Gaat FM Next Generation de grijze bakkebaarden ‘battelen’?

Het zou een Soop-middag worden over de circulaire zeep voor de wereld van morgen, maar het tweede FM Next Generation-event in het Centre of Expertise van Facility Trade Group werd last minute een middag van omdenken. Van buiten naar binnen denken. Van om je heen kijken. Van lef hebben. Van fouten mogen maken. Van weg van de geijkte (snel)weg met statements als “We zijn professioneel” en “We komen onze afspraken na”. Maar vooral werd het een middag van heel veel enthousiasme, want “als je enthousiast bent, heb je een verhaal te vertellen”, zette Feike Cats, specialist in Klantgerichtheid en verleuken de groep van 45 FMNextGen’ers op scherp. Gevoed door de werkgroepen van het platform FM Next Generation Reputatie en Disruptie om je hoofd boven het maaiveld uit te steken om de branche een boost te geven, om impact te maken, en door de werkgroepen Coaching en Communicatie om te connecten. Gaat FM Next Generation de grijze bakkebaarden ‘battelen’?

Een battle hoeft het niet te worden, want je kunt veel van elkaar leren. Je kunt elkaar wel uitdagen tot nieuwe ideeën. Maak daarbij gebruik van de kennis en kunde in de markt, branchebreed. Dat blijkt ook uit de betogen van supporters Hijman en i-team Global, die eerder dit jaar aangaven waarom zij het jongerenplatform steunen. Geef elkaar de ruimte. Ook spreker Feike Cats benadrukt dat je elkaar in de markt nodig hebt. Niet alleen de verschillende generaties, maar ook diverse partijen. “Werk samen met je klant, vier succes met elkaar en leer ook van feedback. Je mag blij zijn met een klant die jou een spiegel voorhoudt en bij je blijft, omdat er best wel eens een smetje op het werk mag zitten!”

Een battle om impact te maken, kan het wel worden. De 45 young professionals die op 7 maart bij elkaar waren, staan open voor nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe initiatieven en vooral voor verder kijken en laten verbazen over hoe mooi het FM-vak is.

Een middag vol in- en output
Na de ontvangst in het Centre of Expertise en een hartelijk welkom door de organisatie, zette het bestuur van FM Next Generation in de personen Jay Smit en Kimberly Roersma de jongeren aan tot speeddaten. Om elkaar beter te leren kennen. Een goed begin, want er waren veel nieuwe gezichten in de groep. Aansluitend nam gastheer Rutger Kerkdijk, manager machines & services bij Facility Trade Group, ieder mee in de bedrijfsstory. Waar staat FTG voor en wat onderscheidt hen in de markt?

Achter de schermen werken kleine, constructieve werkgroepen aan de doelstelling van FM Next Generation: vanuit een jongerenvisie de schoonmaak- en facilitaire industrie een boost geven. Werd er tijdens het eerste event in Rotterdam op 14 november 2018 een eerste oproep gedaan voor meedenken over communicatie, reputatie, coaching en disruptie, dit event stonden er vier werkgroepen klaar om hun ideeën met hun publiek te delen.

“De communicatiekanalen onderling zijn gecreëerd: what’s app, LinkedIn, mail en een nieuwsbrief is komende”, vertelde de werkgroep Communicatie met Dannique Nijboer en Jeannot Peijen, die tijdens dit event onder de leden een survey uitzette. Jack Stuifbergen van de werkgroep Disruptie riep op tot discussie: wat is disruptie voor jou, wat zou jij willen veranderen, welke voorbeelden ken jij? Anajah Quentin opperde namens werkgroep Reputatie het idee voor een branchebrede promofilm om te laten zien hoe gaaf het FM-vak is, als aftrap van gastcolleges op mbo’s en hbo’s.  Om de komende generatie te verbazen. De werkgroep Coaching verzamelde onder begeleiding van Laurens Metternich via een uitvraag op de smartphone de behoeften voor begeleiding, groepsgewijs, gezamenlijk naar een beurs of individueel? Kortom, veel in- en output, als eerste aanzet van zaken die nog verder worden uitgewerkt. In ieder gevoel was de groep aangezet tot nadenken, na afloop meldden meerderen zich aan om met de werkgroepen mee te denken.

Leer van elkaar en jouw klanten
Spreker Feike Cats van Houden van Klanten inspireerde de eventdeelnemers met zijn enthousiaste verhaal over klantenbinding en vooruitgang: “Stop met redenen zoeken waarom iets is, pak je kansen. Er mag best wat fout gaan, maar wees hier open over, maak jouw klant mede-eigenaar om zaken op te lossen. Betrek en werk samen. Ook met de verschillende generaties. Ieder heeft zijn eigen kennis, kunde en mindset.”

Feike vervolmaakte zijn verhaal met veel voorbeelden van positieve klantenbinding, reviews, inzet van social media, rake uitspraken en filmpjes, die de komende weken in de LinkedIn Group FM Next Generation worden gepost. “Een enthousiaste klant deelt successen, ‘zeikklanten’ kosten veel energie. Wat zou je een tijd overhouden als je aandacht op het positieve richt!” Je kunt niet altijd iedereen enthousiasmeren, maar je kunt wel zelf een rol spelen. Die bepaal jij zelf.”

Afsluiting met opborrelende ideeën
De onderwerpen van de middag, kwamen nog uitgebreid ter sprake tijdens de afsluitende borrel in het bruine café van Facility Trade Group. Duidelijk is dat de young professionals enthousiasme en drive hebben. De wil om het vak FM nog beter te vervolmaken en uit te dragen. Met elkaar en met positiviteit. Al luisterend kwam de organisatie tot nog meer ideeën voor een volgende bijeenkomst.

De organisatie, het bestuur en de deelnemers kijken terug op een geslaagd event. Met dank aan gastheer Rutger. Op naar het volgende event op dinsdag 18 juni bij i-team Global in Eindhoven. Noteer deze datum alvast in de agenda!

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...