Stefan Faaij over LOSK-QMS: “Van Alem Schoonmaak gaat kwaliteit anders aansturen”

Bij Van Alem Schoonmaak is de koers grondig gewijzigd: beleid en visie zijn aangepast en heel veel processen zijn anders ingeregeld. “We hebben een prima reputatie en daar zijn we trots en zuinig op. Zuinig betekent niet koesteren, maar anticiperen, continu verbeteren en vooruit kijken. Als je dat niet doet, word je ingehaald. We willen nog meer het bedrijf zijn dat bekend staat als po-actief, persoonlijk, klantgericht, klantvriendelijk en vooral als stabiel kwalitatief dienstverlener. Dat houdt dus niet op bij een nieuw uiterlijk en logo”, aldus Stefan Faaij, operationeel directeur.

Een van de zaken die Van Alem Schoonmaak grondig gewijzigd heeft, is de wijze waarop het schoonmaakbedrijf stuurt op kwaliteit. Stefan Faaij legt uit: “Zoals vele van onze collega’s zijn wij van oudsher op traditionele wijze bezig met bewaken van en sturen op kwaliteit. Met regelmaat wordt een DKS gelopen, bij diverse klanten komt een externe partij een meting uitvoeren en we spreken onze klanten met grote regelmaat over hun beleving. Toch vinden we die traditionele werkwijze niet meer passend en afdoende en vooral te reactief.”

Nieuw meetsysteem
Na diverse gesprekken met Gerard Spoor, voorzitter van stichting LOSK over het meetsysteem LOSK-QMS liet Van Alem vanuit de gewekte interesse een pilotmeting uitvoeren. “We waren aangenaam verrast over de voordelen van het systeem en de resultaten, die uit de rapportage naar voren kwamen. De gebruiksvriendelijkheid was opvallend, maar de benadering van kwaliteit meten en sturen zijn nog veel opvallender.”

Werkelijke en geen schijnbare kwaliteit
Faaij vervolgt: “Omdat alle processen en het eindresultaat bekeken werden, kregen we een helder rapport van de werkelijke kwaliteit, niet van de schijnbare kwaliteit. Vervolgens kregen we ook inzicht in latente problemen, die uit procesfouten naar voren kwamen. Hiermee kunnen we latente problemen signaleren en oplossen voordat ze prominent worden. Dat noem ik pro-actief met kwaliteit omgaan. Het leverde, vanuit de procesevaluatie, ook nog eens een aardige besparing op door verkeerd gebruik van materialen en middelen te corrigeren. De klant die het rapport inzag was overigens net zo enthousiast over onze nieuwe manier van kwaliteitsbewaking en sturing ervan. Wat wil je dan nog meer? Ik kan alleen maar zeggen dat het een openbaring is ten opzichte van de traditionele meetsystemen.”

Enthousiast ontvangen
“Ik denk dat u zich voor kunt stellen dat ik enorm blij word van dergelijke reacties”, reageert Gerard Spoor, voorzitter van Stichting LOSK. “De reactie die Stefan geeft,  hoor ik gelukkig heel vaak. Hoe mooi is het dat je met zeven schoonmaakcollega’s een systeem ontwikkelt voor en door schoonmaakbedrijven, dat zo enthousiast ontvangen wordt. Dat maakt het alle inspanning meer dan de moeite waard!”

Uitbreiding in DKS
Spoor vervolgt: “Sinds kort bieden we zonder meerkosten in het abonnement ook het gebruik van DKS via onze software aan. Je kunt dan de DKS-en ook spiegelen aan metingen en afwijkingen snel signaleren. Ook is er de mogelijkheid om projecten onder te brengen in projectgroepen (rayons). Omdat u in onze software ook metingen kunt consolideren, heb je inzicht in de prestaties van de verschillende rayons en van uw totale organisatie.”

“Omdat we als stichting geen winstoogmerk hebben, kunnen we het systeem en de software ook financieel heel aantrekkelijk aanbieden. De kosten zullen geen belemmering zijn voor gebruikers”, concludeert Spoor.

Wilt u meer weten over het LOSK-QMS meetsysteem? Kijk op www.losk.nl.