filminterview: Octavia Siertsema: 3 gouden tips voor inschrijven op aanbestedingen

Zorg voor een goede voorbereiding, stel vragen over de aanbesteding, leef je in de aanbestedende dienst in; Aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema deelt deze drie gouden tips voor effectief en efficiënt aanbesteden in een filminterview. Octavia is auteur van het Handboek Inschrijven op Aanbestedingen uit 2013 en in 2018 een upgrade onderging.

Waarom schreef Octavia het Handboek Inschrijven op Aanbestedingen? “Veel ondernemers uit het mkb en veel zelfstandigen zuchten bij de gedachte dat ze gaan inschrijven op een aanbesteding. Het is veel werk en het is maar de vraag of je de opdracht krijgt. Wat veel mensen niet weten, is dat er stringente regels zijn, voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst. Al deze regels heb ik helder verwoord in het praktische boek Handboek Inschrijven op Aanbestedingen”, aldus interviewde we Octavia in november 2013.

Nu, bijna 7 jaar later, deelt Octavia drie belangrijke tips voor effectief en efficiënt aanbesteden in dit filminterview op YouTube met je. Onze kijktip: