30 januari 2024

Driekwart mkb-ondernemers positief over bedrijfstoekomst in 2024

Ondanks de onzekere economische omstandigheden is driekwart van de Nederlandse mkb-ondernemers optimistisch gestemd over de toekomst van hun bedrijf. Zes op de tien bedrijven kijken ook positief naar de ontwikkelingen in hun sector. Tegelijkertijd nemen veel mkb’ers stappen om hun slagvaardigheid te vergroten door een verregaande focus op digitalisering. Zo zegt 70% dat zij het analyseren van bedrijfsdata als cruciale voorwaarde beschouwen om groei te realiseren. Steeds meer Nederlandse ondernemers zien de voordelen van digitalisering en passen hun plannen voor dit jaar aan. Zo geeft twee vijfde aan hun processen sterk te willen digitaliseren. Een jaar geleden was nog slechts een derde dit van plan. Dat blijkt uit onderzoek dat Teamleader onder ruim 250 Nederlandse ondernemers heeft laten verrichten over de status en toekomst van hun bedrijf.

Volgens het onderzoek zaten de afgelopen twee jaar veel mkb-bedrijven in lastig vaarwater vanwege een opeenstapeling van onzekere factoren, zoals een hoge inflatie, sterke rentestijgingen en grote personeelstekorten. Desondanks ziet een ruime meerderheid 2024 met vertrouwen tegemoet. Vooral jongere mkb’ers van 18 tot 40 jaar zijn positief gestemd. Dat geldt maar liefst voor 82 procent van deze ondernemers, terwijl van de 40+-plussers 65 procent dit positieve sentiment deelt.

Uitstippelen nieuwe koers voor veel ondernemers te moeilijk of risicovol

Bij het nadenken over scenario’s waarmee zij hun bedrijf kunnen laten groeien, geeft bijna één op de drie ondernemers aan van plan te zijn extra personeel te werven. Een grote groep plukt daarnaast de vruchten van stappen die zij in voorgaande jaren al hebben gezet om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Bijvoorbeeld door het vergroten van het bedrijfskapitaal (61%), het digitaliseren van processen (54%) en/of het lanceren van nieuwe producten (48%). Tegelijkertijd komen veel bedrijven obstakels tegen bij het uitzetten van zo’n nieuwe koers. Zo geeft bijna een derde aan zoveel maatregelen te moeten nemen dat het lastig is om prioriteiten te stellen. In vergelijking met een jaar geleden – toen dit voor bijna de helft van de bedrijven gold – is deze groep wel veel minder omvangrijk. Ook zeggen drie op de tien mkb’ers niet te weten hoe ze deze transitie in gang moeten zetten en zegt een zelfde aantal dit te risicovol te vinden. Ook hier geldt dat dit inmiddels voor veel minder bedrijven opgaat dan een jaar geleden, toen 45% deze risico’s liever uit de weg ging.

Ondernemers zien het analyseren van bedrijfsdata als cruciale voorwaarde voor groei bedrijf

Ondanks deze overwegingen zijn veel bedrijven overtuigd van de noodzaak van verandering. Zo hebben twee op de vijf mkb’ers de ambitie om de bedrijfsvoering verregaand te digitaliseren. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar geleden, toen was een bijna een derde dit van plan. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat ruim zes op de tien ondernemers zich er van bewust zijn dat IT een steeds grotere rol speelt in hun bedrijf. Bijna 70 procent stelt zelfs dat het analyseren van bedrijfsdata een cruciale voorwaarde is voor groei. Een vergelijkbaar aantal verwacht dan ook dat hun bedrijf meer data-gedreven gaat werken en is van plan business intelligence in te zetten om hun onderneming te laten groeien. Veel mkb’ers verwachten dat digitalisering hen kan helpen kosten te besparen, hun bedrijf te laten te groeien en een hogere omzet te realiseren.

Steeds meer mkb’ers omarmen AI als middel om efficiënter en productiever te worden

Onder invloed van de opkomst van generatieve AI omarmen steeds meer bedrijven kunstmatige intelligentie om efficiënter te opereren. Op dit moment zet ruim één op de vijf Nederlandse mkb-bedrijven AI al in, vooral voor administratieve taken en creatieve werkzaamheden. Zij geven aan dat dit een tijdwinst van gemiddeld twaalf uur per week oplevert. Om hun bedrijfsvoering verder te digitaliseren, zijn volgens de meeste bedrijven vooral meer financiële middelen, goed gekwalificeerd personeel en meer tijd nodig. “Uit onderzoek dat we in voorgaande jaren hebben verricht, komt naar voren dat Nederlandse ondernemers – mede door de opkomst van het hybride werken – steeds meer doordrongen raken van de voordelen van digitalisering. Zo leidt digitalisering niet alleen tot een hogere productiviteit, maar is het ook een cruciale voorwaarde om te kunnen innoveren en winstgevende groei te realiseren. Dat is belangrijker dan ooit, nu veel mkb-bedrijven weer groeien, maar grote moeite hebben om nieuw personeel te vinden. Digitalisering, waaronder de inzet van AI, kan dan een middel zijn om de productiviteit met hetzelfde aantal medewerkers te verhogen. Dankzij digitalisering en de inzet van bedrijfssoftware kunnen medewerkers efficiënter samenwerken, zodat kostbare tijd kan worden bespaard”, vertelt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. “Toch zijn er nog veel bedrijven die vanwege een gebrek aan tijd en geld terughoudend zijn om deze transformatie in gang te zetten. Dat is echter een ‘kip en ei’-probleem; hoewel digitalisering de nodige investeringen vereist, maakt het de weg vrij voor winstgevende groei. Het verzamelen en analyseren van relevante data als basis voor goed geïnformeerde besluitvorming zal er uiteindelijk juist voor zorgen dat ondernemers tijd en geld overhouden.”

 

* Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Teamleader tussen 4 en 22 december 2023 onder 250 Nederlandse ondernemers (oprichters, eigenaars, senior management). De maximale foutenmarge bij 250 Nederlanders bedraagt 6,16% procent. De resultaten worden vergeleken met eerdere onderzoeken die liepen tussen 17 en 28 augustus 2017 en 5 en 23 januari 2023, bij 200 en 250 Nederlandse ondernemers (oprichters, eigenaars, senior management).

Deel dit artikel

Ook interessant:

27 december 2021

92% van Siev-leden juicht eerder stoppen met werken toe

De Cao voor het Schoonmaak- en Glasbewassingsbedrijf 2022-2024 bereikte op 10 december een principe-akkoord. Hoger uurloon, eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid voor het gezond houden van schoonmaakmedewerkers, introductie...

23 januari 2023

Eerste sprekers Hygiëneforum bekend

Op 17 mei 2023 vindt in RAI Amsterdam het vijfde Hygiëneforum plaats, met als thema ‘Een gezonde organisatie begint bij een goede hygiëne’. De organisatie maakt nu de eerste...

26 februari 2022

Oh, wat een week (8)

Blik met ons terug naar het nieuws van afgelopen week: 21 februari: #Blog: van Passie naar Kwaliteit. ‘Hoe maken we schoonmaak sexy?’ wordt wel eens gevraagd. Laten we eerlijk...

08 september 2022

ISS behaalt hoogste niveau CO2-prestatieladder

ISS Nederland heeft met het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder een grote stap gezet in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen die het bedrijf zichzelf heeft gesteld. Zij...

01 juni 2022

Tour Facilitair 2022

Vandaag, 1 juni, staan er iets meer dan 250 facilitair professionals aan de start van Tour Facilitair 2022. Een facilitair netwerkevent waarbij deelnemers 80 km fietsen. Het is alweer...

04 juli 2019

Katrin inspiratietafel Slimme toiletruimtes: is digitalisering nog weg te denken?

Connecting the world: dat is het gedachtegoed van digitalisering. Maar ervaring leert dat dat niet altijd – of eigenlijk vaak niet – het geval is. Veel dienstverlenende bedrijven werken...

07 januari 2022

Captains of Cleaning: Manager van de Toekomst

Het schoonmaakvak verandert. Maar wat vráágt dat van jou als captain? Op 13 januari gaat Rens de Jong, presentator van Captains of Cleaning, hierover in gesprek met jonge captains...

15 juli 2022

Groene primeur voor De Lelie

Schoonmaakbedrijf De Lelie beleeft een primeur in Den Bosch. Voortaan bezoekt het bedrijf haar klanten met een Carver Cargo R+. Een hip brommobiel, een groene manier om spullen te...

17 februari 2022

Versoepeling coronabeleid thuiswerken vraagt om duidelijke afspraken

Het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in: werk de helft van de tijd thuis. Maar na een periode van twee jaar thuiswerken zal het voor veel medewerkers even wennen zijn om...

28 januari 2022

Versoepeling quarantaineregels voor schoonmakers

Het kabinet heeft besloten om voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen, zoals de schoonmaak, de quarantaineregels te versoepelen. Schoonmakend Nederland bericht over deze versoepeling die geldt vanaf 26 januari en...