Van prullenbak naar partnerschap: Schoonmaakbedrijven door LEVIY op ander niveau aan tafel”

“Een goede relatie tussen het schoonmaakbedrijf en de klant is essentieel voor een optimaal schoonmaakresultaat en beleving. Maar door een gebrek een inzicht in de dagelijkse werkzaamheden en goede monitoring op de kwaliteit, blijft het gesprek vaak steken op het niveau van ‘de prullenbak is niet geleegd’ of ‘een koffiekring op tafel’. Terwijl als schoonmaakpartij wil je meer zijn dan een leverancier. Je wilt als partner aan tafel zitten bij de klant en het niet hebben over die ene prullenbak, maar juist over de stappen die jullie gezamenlijk kunnen zetten op gebied van digitalisatie, optimalisatie en innovatie”, leggen Bouke van der Veen en Robina de Jong van LEVIY uit.

Digitalisatie, optimalisatie, innovatie: een drie-eenheid met toekomst. Zeker als het gaat om het digitale schoonmaakplatform van LEVIY. Omdat dit ontwikkeld is door mensen met een gedeelde kennis van en visie op schoonmaak en IT, stelt LEVIY schoonmaakbedrijven in staat intern enorme efficiëntieslagen te maken én biedt LEVIY de klant veel toegevoegde waarde: efficiënt en transparant werken geeft rust en duidelijkheid.

Europese speler
 “LEVIY is ontstaan vanuit de schoonmaakadviesbranche en in 4 jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijke partij op de Europese facilitaire markt”, vertelt Bouke van der Veen, commercieel verantwoordelijke voor schoonmaakbedrijven in het mkb. “LEVIY begon met een innovatieve app voor kwaliteitscontroles, maar groeide door het enthousiasme en succes in de mark uit tot het digitale schoonmaakplatform van nu.”

Aan de slag met LEVIY
“Het grote verschil tussen de traditionele manier van werken en aan de slag met LEVIY is, dat alle informatie meteen beschikbaar is voor alle betrokkenen: van schoonmaakmedewerker tot hoofdkantoor en opdrachtgever”, legt klantmanager mkb Robina de Jong uit. Bovendien kan dit direct gedeeld worden met de opdrachtgever. En alles digitaal, dus papieren die zoekraken of mails die ondersneeuwen zijn verleden tijd.

Soepele overstap
“De overstap van papier naar digitaal verloopt soepel”, is de ervaring van De Jong. “We besteden aandacht aan training van de medewerkers. We horen vaak dat ze de nieuwe manier van werken prettig vinden. In plaats van met een zelf in te vullen takenlijst hun werk te doen, biedt de smartphone alles wat ze nodig hebben.” Neem de hotellerie: de schoonmaker geeft aan welke kamer is schoongemaakt. Vervolgens kan de supervisor de controle doen. Is er iets niet in orde, dan wordt dat direct doorgegeven en opgelost. Is de kamer klaar, dan is dit meteen te zien door de hotelreceptie. Al het papierwerk verloopt digitaal en is op elk moment door alle belanghebbenden te bekijken.

Schoonmaakbedrijf meer dan leverancier
Het grote voordeel van deze manier van werken is dat het schoonmaakbedrijf meer kan zijn dan een leverancier. “Wanneer schoonmaakbedrijf en klant aan tafel zitten, gaat het vaak over wat er niet goed ging. De niet-geleegde prullenbak of een achtergebleven koffievlek. Dankzij werken met LEVIY wordt het schoonmaakbedrijf een partner, doordat de schoonmaakprocessen inzichtelijk en transparant worden voor de klant. Zo komt er ruimte om samen te kijken naar innovatie en optimalisatie: wat zijn knelpunten, waar is behoefte aan?” weet Van der Veen uit de praktijk.

Met klant aan tafel
De Jong vult aan: “We merken dat schoonmaakpartijen die met LEVIY werken daadwerkelijk op een ander niveau bij de klant aan tafel komen. Doordat de dagelijkse schoonmaakprocessen goed inzichtelijk en transparant zijn gemaakt richting de klant ontstaat er ruimte om innovaties en optimalisaties te bespreken. Het schoonmaakbedrijf kan veel waarde toevoegen door samen met de klant te kijken waar de behoeftes en knelpunten liggen en waar je als partner kan helpen om de klant verder te ontzorgen.”

Bijdragen
LEVIY heeft voor het mkb meerdere modules die direct kunnen bijdragen aan de belangrijke dagelijkse processen in de organisatie, zoals DKS’en, signaleringen, planning en het afmelden van uitgevoerde taken. Daarnaast is het mogelijk alle data naar eigen inzicht realtime te analyseren. Door deze manier van proces- en kwaliteitsborging heeft de gebruiker optimale grip op de dagelijkse werkzaamheden.