92% van Siev-leden juicht eerder stoppen met werken toe

De Cao voor het Schoonmaak- en Glasbewassingsbedrijf 2022-2024 bereikte op 10 december een principe-akkoord. Hoger uurloon, eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid voor het gezond houden van schoonmaakmedewerkers, introductie weekloon en hogere RAS-premie. “Omdat we benieuwd zijn naar de mening van onze leden, deponeerden we dagelijks een stelling op de SieV LinkedIn pagina. 100% van de leden vindt dat duurzaamheid meer aandacht verdient. En 92% is het eens met de Regeling Vervroegd Uittreden. Voor ons is dit een absolute bevestiging van de betrokkenheid van de mkb-ondernemer bij hun collega-medewerkers. Geweldig”, reageert Maurice Rutgrink, voorzitter van mkb-branchevereniging SieV.

Tussen 15 en 21 december legden het SieV Bestuursbureau de leden vijf stellingen over de aanstaande schoonmaakcao voor. De eerste stelling was: de stijging van het uurloon naar   €14. De meeste stemmen (38%) gingen naar de keuze ‘biedt perspectief voor de arbeidskrapte en zorgt voor betere instroom’, 33% naar ‘maakt werken in de schoonmaak meer sexy’, en 29% koos voor het uurloon van 14 euro: ‘heeft geen meerwaarde’.

Mensen is en blijft ons meest kostbare goed
De tweede stelling was: ‘verdient duurzame inzetbaarheid om je medewerkers gezond hun pensioen in kunnen laten gaan meer aandacht? 100% van de SieV-leden die hun stem uitbrachten, koos voor: ja. De andere mensen-mens stelling ging over eerder stoppen met werken: de Regeling Vervroegd Uittreden verlengen van 1 naar 2 jaar. 92% was het met de stelling eens, 8% ‘oneens’.

Centenkwestie of administratieve rompslomp
40% van de Siev-stemmers denkt dat het weekloon exclusief voor studenten en vakantiekrachten consequenties heeft voor het bedrijf: het is administratief niet te doen. Slechts 10% ziet geen consequenties. Geen van de SieV-leden vindt dat het weekloon onderscheid maakt tussen vaste en tijdelijke medewerkers. De meeste stemmen, 50%,  gingen naar de keuze dat het weekloon enkel voordelen heeft voor studenten en vakantiekrachten.
De hekkensluiter in de rij stellingen over de nieuwe schoonmaakcao: vind je het terecht dat de RAS-premie wordt verhoogd? De uitslag was 50% terecht en 50% onterecht.