Oproep voor medici: “Ondertekenen Green Deal manifest voor gezonde aarde”

“Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2-uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega-zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen we ook een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving een hogere prioriteit te geven”, legt Milieu Platform Zorg (MPZ) uit.

Om verduurzaming in de zorg te versnellen, nam de vereniging MPZ het initiatief voor de Green Deal: Nederland op weg naar Duurzame Zorg. De eerste deal heeft vanaf 2015 ruim 100 zorgaanbieders in beweging gebracht. Op 10 oktober 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0: Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. Ruim 200 partijen doen nu mee, waaronder de brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken en het ministerie van VWS.

Nieuw manifest: ondertekenen kan tot 16 november
Binnen de Green deal is een nieuw manifest gestart, dat tot doel heeft om medici en aankomende medici die aan duurzaamheid willen werken met elkaar in contact brengen. Dit manifest is een gezamenlijk initiatief van Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht), Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector) en tientallen medici.

Het manifest kan tot 16 november worden ondertekend en wordt daarna aangeboden aan de artsenfederatie KNMG en de Tweede Kamer. Ondertekenaars kunnen het manifest  aanbieden aan hun bestuurders, afdelingshoofden, praktijkeigenaar.

Verder lezen en ondertekenen van het manifest kan via deze link naar de website van branchevereniging FMGezondheidszorg.