niets tegenin brengen. Hoe fantastisch is het dat grote opdrachtgevers als Oasen in hun aanbestedingsdocument vastleggen dat wij met LOSK-QMS de metingen gaan doen. Objectief, onafhankelijk, onpartijdig, omdat Qualis geen enkel commercieel belang heeft bij de uitslag van een meting. De uitslag van de meting is iets tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Juist die objectiviteit en een goed meetsysteem hebben de doorslag gegeven voor ons systeem te kiezen om zo voor altijd van tijdrovende discussies af te zijn over de resultaten die uit de meting blijken.”

Nieuwsgierig? Kennismaken met en ervaringen horen over de nieuwe standaard voor eerlijke kwaliteitsaudits in de schoonmaak? Reserveer via deze link een exclusieve plek voor de kennissessie Changing the game, changing the name op donderdagmiddag 2 april om 13.00 uur bij Kärcher in Made.

Voor de goede orde
Deelname aan de Qualis-kennissessie is gratis, maar niet vrijblijvend. We bereiden ons namelijk samen met gastsprekers en gastheer Kärcher goed voor en mogelijk moeten we anderen teleurstellen, want het animo is groot. Het is zonde als dit allemaal voor niets is geweest. Dus lukt het je alsnog niet om op 2 april van de partij te zijn, laat het ons uiterlijk 26 maart – per app of mail – weten.

 

Premium

Met nieuw management team zet Succes Volendam in op ‘next level’

“Vorig jaar voerden we in onze organisatie een vernieuwing en verjonging door, met veel...