Privacybeleid

Schoonmaakjournaal is er niet op gericht om via deze website op allerlei manieren gegevens over jou te verzamelen, waarmee we je willen volgen en met gerichte acties willen benaderen. Dat doen we niet. Via deze site worden geen privé-gegevens verzameld. Wel kan je jouw e-mailadres invullen als je ons E-journaal wilt ontvangen.

Geen cookies via deze site
Schoonmaakjournaal plaatst geen cookies in je browser waarmee je kan worden gevolgd. Ook plaatsen we geen cookies voor het vastleggen van statistieken. Wanneer dat in verband met verschillende functionaliteiten op een bepaald moment wel nodig zal zijn, zullen wij dat op deze pagina melden.

Let op! Het is wel mogelijk dat via links op deze site zogeheten ‘third party’ cookies worden geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld cookies die websites als Facebook en Twitter in je browser plaatsen. Wij hebben geen invloed op deze cookies, ook niet op het gebruik daarvan door deze websites. Als je die cookies niet wilt, moet je niet op de links klikken die naar deze sites verwijzen. Ook is het verstandig om in de browser de mogelijkheid om cookies van derden te accepteren uit te zetten.

Wat doen we met jouw naam en jouw e-mailadres als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief?
Als je je via deze site opgeeft voor onze e-nieuwsbrief, vragen we alleen om jouw naam en jouw e-mailadres. Jouw naam mag je vrijblijvend invullen, deze wordt alleen intern bij eventuele controle voor bewijs van aanmelden gebruikt. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. We bieden jouw e-mailadres niet aan derden aan.
Als je wilt dat jouw e-mailadres uit de verzendlijst wordt geschrapt, kun je daarvoor de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Ook kun je een mail met verzoek tot verwijdering sturen naar [email protected]. Als je prijs stelt op volstrekte anonimiteit, gebruik dan een algemeen e-mailadres zoals ‘info’ of ‘contact’.

Wat doen we met de gegevens die je in het responsformulier invult? Of als je op andere wijze contact zoekt?
Als je met behulp van het responsformulier ons vraagt om contact op te nemen, moeten we een paar dingen van je weten:

Jouw naam – omdat we graag weten wie we moeten aanspreken of naar wie we moeten vragen.
Bedrijfsnaam (niet verplicht) – voor ons is het makkelijk als we weten namens wel bedrijf je belt.
Jouw e-mail – zodat we eventueel via de mail kunnen reageren.
Jouw telefoonnummer – zodat we telefonisch contact kunnen opnemen.

Ook als je op andere wijze contact zoekt, bijvoorbeeld via e-mail of de telefoon, gaan we discreet met jouw gegevens om. Het kan dan zijn dat je op eigen initiatief of op ons verzoek gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons doorgeeft. We bieden deze gegevens nooit aan derden aan. Het responsformulier slaat geen gegevens op in een database, en we zullen deze gegevens niet gebruiken om je online of via de telefoon voor marketingdoeleinden te benaderen.
Wil je volstrekte anonimiteit? Gebruik dan een algemeen e-mailadres en het algemene telefoonnummer van het bedrijf waarvoor je contact opneemt.

Onze nieuwsbrief aan klanten
Volgens de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de E-richtlijn, waarin de Europese wetgeving op het gebied van persoonsgegevens en e-marketing zijn vastgelegd, mogen relaties waarmee een zogeheten ‘factuurrelatie’ bestaat online of via telefoon worden benaderd voor marketingdoeleinden. Schoonmaakjournaal doet dit via de e-nieuwsbrief waarin wij informatie delen over de de diensten van Schoonmaakjournaal en over ontwikkelingen die van belang zijn voor onze relaties.

Als je niet wil dat wij je via de e-mail benaderen met deze nieuwsbrief, dan kun je je afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief of je stuurt een e-mail naar [email protected], en dan zorgen wij ervoor dat jouw e-mailadres wordt verwijderd.

De servers zijn beveiligd
De server waarop het adresbestand voor verzending van de e-nieuwsbrief staat, is beveiligd met actuele beveiligingstechnieken. Ondanks dat kan het nooit worden uitgesloten dat derden via illegale weg toegang tot servers proberen te krijgen. Als de server waarop het bestand met e-mailadressen voor het verzenden van de e-nieuwsbrief van Schoonmaakjournaal is gehackt, zullen wij de betrokkenen zo snel mogelijk na het vaststellen van de digitale inbraak daarvan op de hoogte brengen.

De server maakt logbestanden aan
De server waarop de domeinen van Schoonmaakjournaal staan, maakt zogeheten logbestanden aan, waarmee van bezoekers het type browser, land van herkomst, bezoekmoment, bezochte pagina’s en IP-adres op een interne en beveiligde statistiekpagina worden vastgelegd. Wij gebruiken deze informatie voor twee doeleinden:

1. om eventueel te onderzoeken of er toegang tot de server of de website wordt gezocht om daarop in te breken, en daar passende maatregelen tegen te treffen;

2. om site-evaluaties uit te voeren, zoals bijvoorbeeld om vast te stellen welke pagina’s het meest worden bezocht. De data worden niet gebruikt om vast te stellen welke identificeerbare personen de website bezoeken.

De server waarop deze logbestanden staan, is beveiligd met actuele beveiligingstechnieken, die de toegang beperkt tot hen die daartoe gerechtigd zijn. De logbestanden worden binnen de wettelijke bewaartermijn van maximaal zes maanden verwijderd.

Social media
Met betrekking tot onze social media pagina\’s op Facebook, Linkedin en Twitter wijzen wij erop dat wij geen gebruik maken van de tools die deze platforms bieden die inzicht geven in bezoekersstatistieken en -gedrag. Let op: deze platforms plaatsen ondanks dat wel cookies (zeker in geval van Facebook en Linkedin) of kunnen cookies plaatsen. Dit doen zij zonder tussenkomst van Schoonmaakjournaal. Wilt u dit niet, verwijder dan de cookies uit uw browser, bezoek deze pagina’s niet meer of maak geen gebruik van deze platforms.