Marjolein Dreef (branchemanager Onderwijs bij CSU): “Veiligheid en welzijn kinderen zijn gebaat bij schone omgeving”

Met ruim 1350 onderwijsgebouwen in haar orderportefeuille heeft CSU in het segment onderwijs een flinke voet aan de grond. Lokalen, kantoorruimtes, garderobes, verkeersruimtes, toiletgroepen: de diversiteit binnen een schoolgebouw is groot. En de frequentie van schoonmaken ook: dagelijks en periodiek. En dan is er nog het coronavirus, die ook op scholen de kop opsteekt. Communiceren en samenwerken blijken in alles zeer belangrijk, maken we uit het gesprek met branchemanager Onderwijs Marjolein Dreef op.

“De hygiëne op een school is enorm belangrijk, mede omdat de veiligheid en welzijn van kinderen en jongeren gebaat is bij een schone omgeving. Daarnaast verschilt de behoefte in schoonmaak per school en segment enorm. Het is altijd maatwerk”, reageert Marjolein Dreef, branchemanager onderwijs bij CSU, op onze vraag: wat maakt scholenschoonmaak tot een specialisme?

Schooltoiletten: de vaak kleinste ruimte met de grootste zorg
Wie scholen en hygiëne verbindt, komt al snel bij het toilet terecht. Zie je verschillen in hygiëne in het algemeen en toilethygiëne in het bijzonder tussen basisonderwijs, midden- en hoger onderwijs? Marjolein: “Jazeker! Het gedrag van de leerlingen bepaalt mede de hygiëne. Het gaat niet alleen om het faciliteren van de juiste dienstverlening en producten, maar ook om het informeren en aanspreken op gedrag. Dat doe je samen met het onderwijs. In het hoger segment zijn wij steeds vaker in gesprek met studenten om te achterhalen hoe zij hygiëne op hun locatie ervaren en zetten we pilots in om een platform te bieden aan goede ideeën die bijdragen aan een schoon, gezonde én leuke omgeving.”

De basis van het toilet moet goed zijn
Praten over het belang van hygiëne en een schone school is belangrijk. Marjolein deelt hoe actief en creatief CSU daarin is: “Door de inzet van nudging en interactief lesmateriaal, maar ook schoonmaken in het zicht van leerlingen, elkaar aanspreken, samen met de school praktische oplossingen aanbieden, zoals voldoende prullenbakken, inspelen op geurbeleving en zorgen dat de schoonmaakkwaliteit en ‑beleving goed blijven. De basis, ofwel het startpunt, moet goed zijn. Dus een fris toilet met schone voegen, voorzien van een hele toiletbril, schone borstelhouder en voldoende toiletpapier. Van daaruit kun je de leerlingen actief betrekken hoe zij het schoon kunnen houden.”

Samen tegen corona
In de huidige tijd van de coronapandemie worden scholen helaas vaak getroffen door een uitbraak van het virus. Wordt de druk op het schoonmaakteam daardoor nog groter? Wat kan eraan worden gedaan? “Het schoonmaakcontract moet ruimte geven voor het daadwerkelijk tegengaan van de besmetting. Als de contactpunten vaker worden schoongemaakt, moet hierover gecommuniceerd worden. Maar het coronavirus laat zich niet tegenhouden door frequentere of andere manier van schoonmaken alleen; het zit ‘m met name in de constructieve aanpak op meer vlakken. Worden het aantal lessen beperkt of verspreid over de dag? Is de manier van lesgeven gewijzigd, moeten leerlingen met elkaars lesmateriaal aan de slag, worden er voldoende ontsmettingsdoekjes aangeboden? We zien dat veel onderwijsklanten zich hierover buigen en op zoek gaan naar de oplossing die past bij de identiteit van de school. Daarbij helpen wij ze proactief. Met name de kwaliteit van de ventilatie geeft nu extra reden tot zorg. Ook hier is goede communicatie over preventieve maatregelen belangrijk om de angst voor (verdere) besmetting weg te kunnen nemen.”

Leerlingen betrekken bij hygiëne
Door de pandemie is schoonmaak en met name hygiëne in een ander daglicht komen te staan. De noodzaak van schoonmaak heeft een boost gekregen en zelfs meer respect. “Dat is heel mooi voor onze branche”, reageert Marjolein, “maar een oplossing voor onderwijs zit ‘m wat mij betreft ook in een andere manier van bekostigen. De budgetten zijn met name in het basisonderwijs laag, waardoor een extra schoonmaakronde om de basis op orde te houden heel lastig wordt. Om een corona-uitbraak tegen te kunnen gaan, staat voorop dat je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM en de basisschoonmaak goed is. Je moet leerlingen betrekken bij het doel om als school een schone, prettige en ordelijke omgeving te bieden.”