4e Hygiëneforum: onwennig en vertrouwd

‘Zijn jullie na de lockdowns ook voor het eerst weer buiten? Het lijkt wel een schoolreisje’, opende dagvoorzitter Thomas Hoogendoorn op maandag 4 oktober 2021 het Hygiëneforum in RAI Amsterdam. De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam, Schoonmakend Nederland en VSR zijn, samen met partner RAI Amsterdam, de organisatoren van het forum, dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvond.

Jacco Vonhof verzorgde de aftrap van het Hygiëneforum. Vonhof is sinds 2019 voorzitter van MKB-Nederland: ‘In 2015 werd het Hygiëneforum voor het eerst gehouden. Een van de redenen was de mogelijkheid dat er ooit een pandemie zou komen. Die is er nu. Gaat dit leiden tot fundamentele verandering?’ Vonhof is sceptisch: ‘We zien de vraag naar hygiënepompjes en doekjes alweer afnemen.’ Het concept hygiëne krijgen we volgens Vonhof onvoldoende tussen de oren.

‘Bepaalde micro-organismen hebben we nodig’
Prof. dr. Dirk Bockmühl ging in op de hygiënehypothese. Die houdt in dat té goed schoonmaken een impact zou kunnen hebben op ons afweersysteem. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de toename in allergieën. Bockmühl ontkent dit. ‘Er zijn verschillende triggers voor allergieën. Wel is het zo dat onhygiënisch contact in de familiaire kring in de jonge kinderjaren, dus niet als volwassene, kan zorgen voor een beter afweersysteem tegen allergieën, zoals astma. Bepaalde micro-organismen die huisgenoten via druppeltjes overbrengen, hebben we als we heel jong zijn nodig om ons immuunsysteem te trainen. Maar dit zijn niet de micro-organismen op de oppervlakken in huis. Te goed schoonmaken kan dan ook geen nadelig effect hebben op ons afweersysteem.’

Paneldiscussie en workshops
Tijdens de paneldiscussie konden de forum-deelnemers reageren op stellingen en gingen experts in op de achterliggende inhoud. Daarna vonden acht workshops plaats. De inhoud varieerde van meer technische achtergrondinformatie tot schoonbeleving, en van robotica tot schoonmaakuitvoering.

‘Binnenklimaat is en wordt een groot thema’
Het inhoudelijke plenaire gedeelte werd afgerond met een bijdrage van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Hij ging in op ventilatie in relatie tot een gezond binnenklimaat in scholen. Die bleek in 2017 niet op orde: ‘Het Bouwbesluit gaf geen eenduidig uitgangspunt en er was geen handhaving. Na onderzoek op basis van richtlijnen van RIVM bleek dat 40% van de scholen überhaupt niet wist wat de stand der techniek was. Zo’n 45% van de scholen dacht dat het op orde, was en in 11% van de gevallen was het zeker niet op orde.’ Inmiddels is het geagendeerd, vertelde Terpstra: ‘Ook omdat het door de tweede kamer is geëist. Binnenklimaat is en wordt een groot thema. Over twee jaar moet het basisonderwijs op orde zijn.’

Improvisatietheater
De middag werd afgesloten met improvisatietheater van Thomas Hoogendoorn en collega’s. De vrienden van hygiëne, zoals Hoogendoorn de deelnemers noemde, waren het in ieder geval eens over het feit dat er meer aandacht moet komen voor hygiëne om een gezonde toekomst te realiseren.

Hygiëneforum informeert continu over zaken gerelateerd aan hygiëne. Kijk hiervoor op de website en LinkedIn.