Inspiratietafel met sanitaire ketenpartners: wordt de smart toiletdispenser dé wijsneus?

Connecting the world together?; het thema van de inspiratietafel met sanitaire dienstverleners/producenten op 2 oktober in het state-of-the-art gebouw van i-team Global in Eindhoven. “Iedereen ziet dat de maatschappij volop in beweging is, iedereen ziet de ontwikkelingen op zich afkomen en oude manieren maken plaats voor nieuwe technologie, maar we zien ook dat deze verandering alleen kan gebeuren en gaat werken als je kiest voor samenwerken”, luidde de uitdaging. All Care, Burgman, Hygiënepapier.nl, Katrin, MTS Euro Products, Ophardt Hygiene, Vendor (onderdeel van CWS) en WEPA durfden die uitdaging wél op te pakken, samen met gastheren Henk Toering (Global Sales Director) en Ron van de Ven (Marketing Director). Een review over broodwinning, tradities, schoon inkopen, angst, samenwerking en het vervolg.

Breder en ‘out of the box’ denken, kennisdeling, integratie en samen het verschil maken; niet alle sanitaire partijen durven, mogen en/of willen daarvoor hun nek uitsteken. Want natuurlijk had de redactie van Schoonmaakjournaal, initiatiefnemer van dit vervolg op de Katrin-inspiratietafel Slimheid vanuit de toiletruimte van 5 juni, meer dan 8 sanitaire ketenpartijen uitgenodigd, 14 om precies te zijn. Wat misten zij, de behoudende afzeggers, door niet deel te nemen? Een presentatie van de snel groeiende startup i-team Global, de rondleiding “inspirerend XXL”, zoals een van de deelnemers het verwoordde, én een open discussie over smart dispensers.

Als netwerk samenwerken
“We proberen als een netwerk samen te werken. Dat is de filosofie van i-team Global. Dat doen we met onze partners en klanten en door de snelheid van verandering kun je als bedrijf niet anders dan samen te werken. Daarvoor zitten we hier ook bij elkaar”, introduceert gastheer en gespreksleider Henk Toering. Met deze Albert Einstein-wijsheid in het achterhoofd ‘the pures form of insanity is to leave everything as it was and hope that things will change’, zetten het elftal aan de inspiratietafel ‘Connecting the world together?’ op 2 oktober in op vragen en antwoorden als: wordt de waarde van innovatie op juiste waarde geschat? Wie heeft er behoefte aan digitalisering? Wat betekent smart? Is smart meer dan IoT? Smart toiletdispensers blijken nu nog te gaan om het meten (en weten) van de vulgraad, maar mist een koppeling met ERP-systemen om bijvoorbeeld de benodigde vulling als zeep en papier te meten en automatisch te bestellen. Zo ook de koppeling met de smart building, dus andere apparaten in het gebouw, bijvoorbeeld vuilnisbakken.

Piekmomenten en klantbeleving
“Je zit met een schat aan informatie. Het mooiste is om daar wat mee te doen. Niet ieder voor zich, maar samen. Hoe breng je dat bij elkaar? Als je toegang wilt, moet je daar overheen stappen.”

Het is niet moeilijk om standaard smart dispensers aan te schaffen (kwestie van Googlen), wel om met digitalisering meer te bereiken dan waar het nu (nog) om draait: piekmomenten en klantbeleving. Smart dispensers kunnen bijvoorbeeld ook worden geassocieerd met andere indicatoren als het weer, de agenda’s c.q. aanwezigheid van mensen.

Weg met het verdienmodel: de dispenservulling
Zou je tot één smart dispensersysteem komen, dan heeft dat consequenties voor de vulling, de portemonnee van de sanitaire dienstverleners en producenten aan tafel. Immers, dat is hun verdienmodel; de dispensers zijn gratis. Biedt de medio oktober te lanceren ‘Smart Nose’ van Ophardt Hygiene daarvoor een oplossing? Een betaalbaar en met IT te koppelen systeem, dat niet alleen meet hoe vaak de dispenser wordt gebruikt, maar ook of-ie op de juiste plek hangt en of-ie juist wordt gebruikt. In een ziekenhuis van levensbelang. En de Smart Nose kan ook deuren openen, enkel nadat de ziekenhuismedewerker zijn/haar handen heeft gedesinfecteerd.

Maar… het draait niet alleen om sanitair, het draait juist om alle onderdelen van het facilitaire veld, en eigenlijk nog veel breder, deze met elkaar te verbinden, en sanitair is een belangrijk onderdeel. “We moeten met elkaar integraal denken, de echte problematiek van de gebruiker en end-user oplossen. Pas als je dit scherp hebt, kun je in de keten denken aan de oplossingen en alles aan elkaar verbinden. Dan pas begint de echte samenwerking!”

Traditioneel denken?
Waarom kopen we niet schoon in? Wat is eigenlijk schoon? Kun je denken in totaalconcepten? Eigenlijk raar dat vaak als er wordt schoongemaakt vuil wordt verplaatst, dat daarvoor uren worden betaald en niet wordt gekozen voor een SLA-based aanpak en budgettering, zoals dat bijvoorbeeld op Amerikaanse scholen gebeurt: budget op basis van het (per dag) aanwezige aantal leerkrachten en leerlingen.

Natuurlijk komt de boodschap schoon bespaart op ziekteverzuim en de zorg in ziekenhuizen ook aan deze inspiratietafel ter sprake. En trends en (mondiale) uitdagingen als onvoldoende zorg, vergrijzing, arbeidskrapte, mobiliteit. Er staat ons ‘wat’ te wachten, dus… er moet ‘iets’ gebeuren.

Conclusies, de opstap naar verder
We moeten kijken naar de behoefte in de markt, welke vorm van samenwerking mogelijk is. Iedereen wil geld verdienen, je wilt niet alles prijsgeven. Vormt de inzet van bedrijven als i-team Global de oplossing voor een gezamenlijke smart oplossing? Wat is de sleutel tot succes voor alle partijen? Wat is het einddoel van deze groep inspiratietafelgenoten, hun stip op de horizon? Het principe van de Eurobottle – een standaardfles waar alle soorten chemie in kan – vertalen naar een dispenser met de ‘smart nose’ met eigen look? “Het is belangrijk om met elkaar te praten, want als wij het niet doen, komt er iemand links of rechts langs en dan…”, adviseert een van de deelnemers, kijkend naar het ‘Kodak-moment’ of ‘Blokker-syndroom’. “Wij moeten een oplossing zoeken voor dat wat de klant écht nodig heeft. Het probleem als geheel oplossen. We moeten gewoon beginnen.”

De deelnemers 
aan de inspiratietafel ‘Connecting the world together?’: Stephan van den Bos (Hygiënepapier.nl), Henk van Harten (Burgman), Peter Ickert (Ophardt Hygiene), Elbreg de Jong (Vendor, onderdeel van CWS), Hans Overweg (All Care), Marcel Speth (Katrin Hygiënepapier), Rob Stevens (WEPA Nederland), Ralph Vodegel (Katrin Hygiënepapier) en Rob van der Walle (MTS Euro Products).

Volgende stap 
Denk in de breedte, in de keten, denk en werk samen. Denk vanuit een andere hoek. Weg met het traditionele. Zet je kennis breder in. Innovatie werkt alleen als je in een integrale verhouding samenwerkt, met open communicatie. Alleen dan kun je het verschil maken. Voor je klant, je bedrijf, de branche en de wereld om ons heen. Dit jaar zet deze groep daarvoor een volgende stap.

 

Premium

Breedweer en Nelis pakken unieke primeur in sociaal aanbesteden Hogeschool Utrecht

“Als je dit moment niet bezig bent met betekenisvol ondernemen, dan kun je als...
×