OSB start landelijk coördinatiepunt coronavirus

OSB heeft een landelijk coördinatiepunt in het leven geroepen om schoonmaakbedrijven bij te staan bij alle consequenties van het coronavirus. Het biedt ondernemers, medewerkers en overheid informatie, advies en oplossingen en verbindt de verschillende partijen om snel te kunnen schakelen als de omstandigheden daarom vragen.

Dagelijks inventariseert het coördinatiepunt de vragen en zorgen die leven onder de verschillende disciplines in de branche en neemt waar nodig actie. Experts van OSB onderhouden voor de beantwoording van vragen en het adresseren van zorgen nauw contact met RIVM, VNO NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Vragen en zorgen schoonmakers
Veel van de vragen en zorgen die binnenkomen bij het coördinatiepunt gaan over de rechten en plichten rond verzuim als gevolg van preventiemaatregelen. Mag een medewerker thuisblijven als hij bezorgd is besmet te raken, bijvoorbeeld. Een ander thema dat speelt, is inkomstenderving. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een opdrachtgever die haar pand sluit voor schoonmakers? Een veelgehoord signaal is ook dat schoonmaakbedrijven niet of nauwelijks meer kunnen voldoen aan de vraag van opdrachtgevers naar desinfectie- en beschermingsmiddelen en papieren handdoekjes.

Helpdesk en sociale media
Het Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche heeft ook een helpdesk opgezet. Via telefoonnummer 0800 22 6 54 56 kan tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur kunnen vragen ook per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 – 82 72 21 06. OSB plaatst op haar website, en socialemedianakanalen LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook nieuws en advies over het coronavirus, dat specifiek relevant is voor de schoonmaakbranche.

Ter informatie:
OSB annuleert bijeenkomsten tot 1 april. Klik voor meer info.