OSB: “Schoonmaak herkent zich niet in negatieve beeld SCP”

Bedrijven in de schoonmaaksector nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus door volop kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In beginsel is iedereen van harte welkom in de schoonmaaksector. De sector herkent zich dan ook niet in het algemene beeld dat het Sociaal Cultureel Planbureau vandaag schetst over de rol van werkgevers bij het thema inclusieve arbeidsmarkt.

Dat stelt OSB, branchevereniging van schoonmaakbedrijven, in een reactie op de conclusie, dat er in de praktijk weinig oog zou zijn voor het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen die moeilijker aan het werk komen. De schoonmaaksector voert al enkele jaren een actief beleid op het thema duurzame inzetbaarheid van personeel. De bedrijfstak investeert veel in opleidingen, cursussen en begeleiding van medewerkers. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De sector biedt ondersteuning bij loopbaanontwikkelingen, zelfs als dat zou betekenen dat mensen naar andere sectoren overstappen. In de praktijk blijkt overigens wel dat begeleiding en coaching van betrokkenen essentieel is om tot succes te komen.

Cao-afspraken 
Tijdens de laatste cao-besprekingen hebben werkgevers met vakbonden afspraken gemaakt over verdere investeringen in duurzame inzetbaarheid. Er zijn meer dan twintig projecten gestart om dit handen en voeten te geven. “Het is belangrijk”, stelt OSB, “dat mensen een baan hebben, dat werknemers gezond hun pensioen halen en met plezier aan het werk zijn en blijven.”

Praktische voorbeelden
Een van de praktische voorbeelden waar de schoonmaaksector actief in is, zijn cursussen om een taalachterstand weg te werken. Hiermee wil de bedrijfstak nadrukkelijk kansen bieden aan mensen ‘aan de basis van de arbeidsmarkt’, zoals OSB-voorzitter Piet Adema het uitdrukt.

Premium

Bas Bönhke (Carel Lurvink): “Is disposable schoonmaakdoek duurder dan textiel?”

Het gevecht om de beste handendroging in een toiletgroep – papier, katoen of lucht...