WEPA kennissessie Circulariteit in facility: samen heel veel impact maken, idealiter of idealater?

Facility management will save the world… Hoe kunnen we de transitie naar circulariteit verder helpen? De uitdaging van facilitair Nederland waar WEPA Nederland op inzette tijdens haar kennissessie Circulariteit binnen facility op 26 november. Als Nederlanders maken we samen 3,4 aarden op en bereikten we op 1 augustus reeds de Global Overshoot Day. Daarover moeten we dus samen nadenken en aan de slag gaan. Dus nodige WEPA eindgebruikers, ketenpartners en circulaire experts uit: hoe kunnen we facilities ontwerpen, managen en inrichten. En hoe dit bijdraagt aan grondstofscheiding en kringloopsluiting. Facilitair Nederland heeft werk te doen. “Want de facility manager heeft een cruciale rol in onze weg naar duurzaamheid. Bovendien zijn wij de eerste generatie die klimaatveranderingen ervaren én er iets aan kunnen doen.” Dat roept om actie!

 

Wat een enthousiasme, passie en gedrevenheid straalt circulair experimenteur en motivator Yvette Watson uit. De dagpresentator van de WEPA-kennissessie Circulariteit binnen facility neemt het diverse gezelschap mee van de lineaire economie naar de circulaire economie. En dat in de ‘pool of possibilities’ BlueCity – het subtropisch zwemparadijs in Rotterdam dat na vijf jaar leegstand sinds 2015 een nieuwe, circulaire bestemming heeft: 30 bedrijven met alle een circulair hart zijn hier actief in ‘de speeltuin voor circulaire bedrijven’.

Afval laten verdwijnen bestaat niet
“De aandacht voor Cradle to Cradle ontstond bij mij door de VPRO-documentaire Tegenlicht Afval = voedsel, die Rob van Hattem in 2007 maakte.  Duurzaamheid speelt al veel langer”, vertelt gastheer Bas Gehlen, algemeen directeur van WEPA Nederland. De documentaire stelt dat “het afval dat we lozen niet verdwijnt, omdat er geen verdwijnen bestaat doordat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar, omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam.” De oplossing? Het principe van afval = voedsel hanteren. Bas vertaalt dat naar de core business van WEPA Nederland.

 

“WEPA is al een tijdje onderweg. We zetten tot een paar jaar geleden alleen oud papier in als grondstof. Die stroom wordt echter steeds schaarser en is niet toereikend om op de lange termijn aan de vraag te kunnen blijven voldoen. We zijn om ons heen gaan kijken welke grondstofstromen wel beschikbaar zijn om hygiënepapier van te produceren. Die mogelijkheden zijn er, denk bijvoorbeeld aan gebruikte koffiebekers en papieren handdoekjes. Door gebruik te maken van reststromen als grondstof, zorgen we ervoor dat we geen waardevolle grondstoffen uit de aarde blijven putten. Als we de transitie naar circulair realiseren, zal er geen einde van de keten meer bestaan.”

Stop circulariteit in je bedrijfshart
Bas Gehlen is overtuigd dat we anders moeten denken en bekeek de risico’s die er daarmee ook op ons afkomen. Hij gelooft in co-creatie en daagt uit: “We moeten het samen doen en met elkaar verder willen komen. Er moet nog veel gebeuren. Technologieën moeten ontwikkeld worden, en business modellen. We moeten elkaar in de keten ook iets gunnen en ten slotte moeten we het vooral samen oppakken. Om zo in plaats van dingen minder slecht te doen, gelijk goed te doen.”

Gehlen roept op om in mogelijkheden – out of the box – te denken en om te kijken naar de stip op de horizon. Een doel dus. Bas overtuigt de deelnemers aan de kennissessie om circulariteit samen en in de keten aan te pakken. “Je bent op allerlei manieren met elkaar verbonden. In alle bedrijfsprocessen. Stop circulariteit in je hart van het bedrijf en vertel. Ik ken niemand die niet enthousiast is over circulariteit”, aldus Bas Gehlen.

 

Rijksambitie: in 2050 circulair
“We staan aan de vooravond van een noodzakelijke transitie, want de Rijksambitie is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dus dan halen we niets meer uit de grond. We zullen dus op een andere manier moeten leren kijken naar wat we nodig hebben. Je moet geen welvaart aan grondstoffen koppelen. Wel aan waardecreatie”, stelt Yvette Watson. Zo ook dat je aan de voorkant van een proces heel veel invloed hebt. “Er ontstaan andere samenwerkingen”, vertelt Yvette. Ze illustreert het met voorbeelden, waaronder BlueCity, waar we te gast zijn: ‘surfing the new economy’. “Bedrijven met een brein, ballen, lef en lol die afkoersen op ’n economie waarin afval niet bestaat”, zoals BlueCity haar visie op de website aankondigt.

Onze kansen in de keten
Volgens Yvette heeft de FM’er een grote verantwoordelijkheid om het bedrijfsleven circulair te maken. Facility managers zouden de rol van grondstofmanager moeten aannemen. Ze maken het bedrijf wendbaar, zorgen voor het welzijn van medewerkers en hebben kansen om op diverse manieren invulling te geven aan circulariteit in gebouwen, inrichting, soft services, ICT, bedrijfskleding enzovoort. Circulaire schoonmaak staat nog in de kinderschoenen en we kunnen alleen verder komen in de transitie als we transparant blijven en blijven communiceren. Yvette roept op: “Vertel heel veel circulaire verhalen uit de schoonmaak. Ook kleine. Ga op zoek naar kansen in de keten.”

Idealiter of idealater? Nee, nu!
Zo’n kans proberen Schoonmaakjournaal en WEPA Nederland in 2019 te pakken. Hoe? Door in de keten met collega’s, relaties, eindgebruikers, ketenpartners, circulaire experts en betrokkenen na te denken over circulariteit en technologie. In de vorm van een innovatietafel? Interviews? Enquêtes? Een combinatie ervan? Daarmee leveren we een bijdrage aan samen heel veel impact maken. Een kwestie van idealiter of idealater? Nee nu! We gaan het meemaken. U gaat het beleven of ook meemaken. Aan u de keuze om wel of niet aan te haken en uw suggesties, ervaringen en verhalen met ons te delen. Groot of klein? Ze zijn welkom op redactie@schoonmaakjournaal.nl.

 

×