Blog: Liefdevolle zorg in strikte isolatie

Ruimte in het hoofd en in het hart

Dit klinkt als een enorme tegenstelling, een dilemma dat in veel zorgorganisaties speelt. Vanuit de verschillende kwaliteitskaders die in de zorg gelden, zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg waardigheid en trots, zien we een enorme focus op liefdevolle zorg en aandacht, het creëren van een veilige zorgomgeving, welzijn van de cliënt en patiënt, deskundigheidsbevordering, verbeteren en innoveren.

Ook zien we dat ondanks al deze focus en aanwezigheid van professionaliteit, er nog steeds  organisaties onder verscherpt toezicht staan na inspectie van IGJ. En in 2019 zet de IGJ het toezicht onverminderd voort. Uit de inspectierapporten blijkt dat dit onder andere ook te maken heeft met het feit, dat reiniging en desinfectie in de basis niet goed georganiseerd zijn.

Hoe kan dit? Is dáár dan geen aandacht voor, vindt niemand dit belangrijk? Kost liefdevol zorgen dan te veel tijd?  Botsen de strikte, kille protocollen met de huiselijke, warme sfeer die we beogen?

Dit zou niet zo moeten zijn. Infectiepreventie, goede schoonmaak en desinfectie gaan juist heel goed samen met het creëren van een veilige zorgomgeving, waar welzijn voorop staat. Alles valt of staat met een stevig fundament, de basis op orde! Door de integrale aanpak in zorginstellingen zien we dat dit fundament minder aandacht krijgt. Schoonmaakonderhoud bijvoorbeeld is vaak het kind van de rekening, het raakt ondergesneeuwd als je het er ‘en passant even’ bij moet organiseren in je zorgteam.

Wij zien dat organisaties het niet lastig vinden om te faciliteren; de medewerkers voorzien van protocollen, middelen, materialen, handenwasinstructies et cetera. Maar wel om dit vervolgens te operationaliseren en te continueren, met een blijvend goed resultaat.

We helpen dagelijks organisaties met juist dat laatste; met soms heel kleine maar effectieve interventies in het proces of in de organisatie kun je grote slagen maken. Je moet er dan wel even met een andere blik naar kijken, maar doe je dat eenmaal dan ontstaat ruimte!

Als de basis op orde is, ontstaat er ruimte in de organisatie, in het hoofd én in het hart om goede zorg te verlenen én een schone en veilige omgeving te creëren.

Tijdens Zorgtotaal – op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 maart in de Jaarbeurs Utrecht, gaan we hierover graag met u in gesprek. Liever op een ander moment? Dat kan natuurlijk ook.

Rita Brouwer, manager service concepts,
op de foto zittend rechts) namens haar collega’s (op de foto staand) Albert en Anniek, en (zittend) Eric en Aswin

In aanloop naar Zorgtotaal sprak ons redactieteam met Rita over in control komen. Onze leestip:

Rita Brouwer (Alpheios) over Zorgtotaal: “In control komen is echt essentieel voor zorgorganisaties”

 

 

 

×