ABSU: hoed af voor professioneel schoonmaakpersoneel

Dat willen de directies van de Belgische schoonmaakbedrijven via hun beroepsfederatie ABSU (Algemene Belgische SchoonmaakUnie) meer dan duidelijk maken.

Schoonmaakpersoneel is in deze tijden van lockdown omwille van de coronapandemie de stille kracht, die veelal vóór dag en dauw of na de reguliere werkuren ervoor zorgen dat actieve bedrijven in de meest gezondheidsveilige omstandigheden hun taken kunnen blijven uitvoeren. Vandaar dat de schoonmaak tot de essentiële of cruciale beroepen behoort. Toch wordt hun inzet dikwijls onderschat. Zeker nu worden de richtlijnen om de hygiëne tot in de perfectie te laten gelden, met argusogen bekeken.

Al kan het coronavirus ook in eigen rangen toeslaan, schoonmakers zijn in deze crisistijden meer dan positief ingesteld

Trots op aanpak, stress om jobverlies
De werkgevers zijn bijzonder trots op de wijze waarop hun personeel deze crisissituatie aanpakt, de flexibiliteit die aan de dag wordt gelegd en de technische aanpassingen die deze crisis met zich bracht. Het intensief en veelvuldig reinigen van sanitaire installaties, balies, verpakkingsmiddelen, kantoren, opslagplaatsen enz.

Ook al weet niemand waar deze crisis finaal toe leidt, zijn zij die aan het werk blijven in eerste instantie bezig met het nastreven van een perfect uitgevoerde job. De werkgevers zijn zich bewust van de stress, die een eventueel jobverlies bij de schoonmakers teweeg brengt en dat die kansen niet denkbeeldig zijn. Zij doen er evenwel alles aan om dit scenario te bannen en de continuïteit van hun activiteiten en jobs te garanderen. Al kan het coronavirus ook in eigen rangen toeslaan, schoonmakers zijn in deze crisistijden meer dan positief ingesteld.

Bemoedigend woord in plaats van schouderklopje
De schoonmaakbedrijven hopen dan ook dat hun klanten deze inspanningen van het schoonmaakpersoneel naar waarde weten te schatten. Nu een schouderklopje niet meer mag, is een bemoedigend woord ook voor hen een stimulans om zij die in de eerstelijnssectoren actief zijn, veilig en gezond doorheen de komende weken/maanden te helpen.

Over ABSU
ABSU (Algemene Belgische SchoonmaakUnie) is de beroepsfederatie van de Belgische schoonmaakbedrijven en vertegenwoordigd circa 75% van de tewerkstelling in de professionele schoonmaaksector, of 45.000 personen.

Themaweek Prachtig: OSB start actie #SchoonmakersBedankt

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...