Themakalender

Op het communityplatform Schoonmaakjournaal vind je actualiteiten, expertblogs, specials, stories en trends & thema’s. Nieuws voor en door mensen uit de schoonmaakbranche verteld en geschreven. Want in een community deel je je kennis en je netwerk met elkaar. Om elkaar te helpen, de branche te professionaliseren én om mensen die hierin een belangrijke rol spelen een platform te bieden. Niet voor niets is de titel ‘schoonmaakhelden’ ontstaan.
Daar wil je toch bijhoren!

In de schoonmaak-community delen we verhalen via het net, maar we willen elkaar ook graag persoonlijk ontmoeten. Met bijeenkomsten, workshops, beurzen etcetera. Deze ontmoetingen sluiten aan bij de thema’s die wij voeren. Onze themakalender 2023 is:

Q1: mens en vak
De krapte op de markt is groot. Hoe zorgen we er samen voor dat de schoonmaakmens zich goed staande houdt en hoe zorgen we voor nieuwe aanwas die het vak goed beoefent?

Q2: mens en efficiency
Door de arbeidskrapte is efficiënt werken een vereiste. Hoe doen we dit in schoonmaakland?

Q3: duurzaamheid
Duurzaam werken is geen optie maar een must. Welke ontwikkelingen zijn er dit jaar en hoe passen we deze in de schoonmaak toe?

Q4: de schoonmaakprofessional
Hoe beleeft de schoonmaker het werk? Hoe kijkt de schoonmaker zelf naar het vak? Welke veranderingen zijn er voor de schoonmakers en wat vinden zij ervan?

Suggesties? Reageren? Mail [email protected]