4 jaar Open Hiring in Nederland: tijd om de balans op te maken

Het is vier jaar geleden dat het idee ontstaat om Open Hiring naar Nederland te brengen. De eerste contacten worden gelegd tussen Greyston (VS) en maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation. De vraag op dat moment: is een baan zonder sollicitatiegesprek ook mogelijk op de Nederlandse arbeidsmarkt? Er volgt een uitgebreid onderzoek door een consortium van hogescholen onder leiding van Hogeschool Windesheim. Op basis van de uitkomsten besluit Start Foundation om Open Hiring in de praktijk te toetsen. MamaLoes uit Goirle was twee jaar geleden het eerste bedrijf dat via deze disruptieve methode vacatures openstelde. “Nu, bijna twee jaar later, zijn 17 Open Hiring-werkgevers actief en hebben wij stapsgewijs ervaring opgedaan met het Open Hiring-model”, deelt Start Foundation.

Het doel van Open Hiring is nog altijd hetzelfde: mensen die niet of nauwelijks aan het werk komen, perspectief bieden op een baan. Bij Open Hiring melden mensen die een baan willen, zich rechtstreeks aan voor een vacature. Ze hoeven geen sollicitatiegesprek te voeren, opleiding, ervaring en arbeidsverleden tellen niet mee. De enige eis is dat je denkt het werk aan te kunnen. Wie interesse toont, komt op een lijst, en zo gauw er een plek is, kun je aan de slag.

Effect-evaluatie en proces-evaluatie
Om het effect te meten en te leren van de ervaringen van de eerste Open Hiring-bedrijven, zijn er 2 studies uitgevoerd: een effectevaluatie bij Open Hiring-medewerkers door de Vrije Universiteit Amsterdam, daarnaast een procesevaluatie bij Open Hiring-werkgevers door Stichting Start Foundation. De uitkomsten zijn verwerkt in de publicatie Open Hiring werkt!, die je online kunt lezen via www.openhiring.nl/open-hiring-werkt.

Het lijkt erop dat Open Hiring in Nederland kan slagen.

Bij de 17 bedrijven tot nu toe staan ruim 500 mensen in de wachtrij voor een betaalde baan. In totaal 95 mensen vonden werk via Open Hiring in Nederland. Alle onderzoeken samen, en de ervaringen van zowel werkgevers als werknemers, geven voldoende voedingsbodem voor het vertrouwen in de toekomst. De voortschrijdende praktijk moet uitwijzen of het concept bestendig is en werkgevers en werknemers duurzame oplossingen gaat bieden.

Opschaling in Nederland
Als gevolg van de hoopgevende eerste resultaten gaat Start Foundation aan de slag met de opschaling van Open Hiring in Nederland. De ontwikkelaar hoopt op honderd nieuwe Open Hiring-bedrijven in 2021. Daarnaast is Start Foundation bezig met de ontwikkeling van specifieke Open Hiring-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan Open Hiring bij stages of voor hoger opgeleiden, zodat discriminatie geen kans krijgt.

Open Hiring Talkshow
Op dinsdag 17 november om 15.00 uur organiseert Start Foundation de Open Hiring-talkshow, gepresenteerd door Rens de Jong. Met bijdragen van Open Hiring-werkgevers en -werknemers. Bekijk de uitzending via: www.openhiring.nl/talkshow.

Over Start Foundation
Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Hiervoor zetten we zelf actief projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie. Het huidige bestuur bestaat uit Staf Depla (oud-wethouder Eindhoven), Anneke Westerlaken (voorzitter CNV Zorg), Rens van Tilburg (Directeur Sustainable Finance), Annemarie van Gaal (ondernemer), Ron Steenkuijl (Directeur Corporate Affairs ADG groep) en Leonie Belonje (zelfstandig strategisch adviseur).

Over Greyston
De blauwdruk van Open Hiring is afkomstig uit de VS. Greyston, actief in New York en bekend van de brownies, besloot in 1982 banen te creëren voor mensen voor wie de arbeidsmarkt op slot zat. Deze kandidaten kregen een arbeidsplaats zonder dat ze hoefden te solliciteren. Motivatie was voldoende, de rest kwam wel als ze eenmaal aan het werk waren. Open Hiring bleek een schot in de roos. Inmiddels werken er bij Greyston 170 medewerkers. Het bedrijf hielp door de jaren heen 3.500 personen aan werk door middel van dit onorthodoxe concept. Voor Start Foundation was dit reden om Open Hiring naar Nederland te halen. Maar ook voor Greyston was het een primeur, Open Hiring wordt voor het eerst buiten de VS toegepast.

Ingeborg Zwolsman over nieuwe baan zonder solliciteren: “Kansen voor werkzoekenden en bedrijven”