4 maart 2024

Controles op cao en pensioen in schoonmaakbranche blijven noodzakelijk

Cao-lonen betalen en pensioenpremie afdragen is belangrijk. Dan krijgen werknemers van schoonmaakbedrijven waar zij recht op hebben. Daarom is het belangrijk dat alle werkgevers in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche zich houden aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. Zowel Pensioenfonds Schoonmaak als RAS controleert daar scherp op, omdat zij beide (oneerlijke) concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op deze punten voor willen zijn. Zij controleren op juiste toepassing van de cao en de betaling van de pensioenpremies. Zo zorgen zij ervoor dat de branche gezond blijft.

Nakomen van cao-afspraken gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet
Iedere werkgever wordt gevraagd te investeren in hun werknemers door cao en pensioenregeling zorgvuldig toe te passen. Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers de cao-afspraken niet nakomen. Pensioenfonds Schoonmaak en de RAS controleren dit door cao- en looncontroles uit te voeren en werkingssfeeronderzoeken te doen. Bij enkele werkgevers is opgemerkt dat zij eerder lijken te kiezen voor het betalen van een boete in plaats van juist en tijdig loon- en premiegegevens aan te leveren. Deze werkgevers kunnen rekenen op zwaardere maatregelen, zodat ook zij de gevraagde gegevens zullen aanleveren. Het gaat hier om de waardering van de schoonmakers en glazenwassers.

Cao-controles
Ieder jaar voeren Pensioenfonds Schoonmaak en RAS zo’n 800 cao-controles bij werkgevers uit. Dit betekent voor iedere werkgever elke 3 á 4 jaar een controle. Bij die controle vragen zij loonstroken van enkele werknemers op. De werknemers die zij controleren, selecteren ze aan de hand van een steekproef. De steekproef is groter naar mate een werkgever meer werknemers in dienst heeft.

In 2023 zijn meer fouten gemaakt
In 2022 waren er minder fouten waren gemaakt. In 2023 zijn er minder loonstroken gecontroleerd maar naar verhouding weer net zo veel fouten gemaakt als in 2021. In onderstaand overzicht is te zien hoeveel loonstroken er gecontroleerd zijn en waar de fouten worden gemaakt.

Gecontroleerde
loonstroken
Aantal fouten
basisuurloon
Aantal fouten
vakantieopbouw
Aantal fouten
eindejaarsuitkering
2021- 3.483 200 (5,74%) 49 (1,4%) 145 (4,16%)
2022- 3.698 134 (3,62%) 37 (1,0%) 98 (2,65%)
2023- 3.445 187 (5,43%) 41 (1,19%) 96 (2,78%)

 

Wat gebeurt er bij het constateren van fouten?
Als tijdens een controle blijkt dat cao-afspraken niet zijn nagekomen, dan volgt er een hercontrole. De werkgever betaalt de kosten van die hercontrole. En de werkgever wordt het volgende jaar weer gecontroleerd. Vaker fouten maken, betekent vaker controles voor jou als werkgever.

Werkingssfeeronderzoeken
Ook wordt onderzocht of schoonmaakbedrijven zich nog niet bij het pensioenfonds en de RAS hebben aangemeld, de zogenaamde werkingssfeeronderzoeken. Jaarlijks zo’n 100 van dit soort onderzoeken. Zo wordt ervoor gezorgd dat ook deze bedrijven zich, net als alle andere schoonmaakbedrijven, aansluiten bij Pensioenfonds Schoonmaak. Pensioenpremies voor hun werknemers betalen en die werknemers kunnen rekenen op een schoonmaakpensioen.

In 2023 zijn door de werkingssfeeronderzoeken bij 60 nieuwe werkgevers 414 werknemers gevonden, die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds Schoonmaak. Dit leverde € 245.122,08 op aan pensioenpremie. Per maand leveren alle aangesloten werkgevers ongeveer voor 116.000 werknemers premies aan. De controles blijken effectief en nodig te zijn als middel tegen de concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Looncontroles
Bij de looncontroles vinden vergelijken plaats van de loon- en premie-aanlevering van de werkgever met zijn loonaangifte bij de belastingdienst. Dit gebeurt na afloop van het kalenderjaar, op grond van deze vergelijking volgt jaarlijks bij zo’n 350 werkgevers een looncontrole.. Uit de laatste controles in 2021, 2022 en 2023 blijkt dat alle werkgevers in de branche samen jaarlijks ongeveer € 100.000 te weinig premie hebben betaald. Dat is weinig ten opzichte van de totale jaarlijkse premie van alle werkgevers in de sector van ongeveer € 265 miljoen.

Wel zijn er enkele werkgevers, die op verzoek niet de gegevens voor hun werknemers aanleveren. En dan gaat het per werkgever om grote premiebedragen. Ze betalen zelfs liever de boetes. Hier gaan  zwaardere maatregelen gelden, zodat ook deze werkgevers de gevraagde gegevens aan zullen leveren. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en zijn ook deze controles een effectief middel om te zorgen dat werkgevers voor individuele werknemers de premies juist berekenen en tijdig betalen.

Incassomaatregelen
Als werkgevers de premies niet op tijd betalen, volgt een herinnering. Blijft betaling helemaal uit, dan kunnen Pensioenfonds Schoonmaak / RAS een incassobureau inzetten. In het uiterste geval volgt niet alleen de aanvraag van een faillissement maar ook het persoonlijk aansprakelijk stellen van de werkgever voor alle achterstallig betalingen. Maar dat voor komen zij liever. Komt een keer niet of niet op tijd betalen voor? Dan is misschien een betalingsregeling mogelijk. Neem in zo’n situatie direct contact op om samen goed te zorgen voor het pensioen van de werknemers.

Bron: Pensioen Schoonmaak

 

Deel dit artikel

Ook interessant:

03 februari 2020

Blog: Jinek

“Ik moest direct aan Jinek denken”, reageerde een gewaardeerde relatie en doorgewinterde marketeer onlangs tijdens onze videomeeting op de nieuwe stap van Schoonmaakjournaal. “Waarom?”, vroeg ik. “Omdat de talkshow...

14 maart 2023

Duurzaamheid, van vrijblijvend naar must-do in 2024.

De schoonmaakbranche is doorspekt van duurzaamheidsinitiatieven. Veel bedrijven doen hun best om processen en producten te verduurzamen. Om oprecht goed met aarde en mens om te gaan. Andere ‘sjoemelen’wat...

07 november 2023

Hago Zorg en Maasstad Ziekenhuis in finale Best Practice Award 2023

“We zijn genomineerd met de case ‘Van schoonmaken naar samen zorgen!’ in het Maasstad Ziekenhuis.” vertelt Hago Zorg. Dit jaar staat de Best Practice Award in het teken van...

19 juni 2020

Loonsverhoging schoonmaak 2% per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 worden de basisuurlonen voor de schoonmaak met 2% verhoogd, kondigt de RAS aan. Bij loonbetaling per 4 weken is de verhoging vanaf periode 7 van...

26 oktober 2023

Blankers Schoon behaalt PSO-Trede 3 en PSO 30+

Blankers Schoon (Maatschappelijk) heeft afgelopen maand PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Blankers Schoon – Maatschappelijk voldoet aan...

17 december 2018

Hago Zorg en Vitaal Vakmanschap: het geloof in een leven lang ontwikkelen

“Hoe zorgen wij voor een positieve impact op ieder mens in de zorg?” Dat is de vraag die wij ons bij Hago Zorg dagelijks stellen. Het lijkt dan over...

15 december 2023

Trots op Thunderdome schoonmaakteam

Midden in de nacht van 9 op 10 december 2023 plaatste Joost van Zuilen, districtsmanager CSU Cleaning Services een bericht op social media. Om trots te vertellen en te...

05 december 2019

Koppeling software in schoonmaak ingewikkelder: Beercoo en AFAS lukt het!

Het succesvol koppelen van twee softwareplatforms bleek in de schoonmaakbranche een tikkeltje ingewikkelder dan elders. Toch realiseerden AFAS en WAY2CONNECT bij Beercoo Schoonmaakgroep een perfect werkende oplossing. Voor technisch...

28 augustus 2019

Blog: Verbinding

Hoeraaaa! Vandaag bestaat het jongeren(netwerk) platform FM Next Generation precies 1 jaar. Bij Excentr in Oirschot beleefden we op 28 augustus de kickoff. Nu 365 dagen verder mogen we...

26 juni 2023

Professionele reiniging en voorbereiding van moppen: duurzaam en rendabel

Het implementeren van ecologisch duurzame en tegelijkertijd economisch gunstige werkprocessen is een van de grootste uitdagingen van vandaag. Ook de schoonmaakbranche krijgt hiermee te maken en speelt tegelijkertijd op...