In Koekkoeks tekeningen draait het om boeren, vissers, ambachtslieden, reizende kooplieden, dienstmeisjes, wasvrouwen: Mannen, vrouwen en kinderen. De onmisbaren die de maatschappij draaiende houden. Net zoals dat in ons huidige tijd het geval is.