Automatiseringsman in hart en nieren Herman Schrijver neemt afscheid van Nocore

Van bouw naar melkboeren en uitzendwezen. Tijdens zijn werkleven maakte Herman Schrijver een omschakeling van leerlingprogrammeur in de betonsector, via servicebeheer automatisering SRV en oprichting eigen automatiseringsbedrijf Schrijver Automatisering naar de uitzendbranche en overname door Nocore.  Een ommezwaai die hem en zijn relaties doorontwikkeling en rust bracht. Zijn actieve bijdrage aan het automatiseren van bedrijfsprocessen stopt per 12 april 2019. Dan neemt Herman afscheid van Nocore en kiest hij voor een bewuster leven in privé en gedachten. Schoonmaakjournaal ging met automatiseringsman in hart en nieren, Herman, in gesprek over toen, 1971, nu (2019) en toekomst.

Op de vraag ‘Wie is Herman Schrijver?’, start Herman direct met een opsomming van zijn werkervaringen. Hieruit blijkt hoe belangrijk hij zijn werk vond, vindt en hoe hij door de jaren heen zorgde voor doorontwikkeling van het automatiseringsproces in belang van de klant. “Na het behalen van mijn HBS A diploma en mijn verplichte diensttijd, ben ik in 1971 als leerling-programmeur bij de firma Schokbeton in Kampen gaan werken. Na drie jaar werd ik hoofd van de afdeling. Enkele jaren later volgde outsourcing naar een rekencentrum in Amstelveen “Compton BV”, onze nieuwe werkgever. Naast de zorg voor automatisering van Schokbeton voerde dit bedrijf ook serviceverwerkingen uit voor diverse andere bedrijven. Compton BV werd overgenomen door CSR, onderdeel van Centraal Beheer in Apeldoorn.  In die tijd hield ik mij bezig met: assembleertaal, gamma 10, Cobol, het ontwikkelen van een geïntrigeerd pakket voor de bouw, het volgen van (programmeer) cursussen, waaronder gebruikerscursussen bij Honeywell Bull, Burroughs, SPD 1 en SPD 2 en een aantal Ambi modules.
Mijn overstap naar de serviceafdeling van de SRV (Samen Rationeel Verkopen ‘de Melkboerenclub’) betekende de aandacht richten op groothandel en detailhandel. Voor de groothandel werd gebruik gemaakt van een database georiënteerd pakket, voor de detailhandel werd de detailhandelsadministratie ontwikkeld, waarbij het inscannen van bestellingen met barcodes en het verwerken van hun administratie een onderdeel vormde. Dit gedeelte is grotendeels door mij ontwikkeld.

Uiteindelijk zijn mijn vrouw en ik onze eigen bedrijf begonnen. In 1987 schreven we Schrijver Beheer BV en Schrijver Automatisering BV in bij de Kamer van Koophandel.  In 2002 is ons bedrijf overgenomen door Nocore.”

Hoe bent u tot het ontwikkelen van software gekomen?
“In de eerste periode heb ik me, in samenwerking met de gebruikers, beziggehouden met het ontwikkelen van een pakket voor de bouw omdat het bedrijf waar ik werkte nu eenmaal in het bouwsegment opereerde”, vertelt Herman verder. “Ik heb in die tijd een loon-, grootboek en projectprogramma gemaakt.  Het maken van deze modules gaf mij een enorme voldoening. Vooral ook omdat het een erkenning met zich meebracht.

In de tweede periode, Compton en CSR, heb ik het programma verder doorontwikkeld, zodanig dat het de markt op kon voor met name bouw- en aannemersbedrijven.  Het gebruikersrecht van het pakket is meerdere keren verkocht aan aannemersbedrijven en aan schoonmaakbedrijf Robbers BV in Utrecht. Op dit pakket zat een onderhoudscontract voor met name het loongedeelte. Ik was weggegaan bij CSR, dus van onderhoud kwam het niet meer. Robbers heeft daarom bij CSR bedongen dat ik het onderhoud mocht blijven doen. Na akkoord heb ik mij vanaf die dag volledig aan dit pakket verbonden en doorontwikkeld tot wat het nu was/is. Het pakket is meerdere keren herschreven in Cobol en uiteindelijk in Visual Basic. Met Robbers als referentie heb ik het pakket meerdere keren kunnen verkopen; op het eind was het operationeel bij circa 80 Schoonmaakbedrijven.”

Kunt u onze lezers meer vertellen over de samenwerking met Nocore?
“In 2000/2001 zijn we op zoek gegaan naar iemand die de zaak wilde overnemen, waarbij ik dan maximaal drie jaar aan de zaak verbonden zou blijven. We zochten continuïteit voor onze medewerkers en voor onze klanten. In 2002 vond ik dit bij de firma Nocore. Zij waren op zoek naar een loonapplicatie voor de uitzendbranche. In ons programma zaten voldoende aanknopingspunten om het om te bouwen voor de uitzendbranche. De deal was gauw gemaakt.

Bij overname heb ik meteen duidelijk gemaakt dat de eindverantwoordelijkheid bij Nocore kwam te liggen, Ad Klösters werd mijn baas. Dit schiep duidelijkheid naar de schoonmaakmarkt.  We zijn samen alle klanten langsgegaan om onze samenwerking uit te leggen. Ik kan u zeggen dat deze aanpak een goede uitwerking heeft gehad op het proces van de verdere ontwikkelingen.”

Wat betekende de overname door Nocore voor u?
“De overname door Nocore heeft een stuk rust gegeven voor de klanten, voor de medewerkers en ook voor onszelf”, spreekt Herman uit. “We maakten vanaf dat moment onderdeel uit van een grotere organisatie.”

Op 12 april neemt u afscheid van Nocore. Wat gaat u nu doen?
“Samen met mijn vrouw meerdere activiteiten oppakken, waaraan we in de achterliggende jaren niet zijn toegekomen. En onlangs ben ik begonnen met een cursus theologie, om te kijken of ik dit later verder universitair kan en wil oppakken. Vooralsnog loopt dit voorspoedig”, besluit Herman.

Premium

Coronacrisis

Het coronavirus treft ons allemaal. Privé en/of zakelijk. Ook de cruciale beroepsgroep communicatie, media...