Digitale Doolhof (5): “Met Adlatus schoonmaakrobot investeer je in kwaliteit en personeel”

“Het is geen kwestie meer van volgen van de trend robotisering, het is aanhaken nu of nooit.” Peter Kwestro, international sales leader van Adlatus  Robotics ervaart en ziet dit over de hele wereld. In Nederland zijn we nog maar op kleine schaal bezig, in het buitenland wordt dit grootser opgepakt. Niet alleen om innovatief te zijn, maar om te investeren in consequente kwaliteit en het oplossen van personeelsproblemen zoals saai, repeterend werk en het tekort aan vakkrachten. In 5 vragen naar 5 jaar later vertelt Peter wat Adlatus op het gebied van robotisering voor de schoonmaakbranche kan betekenen.

Adlatus heeft een concept ontwikkeld dat bestaat uit de geheel zelfstandig werkende Adlatus CR700 schoonmaakrobot en het Service Station S700. Dit concept is diverse malen onderscheiden door innovatie prijzen, nominaties en High Tech awards. Peter vertelt trots: “Het Adlatus schoonmaakrobot-concept bestaat uit een schoonmaakrobot die grotere oppervlakken geheel zelfstandig en onbemand kan schoonmaken, in combinatie met een servicestation die de robot geheel zelfstandig van water voorziet, het vuile water afvoert en de batterijen tegelijkertijd weer oplaadt. Hierdoor reinigt deze 100% zelfstandig.”

Wat biedt Adlatus en haar robotconcept?
Volgens Peter kun je als bedrijf de investering in het Adlatus schoonmaakrobot-concept binnen 1,2 jaar terugverdienen. Niet alleen financieel, ook op het gebied van personeel. “Met ons concept kunnen we schoonmakers ontlasten van langdurig, saai en repeterend werk en kunnen we het tekort aan schoonmaakkrachten in beschikbare tijd deels oplossen in objecten met meer dan circa 2500 vierkante meter. De kwaliteit is consequent en het imago van het schoonmaakbedrijf, de schoonmakers en opdrachtgever verandert naar trendsetter en innovatieve ondernemers. Ook bezoekers reageren hierop zeer positief op en waarderen de ‘schone beleving’ van geautomatiseerde schoonmaak. Kortom, het levert voor alle betrokkenen zeer veel voordelen op.”

Waarin onderscheidt het Adlatus Schoonmaakrobot concept zich?
Peter benoemt gestructureerd de feiten waarmee Adlatus het schoonmaakrobot-concept als onderscheidend in de markt zet: “Dit concept is de enige echt beschikbare schoonmaakrobot met servicestation wat geheel autonoom (zelfstandig) kan werken, ook in het donker, en het hoogste rendement heeft in zijn soort. In een open wedstrijd met directe concurrenten is gebleken dat zowel het schoonmaaktechnische resultaat, het navigatie/oriëntatievermogen van de robot alsook het bedieningsgemak en zelfstandigheid superieur zijn. Bovendien is de unieke en gratis toegankelijke programmering in aanzienlijk minder tijd uit te voeren dan alle andere systemen. Dagelijks worden er eenvoudig leesbare digitale rapportages gecreëerd, die zeer transparant de verrichte werkzaamheden tot in detail weergeven in beelden. Dit voorkomt discussies en kan gebruikt worden om contract of regelgeving aantoonbaar te maken. Met de weldra te introduceren cloud-verbinding wordt programmeren en het actueel volgen van de robot nog praktischer en eenvoudiger.”

‘Moeten’ bedrijven mee in het data-driven tijdperk?
“De groep werkende mensen tussen de 16 en 67 neemt de komende jaren alleen maar af. Dit terwijl we nu al te weinig schoonmakers kunnen aantrekken. Ook wordt de concurrentiepositie van schoonmaakbedrijven die hier geen gebruik van maken met de maand zwakker. Die bedrijven die wel investeren doen dit om een veel betere uitgangspositie te hebben tegen lagere kosten en met een meer consequente kwaliteit. Bovendien is ervaring opdoen met schoonmaakrobots voor de moderne schoonmaakorganisatie essentieel om niet achterop te geraken. Er zijn en blijven altijd mensen nodig met vakkennis en ervaring. De unieke mix met schoonmaakrobots verrijkt het onderscheidende aanbod van schoonmaakorganisaties en wordt bepalend bij aanbestedingen in het heden en de nabije toekomst. Stilstand is immers achteruitgang.”

Wie zijn er al op de trein van Adlatus gestapt?
“Adlatus heeft onder meer de open wedstrijd van de Duitse Spoorwegen gewonnen, hierbij deden vier bekende merken aan mee”, vervolgt Peter. “In de Benelux hebben we recentelijk importeurs (FTG en Boma) aangesteld voor de schoonmaakmarkt. Zij zijn momenteel in verkennende fase, diverse testen aan het uitvoeren. Ons advies is: neem contact op en vraag een demonstratie aan te vragen voor een praktische kennismaking. Het gaat er immers om of het in uw eigen specifieke situatie en/of bij uw opdrachtgevers ook goed werkt!”

Over de themaserie Digitale doolhof
In de hedendaagse business lijkt alles om data en automatisering te draaien. Ook de schoonmaak kan niet meer zonder Internet of Things (IoT). In het doolhof van data en robots proberen we helderheid te creëren en bedrijven in de schoonmaakbranche de weg te wijzen. Daarom benaderde Schoonmaakjournaal bedrijven, ontwikkelaars en dienstverleners in data en robotisering met vijf vragen naar vijf jaar later.

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...