11 januari 2024

Nieuwe wetten en regels voor ondernemers vanaf 2024

Per 1 januari 2024 hebben ondernemers te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Dit geldt ook voor ondernemers in de schoonmaakbranche. Daarom zet Schoonmakend Nederland de feiten op een rij. 

Wat is er sinds de start van het nieuwe jaar verandert?

Loon, vergoedingen & belastingen

Introductie minimumuurloon
Het wettelijk minimumloon per maand verandert naar een minimumloon per uur (gebasserd op een 36-urige werkweek).Het minimumuurloon in 2024 is voor alle werknemers gelijk en niet afhankelijk van het aantal uur dat per week gewerkt wordtLees meer 

De lonen in de schoonmaakbranche zijn hoger dan het minimumuurloon. Voor de uitbetaling van het loon verandert er nietsVoor de medewerker die arbeidsongeschikt is moet wel rekening gehouden worden dat minimaal het minimumuurloon betaald wordt

Hoger cao-loon schoonmaak- en glazenwassersbranche
Op 1 januari 2024 gaan de cao-lonen voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche omhoog. Lees meer

Hogere arbeidskorting
Om werken meer te laten lonen, gaat de arbeidskorting op 1 januari 2024 omhoog van € 5.052 naar € 5.532.

Verhoging maximale transitievergoeding
De maximale transitievergoeding gaat in 2024 omhoog van € 89.000 naar € 94.000. Voor werknemers van wie het dienstverband buiten hun eigen schuld afloopt en een hoger jaarloon dan € 94.000 hebben, is het maximum het jaarloon. De rekenhulp transitievergoeding helpt je bij het bereken van de hoogte van de transitievergoeding.

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan jouw medewerkers geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt verlaagd van 3% (in 2023) naar 1,92%. 

Minder belasting over geld derdengeldenrekening
Vanaf 1 januari 2024 betaal je minder belasting over geld dat op een derdengeldenrekening staat. Een derdengeldenrekening werd in 2023 nog als belegging gezien en daar betaalde je 6,17 procent belasting over. Vanaf 2024 wordt dat geld als banktegoed gezien. Daar betaal je minder belasting over: 0,36 procent.Een derdengeldenrekening gebruik je voor de aankoop van bedrijfsmiddelen zoals een machine of bedrijfsauto. Het is een aparte bankrekening waarop geld van anderen (derden) wordt bewaard totdat het aan de juiste persoon wordt uitbetaald.

Daling MKB-winstvrijstelling
Deze MKB-winstvrijstelling geldt voor mkb-ondernemers die inkomstenbelasting betalen en dus een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid hebben (bijvoorbeeld eenmanszaak of vof). De MKB-winstvrijstelling daalt van 14 procent naar 13,31procent. De vrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Door deze maatregel betaal je over 2024 dus iets meer belasting dan over 2023.

BOR en DSR alleen voor ondernemingsvermogen
De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifreling (DSR) zijn in 2024 soberder. In de BOR hoef je minder of geen erfbelasting te betalen. In de doorschuifregeling (DSR) hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over de winst die je overhoudt. Die betaalt de volgende eigenaar.Vanaf 2024 mogen deze twee regelingen alleen nog gebruikt worden voor het ondernemingsvermogen en niet meer voor vermogen uit de verhuur van onroerende zaken zoals bedrijfspanden, huizen of akkers. Vanaf 2025 volgen meer wijzigingen.

Duurzaamheid, vervoer en thuiswerken  

 

CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit
Heeft jouw bedrijf 100 of meer medewerkers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

  • De rapportageplicht geldt voor alle werkgerelateerde kilometers, zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen.
  • In de rapportage staan welk type voervoersmiddel, het brandstoftype en het aantal kilometers.
  • Je mag ervoor kiezen de rapportage op 1 januari 2024 te starten. Vanaf 1 juli moeten organisaties met 100 of meer medewerkers verplicht rapporteren. De rapportage moet uiterlijk op 30 juni 2025 online worden ingeleverd. Start hier om je je gegevens door te geven.
  • De overheid berekent de CO2-uitstoot. Ieder jaar ontvangt het bedrijf een rapport met inzicht in en feedback op de totale CO2-uitstoot.Stijging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reisvergoeding gaat op 1 januari 2024 omhoog van € 0,21 naar € 0,23  per kilometer. Wat betekent dat voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche? Lees meer
Thuiswerkvergoeding
De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat in 2024 omhoog naar € 2,35. Dit was in 2023 € 2,15. 

Aanbieden belastingvrije ov-kaart eenvoudiger
Vanaf 1 januari 2024 mogen werkgevers een ov-kaart vergoeden of verstrekken. De enige voorwaarde is dat je medewerker de kaart ook voor woon-werkverkeer/zakelijke reizen gebruikt. Registratie van privé- en zakelijk gebruik is niet meer nodig om in aanmerking te komen voor de belastingvrijstelling; de vrijstelling voor OV-kaarten geldt als gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling.

Pensioen

 

AOW-leeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd in 2024 is 67 jaar. Deze was 66 jaar en tien maanden. De AOW-leeftijd blijft tot en met 2027 67 jaar, in 2028 stijgt die weer – tot 67 jaar en drie maanden. Ook in 2029 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.

Omgevingswet

 

Aanvragen vergunningen
Wil je een bedrijfspand bouwen of een vergunning aanvragen, dan krijg je te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt 26 verschillende wetten en moet regels eenvoudiger maken. Bijna alle wetgeving over milieu, ruimtelijke ordening, natuur, bouwen, en gevaarlijke stoffen valt onder deze nieuwe wet. Vergunningen regel je voortaan bij het nieuwe Omgevingsloket

De Omgevingswet kent vergunningsvrije en vergunningsplichtige activiteiten. Voor het uitvoeren van een vergunningsplichtige activiteit, moet je vooraf een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het uitvoeren van een vergunningsvrije activiteit moet je soms vooraf een melding doen.Voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen, bepaalt de overheid in de Omgevingswet en de daarbij behorende besluiten. Elke gemeente maakt op basis van de Omgevingswet een eigen omgevingsplan. In dit plan staat voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen. Dit kan per gemeente verschillen.

Afval opruimen rond je bedrijven
Dit is ook onderdeel van de Omgevingswet. Jouw gemeente kan vanaf 1 januari 2024 bepalen wat je moet doen om de omgeving van je bedrijf schoon te houden. Zo kan je gemeente beter inspelen op lokale problemen met zwerfafval. De regels komen in een omgevingsplan; een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. 

Voor 2032 moeten gemeenten met nieuwe regels komen. Totdat je gemeente nieuwe regels heeft gemaakt, ben je verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond je bedrijf op te ruimen. Dat geldt alleen voor afval van producten die je verkoopt. Denk daarbij bijvoorbeeld etensresten en verpakkingen.

Bron: Schoonmakend Nederland

Deel dit artikel

Ook interessant:

24 december 2018

Nieuwe weg Piecom, ISSA-bekroning, kennis delen en disruptie

Op Masters of LXRY toonde Piecom onlangs haar nieuwe weg. Met een disruptieve innovatie en een andere manier van presenteren dan in schoonmaakland gewoon is, maakte het bedrijf een...

13 maart 2020

SVS pakt coronavirus op en aan: gratis toegang tot e-learning module handhygiëne

Ook in Nederland grijpt het coronavirus razend snel om zich heen. Een goede hygiëne, waaronder handhygiëne, speelt meer dan ooit een cruciale rol, ter voorkoming en om de verspreiding...

07 juni 2019

Bunzl Belgium Expo aftermovie

Elke twee jaar vindt de ‘biggest professional trade fair in Belgium’ plaats: Bunzl Belgium Expo. Op 7 en 8 mei vond de 5e editie plaats. Met duurzaamheid als thema,...

20 mei 2019

Kennisdagen vloeronderhoud Taski: “Een vloer is het visitekaartje, ga er goed mee om”

Kennis delen en zelf ervaren hoe je goed vloeronderhoud kunt uitvoeren. Deze thema’s staan centraal tijdens de Diversey/Taski Kennisdag. Op 16 mei vond de eerste bij Schwartzmans in Waalwijk plaats. Er...

10 februari 2023

Enthousiasmeren nieuwe schoonmaakgeneratie

Schoonmaakorganisatie Wouters uit Groesbeek liet op social media weten bezoek te hebben gehad van een groepje scholieren van het Pro College in Nijmegen. Ze hebben de jongeren een inkijkje...

23 december 2022

#FotoFriday Vrolijk Kerstfeest!

Op veel locaties werden afgelopen week schoonmaakmedewerkers en andere relaties bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Veel foto’s van een vrolijke kerstviering, cadeaus, lekkers, hartelijke woorden en...

19 juni 2019

Fotofilmreview FM Next Generation event Beleef de passie!

Op een heel bijzondere locatie: het state-of-the-art i-team Global Event Center in Eindhoven kwam een bijzondere groep mensen op 18 juni bijeen: young professionals uit de schoonmaak- en FM-branche,...

19 september 2023

Nieuwe loontabel per 1 november 2023

Naar aanleiding van de nieuw gemaakte afspraken over het loon is de cao 2022-2024 gewijzigd. De eerste wijziging gaat in per 1 november 2023; de basisuurlonen worden dan verhoogd...

14 maart 2023

Duurzaamheid, van vrijblijvend naar must-do in 2024.

De schoonmaakbranche is doorspekt van duurzaamheidsinitiatieven. Veel bedrijven doen hun best om processen en producten te verduurzamen. Om oprecht goed met aarde en mens om te gaan. Andere ‘sjoemelen’wat...

01 november 2023

Sustainable Schoonmaaktoppers genomineerd

Jaarlijks wordt de ABN AMRO Duurzame 50 award uitgereikt aan koplopers die samenwerking, creativiteit en vernieuwing nastreven. Hoe mooi is het dat ook twee koplopers uit de schoonmaakbranche hiervoor...