1 februari 2024

CSU presenteert resultaten Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2024

Medewerkers kunnen en willen zelf steeds meer beslissen waar, wanneer, hoe en hoeveel ze werken. Dat heeft grote impact op de manier van werken en de inrichting van gebouwen, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2024. 82% van de medewerkers komt vooral naar hun werk voor de persoonlijke contacten en om samen te werken. 40% om hun creativiteit te stimuleren en inspiratie op te doen. Gebouwen en werkomgevingen moeten de organisatiecultuur versterken en talent aantrekken. Ook duurzaamheid wordt nog belangrijker. Opvallend is dat de integrale aanpak van duurzaamheid een veel hogere prioriteit krijgt van de directie van organisaties dan van facilitair managers. Terwijl Facility Management volgens 68% van de respondenten een leidende rol speelt in de gevraagde veranderingen, 22% noemt deze rol zelfs cruciaal.

Schoonmaakbedrijf CSU voerde het Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie voor het zesde jaar op rij uit. Het onderzoek met titel ’Van Facilitair naar Visionair’ werd gehouden onder meer dan 100 toonaangevende organisaties in Nederland. Zij laten in het onderzoeksrapport de facilitaire doelen, innovaties en uitdagingen van Facility Management (FM) zien.

Top 3 doelen FM
Verbeteren van de tevredenheid en beleving van gebouwgebruikers is het meest genoemde doel door facilitair managers (68%). Dit hangt samen met de wens om medewerkers weer wat vaker op locatie te zien. 52% stemt voor het zorgen voor een gezond gebouw met een optimale hygiëne en veiligheid. Op drie met 46% staat de optimalisatie van de bezetting en benutting van locaties.
1. Tevredenheid en beleving gebouwgebruikers verbeteren.
2. Een gezond gebouw (optimale hygiëne en veiligheid).
3. Bezetting en benutting van locaties optimaliseren.

Redenen om naar het werk te komen, nu en in de toekomst
Het ‘gebouw van toekomst’ moet gericht zijn op samenwerking, creativiteit en het welzijn van medewerkers. Gebouwen moeten vooral worden ingericht als ‘clubhuis’ om sociale interacties aan te gaan; een plek om te ontmoeten en betrokken te worden. 82% van de medewerkers gaat naar een locatie voor de persoonlijke contacten (verbinden, socializen, relaties bouwen) en om samen te werken. Ook over drie tot vijf jaar zijn dat volgens de respondenten de belangrijkste redenen om naar het werk te komen. Het belang van het versterken van de organisatiecultuur neemt de komende jaren toe van 37% naar 48%. Ook creativiteit en inspiratie wordt steeds belangrijker. Vorig jaar gaf 40% aan dat dit belangrijk is, nu is dat al 59%. Niet gek, die mogelijkheid tot ‘kruisbestuiving’ is er minder als je thuis werkt.

Duurzaamheid belangrijker voor directies dan voor facilitair managers
De genoemde doelen van FM laten een sterke overlap zien met de doelen van de directie van de organisatie. Hoog daarin staan optimale bezetting en benutting van locaties en het aantrekken en behouden van talent door het verbeteren van de werkomgeving. Ook het versterken van de organisatiecultuur is voor directies belangrijk. Op 1, dus het belangrijkste doel van de directie, staat met 59% echter de integratie van duurzaamheid als integraal onderdeel van de strategie. Liefst 30% van de directies ziet dit zelfs als het belangrijkste doel. Van de facilitair managers noemt echter nog geen 30% duurzaamheid als doel, terwijl directie er dus wel graag geld voor vrijmaakt. Dit biedt kansen voor het facilitaire werkveld, juist omdat die budgetbeperkingen als grootste belemmering zien voor het realiseren van hun doelen.

 

Esmée Ficheroux, lid van de Raad van Bestuur van CSU: “De toenemende autonomie van medewerkers en de veranderende functie van het gebouw hebben veel impact op het facilitaire werkveld. Het onderzoek bevestigt het toenemende belang om oog te hebben voor de cultuur, betrokkenheid en het samenwerkend vermogen in organisaties. In een werkomgeving die bovendien gezondheid en vitaliteit ondersteunt. Een mooie kans voor FM om de spil te zijn in de transitie van “werkplek naar clubhuis” die ingericht is op sociale interactie en aansluit bij duurzame bedrijfsvoering én duurzaamheid behoeftes van de eigen medewerkers.”

Vitaliteit en werkgeluk belangrijk
75% van de respondenten heeft ook vitaliteit en werkgeluk als één van de prioriteiten om mee aan de slag te gaan. Bij 16% van de facilitair managers staat het zelfs bovenaan de agenda. Om medewerkers vaker te laten kiezen voor de werklocatie boven hun thuiswerkplek vindt 55% van de respondenten dat FM zich vooral moet richten op ruimtes die welzijn, ontspanning en sociale interactie bevorderen.

Slimme technologie ondersteunt de optimale benutting en bezetting van het gebouw en de vitaliteit van medewerkers. Sensoring, space management en tools of apps voor samenwerking zijn daarbij van grote waarde. 45% van de respondenten verwacht dat technologische vooruitgang voor impact zorgt. Denk aan Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality en Internet of Things in facilitair beheer of in het belang van het verhogen van beleving en hospitality.

FM is de drijvende kracht achter innovatie
FM is voor de overgrote meerderheid van de respondenten de drijvende kracht achter innovatie en verandering in het gebouw van de toekomst. In het onderwijs vindt inmiddels zelfs 90% dit, gevolgd door de zorg met 87% en de overheid met 77%. In zakelijke of financiële dienstverlening en vastgoed is 53% van de respondenten het eens met de stelling. In de reacties zien we terugkomen dat het succes wel afhangt van samenwerking met andere afdelingen.

Deelnemen onderzoek en opvragen onderzoeksrapport
Organisaties kunnen nog steeds meedoen aan het onderzoek via www.csu.nl/onderzoek. Zo zien organisaties na het invullen van de vragen, waar zij staan in de transitie naar het gebouw van de toekomst. Ook is daar het volledige rapport aan te vragen.

 

Deel dit artikel

Ook interessant:

12 mei 2019

#nieuwsnotendop met Kärcher, ICS, Preston Palace, VSR en CSU

Kärcher draagt bij aan het behoud van een culturele site in Vietnam Als onderdeel van zijn culturele sponsoringsprogramma, reinigt Kärcher de zuidelijke en voornaamste toegangspoort tot de voormalige Keizerlijke...

24 juni 2024

Blog Bert van Boggelen: ‘Aanpakken van de arbeidskrapte doe je samen’

Een grote uitdaging waar we mee worden geconfronteerd is de arbeidsmarktkrapte. Of het nu gaat over het zorgen voor ouderen, het bouwen van huizen of het schoonhouden van de...

05 december 2022

Gezonde contracten nu en in de toekomst

De krapte op de arbeidsmarkt en de schaarste aan grondstoffen hebben effect op kwaliteit en kosten. Duidelijk is dat er veel ontwikkelingen in een versnelling zijn gekomen. Wat is...

07 november 2021

Bezem & Kruis

Cultuur of obsessie? Dit boek gaat over de Hollandse reinheid en ordelijkheid. Zijn wij geobsedeerd door het schoonmaken? Op oude schilderijen en prenten komen wel heel veel bezems voor…...

09 juli 2024

Overname Militex door Spectro

Per 5 juli 2024 heeft Spectro B.V. de klantportfolio, recepturen, voorraden, merknamen en orderportefeuille van Militex Development and Manufacturing B.V. en Militex Sales B.V. overgenomen. Rijk verleden De families...

14 november 2023

Finalist Best Practice Award 2023: CSU en Hogeschool van Amsterdam

De samenwerking tussen CSU en de Hogeschool van Amsterdam heeft één van de zes finaleplaatsen van de Best Practice Award 2023 behaald. Lees hier mee over deze samenwerking. De...

05 november 2018

Eerste elektrische bestelwagen in Nederland gaat rijden voor Gom

Een opvallende uitbreiding van het wagenpark bij Gom: het schoonmaakbedrijf gaat rijden met de eerste elektrische bestelwagen in Nederland. De bedrijfswagen is bedoeld voor Gom Specialistische Reiniging, dat de...

23 november 2021

Maggie, Nasuh, Deltion en Robert winnen de Golden Service Awards 2021

Na de spannende finale van de Golden Service Awards, werden Maggie Lopes Robalo, Nasuh Demirtas, Team Deltion en Robert Visscher uitgeroepen tot de winnaars. Van harte gefeliciteerd! Dinsdag 23...

20 januari 2022

Thuismakers van Zizo van start

Onlangs is Zizo van start gegaan. Een nieuw initiatief van CSU om professionele schoonmaak thuis bij medewerkers van bedrijven te brengen. Om hen te helpen met het afvinken van...

01 maart 2022

Schoonmaakbedrijf Care genomineerd voor European Cleaning & Hygiene Awards 2022

De European Cleaning & Hygiene Awards 2022 hebben het Belgische schoonmaakbedrijf Care genomineerd als een van de finalisten. Met een doorgedreven duurzaamheidsfocus hoopt de expert in de reiniging van...