4 maart 2019

Ingezonden brief Europese Commissie: “Laagste prijs als gunningscriterium juridisch correct en passend”

Eind december ontving het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Petten een gele kaart van de codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Reden? Voor de recente aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening hanteerde men het gunningscriterium laagste prijs en opdrachtgever was niet ‘into speaking terms’, zo meldde de codecommissie. Het redactieteam van Schoonmaakjournaal ging op zoek naar antwoorden en publiceerden een drieluik met aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema, salesconsultant Kirsten van der Vaart van schoonmaakbedrijf Asito en facilitair adviseur Patrick Wolfert van PGW Advies. In een persoonlijke brief aan onze reactie reageert Piotr Szymanski, director van het Joint Research Centre in Petten, wel, namelijk op onze eerste publicatie, en geeft hij uitleg. Hieronder de letterlijke tekst van zijn brief.

“Wij hebben uw artikel met belangstelling gelezen, omdat ook wij als Europese Commissie streven naar aanbestedingen van hoge kwaliteit waarin wij zeker stellen dat inschrijvers die in aanmerking kunnen komen voor een contract verantwoordelijke werkgevers zijn, milieubewust ondernemen, diensten van hoge kwaliteit leveren en aan de verplichtingen van de toepasselijke milieu-, sociale en arbeidswetgeving, zoals vastgelegd in de wetten van de Unie, de nationale wetgeving en eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten (waaronder in dit geval die van de schoonmaakbranche) voldoen. Wij begrijpen het pleidooi voor het EMVI model, maar zijn van mening dat door het stellen van zeer hoogwaardige kwaliteits- en overige eisen in zowel het aanbestedings- als het uitvoeringsproces een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden als met de keuze voor het EMVI model.”

“Daarnaast is, dit ter verduidelijking, op overheidsopdrachten van de Europese Commissie de regelgeving van de Financiële Verordening van de EU van toepassing, in dit geval de Financiële Verordening 2012 van de EU en de Toepassingsregels van de Europese Commissie. Deze bevatten geen specifieke regels over wanneer als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving of de laatste prijs gekozen moet worden; deze keuze is ook naar de vaste rechtspraak van de Hof van Justitie van de Europese Unie naar goeddunken van de Europese Commissie. In de praktijk wordt de laagste prijs gebruikt als gunningscriterium voor diensten waarvan de technische inhoud volledig is vastgelegd in de technische specificaties van de aanbestedingen, zoals in de onderhavige aanbesteding. Hierin wordt met name in detail aangegeven wat de toepasselijke minimum kwaliteits- en andere eisen zijn waaraan de inschrijvers en de toekomstige contractant moeten voldoen.”

“De naleving tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd door een goed uitgewerkte communicatiestructuur en het kwaliteitsniveau wordt onderworpen aan kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Daarom is de Europese Commissie van mening dat haar keuze voor de laagste prijs als toepasselijk gunningscriterium zowel juridisch correct als passend is, en in overeenstemming met de missie en de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de Europese Commissie als aanbestedende dienst.”

“Wij betreuren dat uw artikel alleen ingaat op het gekozen gunningscriterium, terwijl het de hoge eisen die de Europese Commissie stelt aan de inschrijvende partijen onbelicht laat. Wij zijn van mening dat door deze eenzijdige benadering geen afgewogen beeld gegeven is van deze aanbesteding van hoge kwaliteit.”

“Wij verzoeken u daarom vriendelijk ook onze positie aan uw lezers kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het publiceren van deze brief of door een artikel te publiceren waarin u onze positie uitlegt.” Bij deze!

Voor wie het drieluik gelekaartaanbesteding Petten heeft gemist, deze 3 linkjes om verder te lezen:

Deel dit artikel

Ook interessant:

31 januari 2019

TenderApp maakt aanbestedingsland transparanter

Gaan we nu ook swipen voor Tenders? Wel als je als ondernemer succesvoller wil zijn bij aanbestedingen. Dat is het doel van het nieuwe tenderplatform van ondernemers Rodger van...

01 februari 2019

#nieuwsnotendop week 5 met Blinck Schoon, CSU, Excentr, Facilicom, Greenspeed, Schoonmaakcode en Yask

Greenspeed is crazy about it: oprichting Greenspeed France Per 1 januari 2019 is Greenspeed France opgericht. “Het Greenspeed circulaire schoonmaakconcept is ook in Frankrijk aan een mooie opmars bezig....

04 november 2020

Code Schoonmaak Talkshow: “Werknemers facilitaire branches mogen niet de dupe worden van coronacrisis”

Partnerschappen tussen opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers moeten gelden in goede en slechte tijden; tijdens de online Talkshow Verantwoordelijk Marktgedrag op 2 november kwam die boodschap duidelijk naar voren. De...

06 juni 2019

Het tij is gekeerd: Codecommissie trekt gele kaart Europese Commissie in

“Wij zullen de principes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in toekomstige aanbestedingen toepassen en onze werknemers voorlichten over de Code.” De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf reikte...

08 maart 2018

Marktwerking en aanbesteden: “Durf eens uit te vragen wat echt belangrijk is”

Wat is er te koop in de markt? Menig aanbestedende (overheids)organisatie weet dat niet. Er wordt geen of amper onderzoek naar het in te kopen product gedaan en gemakshalve...

27 december 2022

Blog: “Terugkijkend naar 2022 en vooruitkijkend naar 2023”

Geert van de Laar, voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag, neemt tijdens de feestdagen tijd voor bezinning. Lees zijn blog over terug- en vooruitkijken: Terugblik “Je kunt je het haast niet...

01 april 2019

CNV deelt Amsterdamse hotels gouden emmers en natte dweilen uit

Hotels in Amsterdam kunnen dinsdagmiddag 2 april rekenen op een bezoekje van CNV Vakmensen. “We delen ‘gouden’ emmers uit aan hotels die de Schoonmaakcode hebben ondertekend. Hotels die hardnekkig...

10 december 2019

Erik te Brake (VNO-NCW en MKB Nederland): “Inbesteden gebeurt op basis van vooroordelen”

“Een van de aannames is dat inbesteden betere arbeidsvoorwaarden zou opleveren. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsvoorwaarden niet beter, maar juist slechter worden. Dat zie je ook in de...

20 november 2023

Maak kennis met Mathilde Reintjes, bestuurslid Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Mathilde Reintjes is sinds mei 2023 bestuurslid bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM), en is al langer betrokken bij de Code VM. Daarnaast is zij arbeidsrecht-advocaat bij Gresnigt...

11 februari 2020

Nieuw Comite van Aanbeveling voor sociaal beleid 500.000 facilitaire dienstverleners

Om het appèl van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag op marktpartijen, opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs te versterken, is deze maand een vooraanstaand Comité van Aanbeveling opgericht. De Code is sinds...