Verschenen: Handboek inschrijven op aanbestedingen

Octavia Siertsema - boekoverhandiging aanbestedenVeel ondernemers uit het mkb en veel zelfstandigen zuchten bij de gedachte dat ze gaan inschrijven op een aanbesteding. Het is veel werk en het is maar de vraag of je de opdracht krijgt. Wat veel mensen niet weten, is dat er stringente regels zijn, voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst. Al deze regels heeft Octavia Siertsema helder verwoord in het praktische boek Handboek Inschrijven op Aanbestedingen.

Octavia Siertsema, (op de foto rechts) inkoper, bidmanager en trainer, over het waarom van Handboek Inschrijven op Aanbestedingen: “Regelmatig merk ik dat mensen met vragen zitten over het inschrijven op aanbestedingen. Ze zijn vaak erg teleurgesteld als hun inschrijving op een technisch detail is afgewezen, zoals een document dat niet is meegestuurd. Daarom wilde ik mijn kennis uit de praktijk delen met anderen in de vorm van een handzaam boek met praktische tips. Voordat ik mij als zelfstandige heb gevestigd, heb ik bij de overheid gewerkt als inkoper. Ik ken dus het klappen van de zweep en ik weet hoe belangrijk het is dat je je precies aan de regels houdt die de aanbestedende dienst opstelt.”

Siertsema heeft haar eerste boek uitgereikt aan Eva Kars, directeur van EARTH Integrated Archaeology. “Zij gaf mij het beslissende duwtje in de rug om aan het schrijven te gaan. Zij was in een ander boek over inschrijven niet verder gekomen dan hoofdstuk twee, omdat de stof veel te taai was. Omdat ik dacht dat dit ook anders moest kunnen, leesbaarder en meer opgezet vanuit de praktijk, ben ik gaan opschrijven wat ik in mijn workshops uitleg.”

Het boek legt het gehele proces van inschrijven op aanbestedingen stap voor stap uit, aan de hand van ruim honderd vragen. Bovendien geeft het boek voorbeelden van een checklist en een planning, zodat iedere ondernemer direct daadwerkelijk aan de slag kan. Wie alleen over een bepaald onderwerp iets wil weten, kan meteen naar het betreffende hoofdstuk gaan. Er is een duidelijk overzicht door de specifieke vragen; de antwoorden op deze vragen zijn kort en krachtig. Dit boek vergroot de kansen van mkb’ers en zelfstandigen om succesvol in te schrijven op een aanbesteding. Het lezen van dit boek helpt om te voorkomen dat men zaken vergeet, slordig afwerkt of verkeerd invult; de drie belangrijkste zaken waardoor een inschrijving meteen opzij wordt gelegd.

Voor nadere informatie en een voorproefje van het boek: zie www.octavia-siertsema.nl. Het boek is te bestellen via deze site (of via www.boekenbestellen.nl of de reguliere verkoopkanalen). De kosten van het boek zijn € 27,50 via www.octavia-siertsema.nl, inclusief verzendkosten.