Breedweer en Nelis pakken unieke primeur sociale aanbesteding Hogeschool Utrecht

“Als je dit moment niet bezig bent met betekenisvol ondernemen, dan kun je als schoonmaakbedrijf dadelijk je boeltje opruimen. Aanbestedende diensten leggen steeds meer de focus op sociaal ondernemen.” Met deze boodschap eindigen Jack Stuifbergen van Breedweer facilitaire diensten en Jeffrey Happel van Nelis Company ons gesprek over de gegunde aanbesteding door Hogeschool Utrecht (HU). ‘As we speak’ zijn de teams van de twee ‘socials’ bezig met de glasbewassing van de zeven panden van de hogeschool. In de door HU zelf begeleide aanbesteding was sociaal ondernemen de wens. De gunning aan Breedweer en Nelis is het resultaat en samenwerking de kracht. Een drietrapsraket.

Sociaal aanbesteden, het kan en gebeurt. Of Hogeschool Utrecht de eerste is? Nee, maar in deze vorm glasbewassing en gevelreiniging aanbesteden wel. Jack legt uit: “Hogeschool Utrecht heeft potentiële partijen voorgesorteerd en marktconsultatie verricht op basis van artikel 2.82.” Deze bepaling in de Aanbestedingswet houdt in, dat een aanbestedende dienst bepaalt dat alleen inschrijvingen mogen worden ingediend door bedrijven met minstens 30% gehandicapte of kansarme werknemers. Ondernemingen die daar niet aan voldoen, mogen dus geen inschrijving indienen.

“Juist in het sociale domein moet je elkaar niet beconcurreren.”

“We willen aanbesteden aan partijen voldoen aan dit artikel, gaf de hogeschool aan”, vervolgt Jack van Breedweer facilitaire diensten. “Ik heb me aangemeld voor deze aanbesteding en uitgelegd wie we zijn, wat we doen en wat ons onderscheidt. Nelis was ook aanwezig bij de marktconsultatie. Ik heb toen voorgesteld om op een andere manier aan te besteden. Om daar samen in op te trekken, want juist in het sociale domein moet je elkaar niet beconcurreren. In het aanbestedingsformat is de marktdialoog opgenomen, zodat marktpartijen met de HU en met elkaar in gesprek konden gaan.”

Drietrapsraket
En dat gebeurde met een prachtige gunning van de aanbesteding tot gevolg: zeven panden van de Hogeschool Utrecht met 60.000 m2 glasbewassing en het gevelonderhoud, waarin drie partijen samenwerken: Breedweer, Nelis en Hogeschool Utrecht.

Ian Smeyers, grondlegger van Nelis Company en adviseur sociaal inkopen, haakt aan: “Van bedrijven wordt verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is er de Participatiewet en wordt bij aanbestedingen verlangd dat ‘social return on investment’ wordt geleverd. Nelis is optimistisch over de kansen. We zien immers tal van organisaties die van meerwaarde willen zijn voor hun omgeving. Dat kan goed samengaan met zakelijk succes. Sterker nog: om duurzame werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gezonde bedrijven essentieel.”

Breedweer en Nelis pakken primeur
Door de samenwerking met Nelis kunnen we zeggen dat we de enige twee zijn die sociaal ondernemen op deze schaal doen”, vervolgt Jack. De drietrapsraket zit ‘m in elkaar versterken. “Als je niet bereid bent om te delen, kun je niet vermenigvuldigen”, weten Jack en Jeff. “Nelis zet net als wij in op sociaal maatschappelijke impact. Als ondernemer doe je dan iets terug voor de samenleving. Breedweer verkoopt geen dienstverlening of schoonmaakdienst, wij verkopen impact, waardoor onze klant die onze dienstverlening inkoopt ook impact maakt. Kiest een bedrijf of organisatie bewust voor impact maken, dan volgt trots vanzelf en willen zij dit graag aan hun klanten laten zien. Sociaal inkopen vergroot namelijk ook de waarde van de organisatie”, legt Jack uit.

“Het is bijzonder dat Nelis en Breedweer elkaar gevonden hebben: een unieke primeur in sociaal aanbesteden in glas en gevel”

De twee ‘socials’ – Nelis en Breedweer – steken hun dienstverlening beide in op sustainability development goals, met doelstellingen als zero waste, ketensamenwerking en duurzame inzetbaarheid van middelen en mensen. Die doelen hebben Jeffrey en Jack ook over de bühne gebracht door gastcolleges op de Hogeschool Utrecht te geven. “Circulariteit was de insteek. De groep studenten Technische Bedrijfskunde stonden daar eerst wat sceptisch tegenover. Maar circulariteit en duurzaamheid is een van de SDG’s. Je denkt dan misschien direct aan een elektrische auto, maar duurzaamheid zit ‘m ook in mensen. Er wordt minder nagedacht over hoe we sociaal kunnen ondernemen in relatie tot arbeidskrachten. In het gastcollege hebben we dat naar voren gebracht, natuurlijk ook de sociale impact op business modellen, hoe kun je sociaal ondernemen werkbaar maken? Het is fantastisch dat we van HU de ruimte krijgen om dit soort dingen op te pakken en dat we een groep studenten kunnen triggeren.”

Wat maakt een aanbesteding sociaal?
Het is bijzonder dat Nelis en Breedweer elkaar gevonden hebben: een unieke primeur in sociaal aanbesteden in glas en gevel. “We stappen af van enige concurrentie. We hebben namelijk een maatschappelijk doel voor ogen. De inschrijving moet natuurlijk ook sociaal zijn, en de uitvoering. We vinden het prachtig dat de HU ervoor koos om daarover in gesprek te gaan. Zij vinden het nodig om impact te maken en stappen weg van boeteclausules. Daarmee geef je je doelgroep echt kansen.”

Jeffrey en Ian: “Hogeschool Utrecht, Breedweer en Nelis, het is een echte samenwerking. Geen opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Maar samen in sociaal ondernemen staan. En er samen voor gaan. Dat lukt.” “Laat ons als voorbeeld dienen. Kun je het als ondernemer niet of niet alleen? Ga samenwerken”, daagt Jack tot slot uit.

Premium

Schoonmaakjournaal pauzeert: be right back

Zwaai zwaai, doei doei? Nou nee! Net als u begrijpen wij dat de pandemie...