4 maart 2019

Ingezonden brief Europese Commissie: “Laagste prijs als gunningscriterium juridisch correct en passend”

Eind december ontving het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Petten een gele kaart van de codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Reden? Voor de recente aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening hanteerde men het gunningscriterium laagste prijs en opdrachtgever was niet ‘into speaking terms’, zo meldde de codecommissie. Het redactieteam van Schoonmaakjournaal ging op zoek naar antwoorden en publiceerden een drieluik met aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema, salesconsultant Kirsten van der Vaart van schoonmaakbedrijf Asito en facilitair adviseur Patrick Wolfert van PGW Advies. In een persoonlijke brief aan onze reactie reageert Piotr Szymanski, director van het Joint Research Centre in Petten, wel, namelijk op onze eerste publicatie, en geeft hij uitleg. Hieronder de letterlijke tekst van zijn brief.

“Wij hebben uw artikel met belangstelling gelezen, omdat ook wij als Europese Commissie streven naar aanbestedingen van hoge kwaliteit waarin wij zeker stellen dat inschrijvers die in aanmerking kunnen komen voor een contract verantwoordelijke werkgevers zijn, milieubewust ondernemen, diensten van hoge kwaliteit leveren en aan de verplichtingen van de toepasselijke milieu-, sociale en arbeidswetgeving, zoals vastgelegd in de wetten van de Unie, de nationale wetgeving en eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten (waaronder in dit geval die van de schoonmaakbranche) voldoen. Wij begrijpen het pleidooi voor het EMVI model, maar zijn van mening dat door het stellen van zeer hoogwaardige kwaliteits- en overige eisen in zowel het aanbestedings- als het uitvoeringsproces een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden als met de keuze voor het EMVI model.”

“Daarnaast is, dit ter verduidelijking, op overheidsopdrachten van de Europese Commissie de regelgeving van de Financiële Verordening van de EU van toepassing, in dit geval de Financiële Verordening 2012 van de EU en de Toepassingsregels van de Europese Commissie. Deze bevatten geen specifieke regels over wanneer als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving of de laatste prijs gekozen moet worden; deze keuze is ook naar de vaste rechtspraak van de Hof van Justitie van de Europese Unie naar goeddunken van de Europese Commissie. In de praktijk wordt de laagste prijs gebruikt als gunningscriterium voor diensten waarvan de technische inhoud volledig is vastgelegd in de technische specificaties van de aanbestedingen, zoals in de onderhavige aanbesteding. Hierin wordt met name in detail aangegeven wat de toepasselijke minimum kwaliteits- en andere eisen zijn waaraan de inschrijvers en de toekomstige contractant moeten voldoen.”

“De naleving tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd door een goed uitgewerkte communicatiestructuur en het kwaliteitsniveau wordt onderworpen aan kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Daarom is de Europese Commissie van mening dat haar keuze voor de laagste prijs als toepasselijk gunningscriterium zowel juridisch correct als passend is, en in overeenstemming met de missie en de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de Europese Commissie als aanbestedende dienst.”

“Wij betreuren dat uw artikel alleen ingaat op het gekozen gunningscriterium, terwijl het de hoge eisen die de Europese Commissie stelt aan de inschrijvende partijen onbelicht laat. Wij zijn van mening dat door deze eenzijdige benadering geen afgewogen beeld gegeven is van deze aanbesteding van hoge kwaliteit.”

“Wij verzoeken u daarom vriendelijk ook onze positie aan uw lezers kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het publiceren van deze brief of door een artikel te publiceren waarin u onze positie uitlegt.” Bij deze!

Voor wie het drieluik gelekaartaanbesteding Petten heeft gemist, deze 3 linkjes om verder te lezen:

Deel dit artikel

Ook interessant:

19 februari 2020

Blog: Stiefkind van het aanbesteden (2)

Stiefkind, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkind van het aanbesteden. Terwijl het belang van het stellen van vragen groot is. Als Aanbestedingsspecialist...

19 juli 2022

Blog: beter aanbesteden, maar niet om ondernemers beter te laten inschrijven!

Deze zomer is er een nieuwe subsidieregeling Beter Aanbesteden. Je begrijpt: daar zat ik meteen bovenop. Kom maar door met die subsidie! Want aanbesteden en inschrijven is al duur...

07 maart 2019

Impressie codecongres Van Principe naar Praktijk, zo werkt het: “Het moet kloppen”

“Als je verantwoordelijk marktgedrag aan partijen vraagt, met wie je samenwerkt, moet je zelf het goede voorbeeld geven, het moet gewoon kloppen”, benadrukt president-directeur ProRail, Pier Eringa. Hij was...

11 mei 2022

Bert van Boggelen nieuwe voorzitter van Code Schoonmaak

Per 1 juni treedt Bert van Boggelen aan als nieuwe voorzitter van de Code Schoonmaak. Hij volgt in deze functie Kees Blokland op. Blokland is voorzitter vanaf het eerste...

12 juli 2020

filminterview: Octavia Siertsema: 3 gouden tips voor inschrijven op aanbestedingen

Zorg voor een goede voorbereiding, stel vragen over de aanbesteding, leef je in de aanbestedende dienst in; Aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema deelt deze drie gouden tips voor effectief en efficiënt...

16 mei 2023

‘Schoonmaken, de tofste baan van de wereld’

Code Schoonmaak initieert dit jaar zes webinars. Voorzitter Bert van Boggelen gaat tijdens deze webinars in gesprek met experts uit de branche over onder meer indexatie, smart meten van...

22 mei 2017

Onderzoek codecommissie naar beter aanbesteden: “Bij opdrachtgevers moet grote omslag nog komen”

Aanbestedingen worden langzaamaan weer steeds beter en meer verantwoord uitgezet, met oog voor kwaliteit en de mens die het werk doet. En dat was hard nodig. Dat blijkt uit...

01 april 2019

#nieuwsnotendop week 13: Blinck Schoon, FMXXL, Gom, Kärcher en schoonmaakcode

Nieuw Kärcher Center Urk: multibrand-service onder één dak Op 29 maart opende het nieuwe Kärcher Center in Urk feestelijk haar deuren. Door deze nieuwe vestiging (die verband houdt met...

06 juni 2019

Het tij is gekeerd: Codecommissie trekt gele kaart Europese Commissie in

“Wij zullen de principes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in toekomstige aanbestedingen toepassen en onze werknemers voorlichten over de Code.” De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf reikte...

11 oktober 2020

CNV alert: hygiëne hotelkamers laat ondanks corona te wensen over  

Veel hotelkamers in ons land worden niet goed schoongemaakt, ondanks aangescherpte coronaprotocollen. Schoonmakers blijken bedden en wc’s niet schoon te maken en gebruikte handdoeken op de kamer te laten...