15 februari 2024

Diversiteit leidt niet tot betere prestaties…..maar inclusie wel!

Wetenschappelijk onderzoek laat zien wat voor soort maatregelen meer en minder succesvol zijn om verschillende groepen mensen in organisaties tot hun recht te laten komen. Aangetoond wordt hoe van diversiteit geprofiteerd kan worden en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om een effectief diversiteitsbeleid op te zetten. Waarbij inclusiviteit een belangrijke waarde is.

Meta-analyses laten zien dat er geen één op één relatie is tussen diversiteit en prestaties op het werk, maar dat er verschillende randvoorwaarden en moderatoren zijn: het gaat om het scheppen van een klimaat van inclusiviteit. Uit wetenschappelijk onderzoek komt dan ook duidelijk naar voren dat de demografische factoren waaraan diversiteit vaak wordt afgemeten en waarop beleid ontwikkeld wordt niet doorslaggevend zijn voor de meerwaarde van diversiteit. Het zijn de dieper gelegen verschillen tussen mensen, zoals verschillen in kennis, benadering en aanpak, en de ruimte die ze krijgen om deze tot uiting te brengen, die tot meer creativiteit en vernieuwing leiden, niet oppervlakkige kenmerken zoals sekse, leeftijd, of etniciteit op zich.

Vaak onvoldoende aandacht voor inclusiviteit
Een veel voorkomend probleem is dat organisaties zich vooral richten op het vergroten van diversiteit van het personeelsbestand, maar onvoldoende aandacht besteden aan gevoelens van inclusiviteit; het werkklimaat. De managementinformatie en incentives die meestal gehanteerd worden maken het ook gemakkelijker te sturen op de samenstelling van het personeelsbestand dan op het creëren van een inclusief klimaat.

Deze focus op aantallen in plaats van motivatie en potentiële bijdragen van medewerkers werkt vaak contraproductief. De ondervertegenwoordigde groepen die met veel moeite zijn binnen gehaald voelen zich niet thuis, groeien niet door, of stromen versneld weer uit, en hebben zo geen meerwaarde voor de organisatie. De aandacht voor de aantallen werknemers uit specifieke doelgroepen leidt er ook toe dat men zich steeds richt op de unieke behoeftes en problemen van elke afzonderlijke groep. Maar activiteiten die zich op één groep richten zorgen er al snel voor dat andere groepen zich achtergesteld voelen. Dit roept vaak weerstand op, en kan ervoor zorgen dat het diversiteitsbeleid ter discussie wordt gesteld of zelfs wordt afgeschaft.

Met gevoel van inclusiviteit kunnen werkgevers profiteren van diversiteit

Om op de lange termijn effectief te zijn is het belangrijk activiteiten en maatregelen te ontwikkelen waarmee alle groepen in de organisatie tot hun recht komen – ook degenen die op het eerste gezicht geen specifieke achterstand lijken te hebben. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) richt zich op de vraag wat organisaties kunnen doen om ervoor te zorgen dat alle groepen werknemers een gevoel van inclusiviteit ervaren en dat daarmee werkgevers ook gaan profiteren van de diversiteit in hun organisatie.

Bron: https://inclusie.nl/diversiteit-leidt-niet-tot-betere-prestaties/

Deel dit artikel

Ook interessant:

21 augustus 2023

Jongeren kiezen duurzaam

Jongeren zijn meer betrokken bij duurzaamheid dan ooit tevoren. Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen meldt dat DPG Media Nederland en Panel Inzicht dit onlangs hebben onderzocht. Uit het onderzoek...

26 januari 2023

Campagne ‘Schoon maak je rijk’ krijgt vervolg

Het is bijna zover: vanaf 1 februari krijgt de online advertentiecampagne Schoonmaakjerijk.nl een vervolg. Doel van de campagne is studenten te interesseren voor werk in de schoonmaakbranche. Dit doet...

15 juli 2019

Nationaal Integratiediner verplaatst naar 1 oktober

Het Nationaal Integratiediner is verplaatst naar woensdag 1 oktober. Op 1 oktober wordt namelijk voor de eerste keer Diversity Day in Nederland georganiseerd: een dag met speciale aandacht voor...

19 juli 2019

Online expertpagina Poetslappenhulp begin revolutie Hygiënepapier.nl

Sneller, makkelijker en vooral zo goedkoop mogelijk: het bestellen van hygiëneproducten mag niet te veel tijd en geld in beslag nemen. “Nog elke dag zijn we bezig met het...

15 september 2023

#FOTOFRIDAY EW zamelt €62.195,- in voor Center for Personalized Cancer Treatment

Op zaterdag 2 september stond team EW for Life aan de start van de Stelvio for Life. Dat het ook met het mooie zonnige weer voor hen een uitdaging...

23 juli 2019

Regie over je eigen gezondheid: het verhaal van Asito’s schoonmaakkracht Diane

Overal waar mensen werken, komt arbeidsongeschiktheid voor. Het kan de beste krachten overkomen. Arbeidsongeschiktheid overkwam ook schoonmaakkracht Diane Hoebe McMeekin. Vlak na haar vakantie was Diane een paar maanden niet...

28 februari 2023

Uitkomst RAS onderzoek over toekomst van opleiden

In opdracht van de RAS deed het Kohnstamm instituut (in samenwerking met CAOP) onderzoek in de schoonmaakbranche over: hoe ziet toekomstbestendig opleiden en examineren in de schoonmaaksector eruit? Eind...

24 april 2023

Blog: De mens en efficiency

In nagenoeg alle arbeidsmarkten is een tekort aan arbeidskrachten, van theoretisch opgeleiden tot praktisch opgeleiden arbeidskrachten. Toch moet het werk worden gedaan en zo ook in de schoonmaak. Hoe...

07 augustus 2020

Kwartet aan onderzoeken: wat leveren ze op?

Coronacrisis maakt creatief en leidt blijkbaar tot veel onderzoeken. We zetten er vier op een rij. Discriminatie en diversiteit: laten we steken vallen? Een recent aangenomen wetsvoorstel over diversiteit...

20 december 2022

Daan Hendriks volgt Hans Kroeze op bij ADG

Daan Hendriks (44), de huidige COO van ADG dienstengroep, is door de raad van commissarissen verzocht om Hans Kroeze, die in de zomer van 2023 met pensioen gaat, op...