Producent Pally Biscuits over UL-Team schoonmaakopleiding: concreet, praktisch, goed

Hoe train je productiemedewerkers om het hygiëne-niveau op een hoger peil te krijgen zonder dat je de productie van koekjes hindert? Door training on the job, tussen de zoete koekjes in. Een concrete aanpak op een praktische locatie met goed resultaat. Een samenwerking tussen uitblinker in zoete biscuits, Pally Biscuits in Nieuwegein, en specialist in facilitaire opleidingen UL-Team in Culemborg.

Wijnand van Doorn, trainingcoördinator bij Pally Biscuits, schetst de werksituatie in de fabriek. “We werken in vijf ploegen van 10 personen, 24/7 gaat de productie door. Eenmaal per twee weken houden we een schoonmaakdag. Dan staat alles stil en gaan we aan de slag met schoonmaak en onderhoud van de machines in de fabriek.”  De schoonmaak verloopt volgens een strak protocol met door Wijnand deels zelf samengestelde instructies. Nieuwe medewerkers worden door hun collega’s ingewerkt. Teamleiders en ploegleiders zien toe op dat het werk goed wordt uitgevoerd.

Continu aanpassen
“Daarnaast verzorgen drie vaste medewerkers van een extern schoonmaakbedrijf de dagelijkse schoonmaak”, vult Wijnand aan. “We hebben een vast schoonmaakplan, maar binnen het bedrijf zijn wel continu aanpassingen door veranderingen in lijnen en het toevoegen van nieuwe lijnen. De machines moeten schoon zijn en vrij van allergenen. Dat redden we niet met de tweewekelijkse schoonmaakdag. Waar nodig geven de drie externe medewerkers dagelijks extra handjes, want de productie moet altijd doorgaan. Ook hebben we sinds zes maanden een vaste eigen schoonmaakmedewerker, die ik begeleid om een volwassen schoonmaker en controleur te worden. Hij doet het goed, zijn werk is zijn lust en leven.”

Hygiëne op A-niveau
Met haar schoonmaakprotocol heeft Pally Biscuits het onderhoud goed ingeregeld. In de food zijn hoge hygiëne eisen van toepassing. Wijnand zorgt voor de interne trainingen voor bijvoorbeeld kwaliteit, BCC, IFS, HACCP en hygiëne. “We zagen dat de hygiëne-kwaliteit nog beter moest. Pally Biscuits levert A-kwaliteit biscuits, we wilden intern het schoonmaakonderhoud op A-niveau brengen.” Hoe pak je dat aan zonder het productieproces te storen?

“Alle productiemedewerkers trainen buiten het proces om, was geen optie”

“Vorig jaar hebben wij UL-Team gevraagd mee te denken over een oplossing”, vertelt Wijnand. “Alle productiemedewerkers trainen buiten het proces om, was geen optie. Na een intensief voortraject is gekozen voor een theoriecursus van anderhalf uur over schoonmaakmethoden met aansluitend een training on the job tijdens een schoonmaakdag.” Na het theoretische gedeelte gingen de productiemensen aan de slag met hun schoonmaakwerkzaamheden en hetgeen zij die ochtend hadden bijgeleerd. De praktijkbegeleiders van UL-Team keken mee en gaven ter plekke advies over wat goed ging of beter kon. UL-Team zette twee praktijkbegeleiders in, één voor het natte en één voor droog werk.

Daarna volgde een speciale training van twee dagen voor de vijf ploegleiders. Deze vond niet op de werkplek plaats, maar op de leslocatie van UL-Team. Voor deze training in leiding geven en instrueren van (nieuwe) medewerkers is focus nodig. Dit lukt niet op een plek vol hectiek. Tot slot was er voor zeven teamleiders een training van één dag, een verkorte versie van het lesprogramma aan de teamleiders.

Blinkend resultaat
De productiemedewerkers waren in eerste instantie sceptisch. “We weten toch wat we moeten doen”, werd er gezegd. Wijnand blikt terug. “In de praktijk zie je terug dat ze wel degelijk wat van de training hebben opgestoken. We hebben drie hallen, de productie-, inpak- en chocoladehal. De laatste is picobello in orde. Hier werken jonge teamleiders die het super hebben opgepakt. Onze inpakhal is een wat andere afdeling, hier moet meer moeite worden gedaan om de ruimte en de machines goed schoon te maken en te houden.”

“Zelf heb ik ook tips gekregen van UL-Team over de te gebruiken reinigingsmaterialen en -middelen. We keken met een nieuwe blik naar ons werk. Een bepaald reinigingsmiddel gebruikten we voor meer toepassingen, terwijl dit niet nodig is, nu alleen nog voor vloeronderhoud.”

“De trainingen versterken de motivatie om op een andere manier te werken”

“Ook is er meer aandacht voor veiligheid binnen ons bedrijf gekomen. De productiemedewerkers kijken meer om zich heen, letten goed op het aan- en uitzetten. De training van UL-Team heeft hen hiertoe aangezet. Daarbij hebben we nieuwe, jongere mensen in dienst gekregen, die er zelf al alert op zijn door hun VCA-training. Zo stimuleren we elkaar.”

Verdiepingsslag maken
Wijnand legt uit dat Pally Biscuits graag een vervolg aan de afgeronde trainingen wil geven. Ook de training voor leidinggevenden wil zij nog inzetten. “Dit gaan we eerst intern bespreken. Er is veel veranderd binnen ons bedrijf, er zijn net een nieuwe hoofd technische dienst en een nieuwe plantmanager aangesteld. Zij brengen weer nieuwe ervaringen en ideeën binnen. Gezamenlijk moeten we op één lijn komen en vervolgafspraken maken.”

“De trainingen versterken de motivatie om op een andere manier te werken. We merken alleen dat er tijdens de schoonmaak meer aansturing nodig is. Het borgen van continuïteit op de werkvloer van het geleerde, wordt daarom een onderdeel voor het vervolgtraject met UL-Team.”

De samenwerking met UL-Team beschrijft Wijnand als ‘perfect’. “We hadden goed contact, maakten duidelijke afspraken. De training on the job in ploegendiensten was bijzonder, voor beide kanten nieuw en een leerproces. Het was een goede start, die een verdiepingsslag als vervolg mag krijgen. Om uit te kunnen blijven blinken in A-kwaliteit schoonmaak”, besluit Wijnand.

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...