CAO: Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met principeakkoord

De leden van Schoonmakend Nederland hebben bijna unaniem ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche 2022-2024. De leden brachten hun stem uit tijdens een online Algemene Leden Vergadering (ALV) onder leiding van voorzitter Piet Adema. Het is nu wachten op de instemming van de leden van CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak om de cao definitief te verklaren. De verwachting is dat dit na 10 januari 20222 bekend is.

Na een uitgebreide toelichting door 1e onderhandelaar Rob Westerlaken op de gemaakte afspraken en de beantwoording van een aantal vragen van leden, stemden maar liefst 97% van de aanwezigen in met het principeakkoord. Rob Westerlaken: “Een prachtige score. Doel van de onderhandelingen was een cao voor een aantrekkelijke sector waarin het goed ondernemen, werken en ontwikkelen is. De gemaakte afspraken zijn – in de context van de toenemende arbeidsmarktkrapte, inflatie en verhoging van het minimumloon – goed voor onze werkgevers, onze schoonmakers en voor onze samenleving. Dat ook de leden dit als zodanig beoordelen, stemt me meer dan tevreden.”

Onderscheidend in de markt
Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: “Dit principeakkoord is tot stand gekomen na een intensief, soms spannend, onderhandelingstraject. Met dit akkoord kunnen we – samen met bonden – verder bouwen aan een vooruitstrevende en toekomstgerichte schoonmaaksector. Met een fors hoger uurloon dan in vergelijkbare branches, uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden en een aantal sociale en innovatieve afspraken om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, zijn we sterk onderscheidend in de markt. Ondernemers en medewerkers in onze sector gaan er met dit akkoord echt op vooruit.”

Dankwoord
Adema: “Ik wil alle betrokkenen bedanken voor het (pro)actief meedenken en de specialistische ondersteuning. Dank aan de permanente cao-commissie voor hun grote inzet en betrokkenheid, dank aan de HR- en financiële specialisten van de grote en mkb-bedrijven, en dank aan de (juridisch) specialisten van Schoonmakend Nederland. Onze vereniging is zo sterk als haar leden gezamenlijk. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar – vooral in deze onzekere coronatijden – blijven versterken.”

Klik hier voor het volledige bericht van Schoonmakend Nederland met de belangrijkste inhoudelijke cao-afspraken.