Op customer journey voor aanbesteding toilethygiëne SWO De Wolden Hoogeveen

Kwaliteit, dienstverlening, efficiëntie en kostenbesparing zijn de vier pijlers van Samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden Hoogeveen. “Omdat de overheid er voor de inwoner is, dat is onze uitdaging én kracht”, onderbouwt facilitair adviseur Jaap de Boer. Aanleiding voor ons gesprek is de recente aanbesteding voor toilethygiëne, die SWO gunde aan Exclusiva, vooraanstaand kennispartner en totaalleverancier van hygiëne en reinigingsproducten in de Benelux, in samenwerking met Katrin. SWO koos voor de Inclusive-dispenserlijn. Wat brengt SWO bij deze keuze en gunning? Ook weer vier pijlers: beleving, gemak, duurzaamheid en prijs.

De ambtelijke organisaties van de gemeentes De Wolden en Hoogeveen vormen één organisatie: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). “We adviseren en ondersteunen de twee gemeentebesturen bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken. Ook verlenen we diensten aan de ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. SWO De Wolden Hoogeveen heeft bijna 700 medewerkers in dienst”, introduceert de noordelijke gemeentelijke samenwerkingsorganisatie zichzelf.

Hoe het begon
“In de crisistijd hebben de gemeenten De Wolden en Hoogeveen over en weer gebruikgemaakt van elkaars diensten. De facilitaire afdeling was binnen de gemeente De Wolden versplinterd over meer afdelingen. In 2015 is de Samenwerkingsorganisatie ontstaan. De afzonderlijke afdelingen werden samengevoegd, de taken werden bij de facilitaire organisatie van Hoogeveen ondergebracht. Er vond een herhuisvesting plaats. Doordat de looptijd van de schoonmaakcontracten van beide organisaties verstreken waren, zijn we een aanbesteding van alle schoonmaaklocaties gestart voor 37 onderkomens buitendienst, 4 hoofdgebouwen en diverse sporthallen en een parkeergarage. Ook zijn voor deze locaties de dispensers en disposables aanbesteed. Nu het 1 januari 2020 is, zijn we 5 jaar verder en zien we dat de facilitaire zaken gelukkig goed lopen”, vat Jaap samen.

Hoe het een succes werd
Jaap is een van de drie facilitair adviseurs. “Onder mijn verantwoordelijkheid valt schoonmaak, en dus ook toilethygiëne. We hebben de toiletdispensers bewust vrijgehouden van de schoonmaakaanbesteding, omdat we graag zakendoen met lokale partijen. Dat hebben we geprobeerd, maar dat lukte niet. We hebben toen moeten besluiten om een Europees aanbesteding uit te zetten. Dat valt nog niet mee; dispensers en disposables, een ingewikkelde materie.”

“In overleg bereik je het meest”

Jaap beet zich erin vast, deed onderzoek op internet naar de markt van toilethygiëne, de voor- en nadelen van de diverse handdrogingen, en klopte aan bij de 450 pandbewoners van de SWO. “We zijn langs alle onderkomens gereden, een rondje van 140 km. Ja, De Wolden Hoogeveen behoort tot de top 10 van gemeenten met de grootste landoppervlakten. Van Groenvoorziening tot begraafplaatsen: we vroegen de collega’s: wat willen jullie?; wat hebben jullie nodig? Dat gaf ons inzicht. Natuurlijk willen ze een handdoekje en zeep, maar een toiletreiniger ‘da’s niet nodig’, hoorden we. De collega’s waren enthousiast en niet gewend dat ze mee mochten praten en denken. En ook over onze insteek: wat doet hygiëne en de relatie tot ziekteverzuim. We hebben de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht, pas dan krijg je wat je wilt. In overleg bereik je het meest.”

Hoe de aanbesteding verliep
Een uitnodiging aan marktpartijen, een schouwing en inschrijving volgden, met steun van Het NIC. “Onze eigen inkoopafdeling was onderbezet”, onderbouwt Jaap de inzet van de externe inkooporganisatie. “We voerden een verificatiegesprek met Katrin en Exclusiva en daagden ze uit: ‘Jullie beweren dit. Overtuig ons!’. Uiteraard vinden we de kwaliteit van het product belangrijk, maar ook de mate van duurzaamheid, hoe lang gaat een dispenser mee, hoe wordt de dispenser geproduceerd, uiteraard de prijs, en circulair en modulair waren ook speerpunten. Immers, we willen onze aarde graag bewaren voor ons nageslacht.”

Jaap ziet zeker nog kansen in productieproces van de Katrin Inclusive dispenserlijn. “De modulaire opbouw, als er bijvoorbeeld een onderdeel kapot is, is belangrijk. De markt vraagt erom. Katrin is daar al volop mee bezig. En mooi om te zien dat de omkasting van de dispenser bijvoorbeeld 100% recyclebaar is.”

Als gemeenteambtenaar kun je vragen verwachten, van inwoners en collega’s. Jaap: “Een wethouder informeerde of we met de aanschaf en het gebruik van de Katrin-producten duurzaam bezig zijn. Dat zijn we, de dispensers zijn deels 100% recyclebaar en worden na einde contract opnieuw ingezet bij een andere organisatie of de onderdelen worden hergebruikt. Het is bovendien een prachtige lijn, met een mooie uitstraling, eenvoudig te bedienen en voor iedereen toegankelijk. De luchtverfrissers zorgen voor een frisse lucht. Goed voor de beleving van de toiletgebruikers, onze collega’s en inwoners!”

Leestip

King Belgium bezoekt Metsä Tissue fabriek: “Zeer indrukwekkend”

Premium

Met nieuw management team zet Succes Volendam in op ‘next level’

“Vorig jaar voerden we in onze organisatie een vernieuwing en verjonging door, met veel...