1e onafhankelijke kwaliteitmeetbureau Qualis lanceert nieuwe norm en standaard

Objectief kwaliteit meten is onmogelijk? Schoonmaakland verandert en kan nu objectlief kwaliteit meten. Met Qualis, want dat is het eerste en enige onafhankelijke, objectieve en onpartijdig kwaliteitmeetbureau. De schoonmaakbranche is klaar voor de volgende professionele stap: QUALIS, insight into quality: objectief, onafhankelijk en onpartijdig.

Ieder zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf, opdrachtgever en/of intermediair wil weten of de kwaliteit die afgesproken is ook daadwerkelijk geleverd wordt. Ondanks dat een schoonmaakbedrijf of intermediair in alle oprechtheid meet, hoort men regelmatig: “Slager keurt zijn eigen vlees”. Bij een schoonmaakbedrijf dat zelf metingen verricht, ontbreekt vaak de capaciteit, tijd, kennis of vaardigheden een schoonmaakbedrijf is goed in het uitvoeren van hun core business. Een intermediair meet eveneens de kwaliteit van zijn contracten. Terechtof omterecht; ook daar is de schijn van subjectiviteit tegen, omdat zij een commercieel belang kunnen hebben bij de opdrachtgever, opdrachtnemer en bij het resultaat van een meting/hermeting.

Wie is Qualis?
Qualis is een echt onafhankelijk bureau dat zich sec bezighoudt met het meten en rapporteren. Qualis heeft geen verdere commerciële activiteiten of belangen. Qualis is daarmee de enige in schoonmaakland.

Waarom Qualis?
Qualis is opgericht zonder initieel commercieel doel. Het is geheel onafhankelijk en maakt geen deel uit van een concern. Qualis is niet verbonden aan adviseurs, schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, leveranciers of intermediairs. Qualis in uw offertes noemen, mag; een vermelding kan uw professionaliteit en objectiviteit ten goede komen als u aangeeft uw kwaliteit te laten beoordelen door een onafhankelijke expert.

Qualis: voor wie?
Schoonmaakbedrijven meten vaak zelf de kwaliteit van het geleverde werk. Hierdoor ontslaat regelmatig een frictie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever. Ook hier biedt Qualis de oplossing met een objectief waardeoordeel.

Opdrachtgevers willen graag weten of het geleverde werk conform de afspraken is uitgevoerd en of de werkzaamheden op een correcte wijze zijn uitgevoerd. Qualis meet dit op objectieve wijze.

Intermediairs zijn onmiskenbaar de professionals in uitbesteden, contractbeheer en advisering. Het meten van de kwaliteit is vaak opgenomen in het contract. Dat wordt vaak gezien als: “Slager keurt zijn eigen vlees”. Ook intermediairs kunnen van het onafhankelijke Qualis gebruikmaken. Hierdoor worden de intermediairs nog objectiever en onafhankelijker en dat komt de relatie met de opdrachtgever zeker ten goede.

Wat doet Qualis anders?
Qualis heeft geen enkel commercieel belang bij de uitkomst van een  kwaliteitsmeting. Hierdoor wordt objectiviteit geborgd.
Qualis heeft vastgelegd dat we geen her-metingen verplichten of zelfs doen.
Qualis heeft geen betaalde adviserende rol bij haar opdrachtgever, zodat er geen  commercieel belang is om op het meetresultaten te sturen.
Qualis werkt met een objectief functioneel meetsysteem.
Qualis werkt uitsluitend met objectieve, onafhankelijke, vakkundige en gelicenceerde auditers.
Qualis werkt niet met contracten. Iedere meting wordt als een separate aanvraag gezien.

Qualis-metingen
Het werkprogramma is de basis is voor iedere meting. Er wordt dus strikt gecontroleerd of de werkzaamheden uitgevoerd zijn zoals afgesproken met de opdrachtgever. Er wordt nu alleen visueel gecontroleerd op het eindresultaat. Qualis bekijkt desgewenst ook de werkwijze in de uitvoering die naar de uitkomst van de meting leidt. Dan heb je echt inzicht. Bij Qualis worden fouten gewogen in de beoordeling waardoor het stoffige roostertje minder negatieve impact heeft dan de smerige toiletpot. Dan krijg je een echt beeld van de kwaliteit.

De  rapportage is een correcte afspiegeling van de realiteit/kwaliteit en die handvatten biedt om te gaan sturen in de processen. De resultaten zullen in de vorm van onze rapportage direct na de meting online voor u zichtbaar zijn. Alleen de partij die Qualis heeft ingehuurd, krijgt rechtstreeks toegang tot de rapportage. Delen kan en mag. De meting wordt uitgevoerd op basis van een verantwoorde representatieve steekproef. Naast de reguliere kwaliteitsmetingen kunt u uiteraard ook bij Qualis terecht voor bijvoorbeeld proces-analyse, nulmetingen, belevingsonderzoek en enquêtes.

De nieuwe standaard
Qualis moet de nieuwe objectieve norm en standaard voor kwaliteitsmetingen worden zodat er nooit enige discussie over- of schijn van belangenverstrengeling bij meetresultaten kan of zal ontstaan. Hiermee zal veel frustratie weggenomen worden en kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers naar eer en geweten aantonen wat de feitelijke kwaliteit in het project is, en zich bezighouden met de inhoud.

Meer info: www.qualis-insight.com
of mail of bel: info@qualis-insight.com / 085 130 52 65

 

 

×