Vileda: “Hygiënisch veilig is het nieuwe schoon”

Hygiëne, veiligheid, vertrouwen: opnieuw ‘zoomt’ Vileda Professional via een kort, krachtig en waardevol webinar op 22 juni met haar relaties in op het huidige (schoonmaak)normaal. Paul Harleman is applicatiemanager en door die functie kennisverzamelaar van Vileda Professional, durft zich aan de deelnemers terecht voor te stellen als specialist in gezondheidszorg en schoonmaakgek. Paul deelt de visie en de schoonmaakpraktijk van vandaag de dag. En vooral die van morgen. Want we willen gezond blijven en verblijven. Via een korte herhaling met onzichtbare gevaren en de nieuwe en steeds vernieuwende gedragsregels naar de uitdaging voor elk schoonmaakbedrijf, onafhankelijk van waar en in welke sector of branche actief: hoe wakker jij een veilig gevoel aan?

Zijn micro-organismen een zegen of bedreiging?
“Nee, de meeste hebben we zelfs hard nodig”, legt Paul uit. “Alleen bepaalde micro-organismen kunnen ziek maken, zogenaamde pathogene micro-organismen. En dan is het ook nog zo, dat niet elk pathogeen micro-organisme even ziek maakt. Hoe groter de schade die ze bij hun gastheer/vrouw kunnen aanrichten hoe virulenter, zoals dat heet, het micro-organisme is. En dan is er nog het verschil tussen een bacterie en virus; de eerste is bijvoorbeeld gevoelig voor antibiotica, de tweede niet. De bacterie vermenigvuldigt zichzelf, een virus heeft daarvoor een ‘gastheer’ nodig.” Bacteriën en virussen; ze verzamelen en vestigen zich overal. We weten het. Toch weet Paul weer te verrassen met een op kweek gezette afdruk van een smartphone waaruit blijkt dat telefoneren ‘nogal levendig’ kan zijn.

Wat is er veranderd sinds de lockdown? 
“De gedragsregels en wetgeving die de overheid invoert en continue bijstelt.” Maar het besmettingsgevaar is niet nieuw, legt Paul uit. “Griep, verkoudheid en zorginfecties zoals veroorzaakt door de MRSA-bacterie zijn niet nieuw. Zo ook de dodelijkheid van gevaar niet nieuw. Pokken, de pest, Spaanse griep, HIV en Ebola hebben in het verleden vele miljoenen doden veroorzaakt. Maar het SARS-CoV-2 virus is onbekend en nieuw.” En daar schuilt de uitdaging voor de schoonmaak- ofwel hygiënesector: het vertrouwen in hygiënisch veilig is een eis, een onderscheidend argument en een imago aspect. De grote vraag: hoe wakker jij een veilig gevoel aan?

Het nieuwe schoon, hoe dan?
Moeten we na de corona lockdown de schoonmaak compleet anders organiseren? “Nee, maar we deden het niet altijd goed, er zijn uitdagingen, niet overal loopt de schoonmaak zoals het zou moeten en zijn de resultaten zoals het hoort.” Deze publicatie op Schoonmaakjournaal van de Inspectie bewijst het: “22 van 25 ziekenhuizen onvoldoende veilige zorg”. Waar kan dat aan liggen?” Paul brengt vier aspecten in, gebaseerd op ervaring en onderzoek, namelijk budget, scholing, begeleiding werkvloer en bouwkundige obstakels. Be better than you were yesterday: vaak hoeft het niet anders maar wel beter. Hoe dan? Paul geeft 7 stappen voor dat wat de schoonmaakorganisatie kan doen: (1) duidelijke protocollen, (2) heldere werkprogramma’s, (3) gekwalificeerde medewerkers, (4) efficiënt schoonmaaksysteem, (5) goede begeleiding, (6) professionele materialen en methodes, (7) opleiden en continue bijscholen.

Paul geeft ook 3 adviezen voor iedereen die bij het professioneel reinigen van gebouwen en objecten betrokken is: “doe wat je moet doen, doe het consequent, doe het volgens de instructies. Dus disciplinair gedrag.”

De nieuwe start: 7 tips naar hygiënisch veilig
Het Vileda webinar Schoonmaken na de lockdown sluit af met 7 tips om te komen bij het hygiënisch veilig is het nieuwe schoon. De eerste tip: volg de overheid met algemene regels en specifieke richtlijnen voor branches. (2) Vraag en check of de schoonmaakdocumentatie en de hygiëneprotocollen op orde zijn. (3) Inventariseer de risico’s en risicoplekken in je gebouw of object in relatie tot besmettingsgevaar, en besteed daar aandacht aan. (4) Train, controleer en herhaal om kennis en vakmanschap op niveau te houden, denk ook aan handhygiëne. (5) Goed werk vereist goed gereedschap: is het ‘schoonmaakgereedschap’ dat gebruikt wordt professioneel, zonder defecten en schoon. Beschikken schoonmaakmedewerkers over voldoende en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, en gebruiken ze deze ook correct? (6) Investeer in begrip voor infectiepreventie en motivatie voor het gekozen schoonmaaksysteem. (7) De laatste tip – verander gedrag – is tevens de meest uitdagende, want gedragsverandering is meer noodzakelijk dan een veranderingen van nieuwe schoonmaakmethodes.

Met deze hekkensluiter van het derde Vileda-webinar zet Paul de deur voor elk (schoonmaak)bedrijf open: een nieuwe mindset resulteert in nieuwe resultaten.

Leestip:

Paul Harleman van Vileda Professional: “Routinematig desinfecteren is niet zinvol. Niet doen”

Premium

Be right back

Zwaai zwaai, doei doei? Nou nee! Net als u begrijpen wij dat de pandemie...