11 november 2013

Verschenen: Handboek inschrijven op aanbestedingen

Veel ondernemers uit het mkb en veel zelfstandigen zuchten bij de gedachte dat ze gaan inschrijven op een aanbesteding. Het is veel werk en het is maar de vraag of je de opdracht krijgt. Wat veel mensen niet weten, is dat er stringente regels zijn, voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst. Al deze regels heeft Octavia Siertsema helder verwoord in het praktische boek Handboek Inschrijven op Aanbestedingen.

Octavia Siertsema, (op de foto rechts) inkoper, bidmanager en trainer, over het waarom van Handboek Inschrijven op Aanbestedingen: “Regelmatig merk ik dat mensen met vragen zitten over het inschrijven op aanbestedingen. Ze zijn vaak erg teleurgesteld als hun inschrijving op een technisch detail is afgewezen, zoals een document dat niet is meegestuurd. Daarom wilde ik mijn kennis uit de praktijk delen met anderen in de vorm van een handzaam boek met praktische tips. Voordat ik mij als zelfstandige heb gevestigd, heb ik bij de overheid gewerkt als inkoper. Ik ken dus het klappen van de zweep en ik weet hoe belangrijk het is dat je je precies aan de regels houdt die de aanbestedende dienst opstelt.”

Siertsema heeft haar eerste boek uitgereikt aan Eva Kars, directeur van EARTH Integrated Archaeology. “Zij gaf mij het beslissende duwtje in de rug om aan het schrijven te gaan. Zij was in een ander boek over inschrijven niet verder gekomen dan hoofdstuk twee, omdat de stof veel te taai was. Omdat ik dacht dat dit ook anders moest kunnen, leesbaarder en meer opgezet vanuit de praktijk, ben ik gaan opschrijven wat ik in mijn workshops uitleg.”

Het boek legt het gehele proces van inschrijven op aanbestedingen stap voor stap uit, aan de hand van ruim honderd vragen. Bovendien geeft het boek voorbeelden van een checklist en een planning, zodat iedere ondernemer direct daadwerkelijk aan de slag kan. Wie alleen over een bepaald onderwerp iets wil weten, kan meteen naar het betreffende hoofdstuk gaan. Er is een duidelijk overzicht door de specifieke vragen; de antwoorden op deze vragen zijn kort en krachtig. Dit boek vergroot de kansen van mkb’ers en zelfstandigen om succesvol in te schrijven op een aanbesteding. Het lezen van dit boek helpt om te voorkomen dat men zaken vergeet, slordig afwerkt of verkeerd invult; de drie belangrijkste zaken waardoor een inschrijving meteen opzij wordt gelegd.

Voor nadere informatie en een voorproefje van het boek: zie www.octavia-siertsema.nl. Het boek is te bestellen via deze site (of via www.boekenbestellen.nl of de reguliere verkoopkanalen). De kosten van het boek zijn € 27,50 via www.octavia-siertsema.nl, inclusief verzendkosten.

 

 

Deel dit artikel

Ook interessant:

28 december 2020

Blog: Stiefkind van het aanbesteden (1)

Stiefkind, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkind van het aanbesteden. Het belang van het stellen van vragen is groot terwijl inschrijvers het...

04 maart 2019

Ingezonden brief Europese Commissie: “Laagste prijs als gunningscriterium juridisch correct en passend”

Eind december ontving het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Petten een gele kaart van de codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Reden? Voor de recente aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening hanteerde...

07 maart 2019

Impressie codecongres Van Principe naar Praktijk, zo werkt het: “Het moet kloppen”

“Als je verantwoordelijk marktgedrag aan partijen vraagt, met wie je samenwerkt, moet je zelf het goede voorbeeld geven, het moet gewoon kloppen”, benadrukt president-directeur ProRail, Pier Eringa. Hij was...

08 maart 2018

Marktwerking en aanbesteden: “Durf eens uit te vragen wat echt belangrijk is”

Wat is er te koop in de markt? Menig aanbestedende (overheids)organisatie weet dat niet. Er wordt geen of amper onderzoek naar het in te kopen product gedaan en gemakshalve...

10 december 2019

Erik te Brake (VNO-NCW en MKB Nederland): “Inbesteden gebeurt op basis van vooroordelen”

“Een van de aannames is dat inbesteden betere arbeidsvoorwaarden zou opleveren. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsvoorwaarden niet beter, maar juist slechter worden. Dat zie je ook in de...

29 januari 2019

Kirsten van der Vaart (Asito) over gele kaart Petten: “Aanbesteden op prijs dupeert de schoonmaakkracht”

Gunnen op prijs: waar en waarom gaat het bij aanbestedingen mis qua criteria? Moet je als schoonmaakbedrijf kiezen om toch in te schrijven; sta je met je rug tegen...

20 februari 2019

Patrick Wolfert (PGW Advies) over gelekaart-aanbesteding: “Wat er in Petten gebeurt, is best arrogant”

De codecommissie deelt niet vaak een gele kaart uit. Eind december ontving het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Petten er een. Reden? Voor de recente aanbesteding...

31 januari 2019

TenderApp maakt aanbestedingsland transparanter

Gaan we nu ook swipen voor Tenders? Wel als je als ondernemer succesvoller wil zijn bij aanbestedingen. Dat is het doel van het nieuwe tenderplatform van ondernemers Rodger van...

12 februari 2019

Marcel en Rodger: “Met TenderApp ben je up-to-date voor succesvol aanbesteden”

De Nederlandse overheid publiceert jaarlijks 15.000 aanbestedingen op veel verschillende platformen. Het aanbestedingsproces is te veel gericht op de inkoper. Dit frustreert de inschrijver al jaren, voor hem is...

19 februari 2020

Blog: Stiefkind van het aanbesteden (2)

Stiefkind, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkind van het aanbesteden. Terwijl het belang van het stellen van vragen groot is. Als Aanbestedingsspecialist...