22 mei 2017

Onderzoek codecommissie naar beter aanbesteden: “Bij opdrachtgevers moet grote omslag nog komen”

Aanbestedingen worden langzaamaan weer steeds beter en meer verantwoord uitgezet, met oog voor kwaliteit en de mens die het werk doet. En dat was hard nodig. Dat blijkt uit onderzoek in 2017 in opdracht van de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag onder 228 organisaties. Opdrachtnemers lopen voorop, bij opdrachtgevers moet de grote omslag nog komen.

12 juli 2020 – 2,5 jaar later: is er al iets veranderd in beter en meer verantwoord aanbesteden? Wie durft te reageren? Dat kan via deze post in de LinkedIn Group Schoonmaakjournaal

Een aantal jaren geleden was de trend dat bij uitbesteding van diensten puur op prijs werd geselecteerd. Zo werd kwaliteit en het menselijke aspect nogal eens vergeten, met als dieptepunt de schoonmaakstaking. Inmiddels hebben ruim 1250 organisaties de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend en de effecten worden nu zichtbaar.

Omslag hard nodigSchoonmaakjournaal aanbesteden infographic inkoper verkoper
Kees Blokland, voorzitter van de commissie: “Een omslag in de markt was hard nodig. Alleen op prijs beoordelen is irreëel, daar gaat de markt aan ten onder. Mensen zijn bepalend voor de kwaliteit van een dienst. Opdrachtnemers incorporeren kwaliteit en sociaal beleid inmiddels concreet in hun beleid. Opdrachtgevers vinden het belangrijk, maar gaan nog niet echt tot actie over. We doen bij deze dan ook moreel appèl op hen.

Van alle ondertekenaars van de code is slechts 25% opdrachtgever.

Sancties
Bijna een kwart van de respondenten van het onderzoek vraagt om concretere handhaving. Door sancties op te leggen, steekproefsgewijs te controleren, of zelfs door een ondertekenaar uit de code te kunnen zetten. Blokland: “We merken een toename van klachten over de onjuiste toepassing van de code. Ik vind dat positief; het betekent dat het speelt en men zich verantwoordelijk voelt. We ondernemen op een gefundeerde klacht dan ook direct actie.”

12 juli 2020 – 2,5 jaar later: is er al iets veranderd in beter en meer verantwoord aanbesteden? Wie durft te reageren? Dat kan via deze post in de LinkedIn Group Schoonmaakjournaal

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in deze vorm in 2015 in het leven geroepen om een einde te maken aan prijsafbraak, arbeidsonrust en verslechterende kwaliteit in diverse vormen van facilitaire dienstverlening.  Eerste aanleiding hiervoor waren de schoonmaakstakingen in 2010. De ondertekenaars van de Code erkennen dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding bij een uitbesteding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Zij houden oog voor het menselijke aspect en kwaliteit. Ondertekenaars zijn bijvoorbeeld AWVN, NS, Rijksoverheid, Schiphol en UWV en vier branches: schoonmaak en glazenwassers, catering, veiligheid en erkende verhuizers.

Deel dit artikel

Ook interessant:

08 januari 2019

Onderzoek onder gemeenten: in 2015-2017 meer inbesteding schoonmaak

Van afvalvoorziening tot schoonmaak, van onderhoud aan overheidsgebouwen tot catering: overheden hebben 93 verschillende activiteiten die ze kunnen in- of aan- c.q. uitbesteden. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat...

14 juli 2020

Primeur in aanbesteding Schouw On!ine, voordelen voor opdrachtgever en opdrachtnemer

Bijzaak, partner voor facilitaire vraagstukken, introduceert Schouw On!ine: de nieuwe, moderne en toekomstbestendige manier van schouwen en informatie-uitwisseling tijdens Europese en onderhandse facilitaire tendertrajecten. Met het nieuwe concept Schouw...

20 februari 2020

Themaserie Marktbalans: MT1000 topper Victoria realiseert 15% groei

“Met stip binnen gevlogen in de MT1000. Management Team (MT) Magazine doet jaarlijks onderzoek naar de beste dienstverleners in hun sector. Dit jaar komt Victoria binnen op plek 6....

06 juni 2019

Het tij is gekeerd: Codecommissie trekt gele kaart Europese Commissie in

“Wij zullen de principes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in toekomstige aanbestedingen toepassen en onze werknemers voorlichten over de Code.” De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf reikte...

11 november 2013

Verschenen: Handboek inschrijven op aanbestedingen

Veel ondernemers uit het mkb en veel zelfstandigen zuchten bij de gedachte dat ze gaan inschrijven op een aanbesteding. Het is veel werk en het is maar de vraag...

08 maart 2018

Marktwerking en aanbesteden: “Durf eens uit te vragen wat echt belangrijk is”

Wat is er te koop in de markt? Menig aanbestedende (overheids)organisatie weet dat niet. Er wordt geen of amper onderzoek naar het in te kopen product gedaan en gemakshalve...

12 februari 2019

Marcel en Rodger: “Met TenderApp ben je up-to-date voor succesvol aanbesteden”

De Nederlandse overheid publiceert jaarlijks 15.000 aanbestedingen op veel verschillende platformen. Het aanbestedingsproces is te veel gericht op de inkoper. Dit frustreert de inschrijver al jaren, voor hem is...

31 januari 2019

TenderApp maakt aanbestedingsland transparanter

Gaan we nu ook swipen voor Tenders? Wel als je als ondernemer succesvoller wil zijn bij aanbestedingen. Dat is het doel van het nieuwe tenderplatform van ondernemers Rodger van...

25 november 2019

Asito en Alliander: “Door focus op sterke samenwerking wonnen we aanbesteding”

Met een uitgebreid plan startte Asito 1,5 jaar geleden de dienstverlening bij Alliander. Met dit plan draagt het schoonmaakbedrijf bij aan de ambitie van Alliander om een Great Place...

20 december 2019

Leen Camerlynck (CleanDeal) over toekomst schoonmaak: “Prijzenoorlog of onderscheidende factor?”

Wat staat de schoonmaak te wachten? Vijf jaar geleden daagde onze filmer Henk Snaterse Charles Scholte van SVS Opleidingen, Leen Camerlynck van CleanDeal, Michel de Bruin van Greenspeed, Rogier...