Nieuw Comite van Aanbeveling voor sociaal beleid 500.000 facilitaire dienstverleners

Om het appèl van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag op marktpartijen, opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs te versterken, is deze maand een vooraanstaand Comité van Aanbeveling opgericht. De Code is sinds 2012 actief in het stimuleren van goed marktgedrag om sociaal beleid te bevorderen.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag richt zich op facilitaire dienstverleningsmarkten: schoonmaak en glazenwasserij, catering, beveiliging en projectverhuizing, en doet een effectief appèl op marktpartijen om terdege rekening te houden met de mensen die het werk moeten uitvoeren.

Comitéleden
In het nieuwe Comité hebben vanaf deze maand zitting: (1) Alexander Rinnooy Kan, voorzitter, (2) Mariette Hamer, voorzitter SER, (3) Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, (4) Roger van Boxtel, president directeur NS, (5) Han Busker, voorzitter FNV, en (6) Piet Fortuin, voorzitter CNV.

“Sociaal beleid staat nog onvoldoende op de agenda”

De leden van het Comité van Aanbeveling vertegenwoordigen een breed veld van belangen, alsmede het belang van een zakelijke en sociale verbinding. Het comité de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in woord en daad, en doet een beroep op alle marktpartijen in facilitaire dienstverlening zich aan te sluiten bij de uitvoering  van de Code.

Meer dan een half miljoen banen
Alexander Rinnooy Kan: “De Code richt zich op een aspect van sociaal beleid dat nog onvoldoende op de agenda staat.  Voor al die mensen in de dienstverlening, het gaat om meer dan 500.000 banen in Nederland, is het zeer belangrijk dat de marktcontracten, die hun werk in hoge mate bepalen, op een verantwoordelijke wijze worden afgesloten en uitgevoerd, rekening houdend met het welzijn van de medewerkers die het werk doen. De Code geeft daar richtlijnen voor, en marktpartijen worden aangemoedigd  om deze in de praktijk toe te passen.”

Ketenverantwoordelijkheid
Kees Blokland (voorzitter van de Code): “Ook bij uitbesteding van diensten blijft een opdrachtgever in de keten medeverantwoordelijk voor wat er met de mensen gebeurt. Mede dankzij het rapport over de regulering van werk door de commissie Borstlap en het WRR-rapport over de nieuwe maatschappelijke opdracht tot het betere werk, is er terecht volop aandacht voor het belang van goed werk. Kwaliteit, zekerheid en zeggenschap staan hierin centraal. Dat is een goede zaak, want de omvang van flexwerk, zzp-constructies en andere werkrelaties die minder zekerheid bieden, lijkt de noodzakelijke flexibele schil ruimschoots te buiten te gaan.
Verantwoordelijk marktgedrag ‘aan de voorkant’ leidt tot verantwoord sociaal beleid ‘aan de achterkant’.”

Dankbaar
Het bestuur van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is zeer verheugd,  dat de leden van het Comité van Aanbeveling bereid zijn hun naam te verbinden aan doel en werkwijze van de code.

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Meer dan 1400 organisaties hebben de Code inmiddels getekend. In de dienstverleningsmarkten was de Code als richtsnoer en corrigerende factor in de afgelopen jaren niet meer weg te denken. Bij aanbestedingen en contractgunningen moet meer rekening gehouden worden met haalbare productiviteit, kwaliteit en veiligheid van het werk, de afspraken in cao’s en de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

 

Overheid, werkgevers, werknemers, intermediairs en brancheorganisaties hebben in de Code een gemeenschappelijke visie en een belang: evenwichtige marktafspraken leiden tot meer waarde voor alle betrokkenen in de keten van dienstverlening.

Premium

Coronacrisis

Het coronavirus treft ons allemaal. Privé en/of zakelijk. Ook de cruciale beroepsgroep communicatie, media...