Review (1) VSR Kennisdag ZKH Prins Carlos over Circulariteit: “Van luxe naar noodzaak”

Op 21 mei vond in Circl in Amsterdam het VSR Kennisevent 2019 plaats. Het centrale thema: Circulariteit. Acht sprekers belichtten het thema van diverse kanten: van de bouwstenen van onze productie-economie, duurzaamheid, cradle to cradle tot circulariteit met nieuwe business- en verdienmodellen en praktische voorbeelden. Een totaalplaatje voor de bezoekers die er tijdens de borrel nog lang over konden napraten. De redactie van Schoonmaakjournaal maakte een verslag van deze VSR Kennisdag. In drie afleveringen kun je informeren en inspireren over circulariteit. In het eerste deel  de presentatie van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme over bedrijfsleven en duurzaamheid.

Na de opening van het VSR Kennisevent 2019 door dagvoorzitter en voorzitter a.i. Diane van Dijk trapt ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme af als eerste spreker af met een presentatie over duurzaamheid en bedrijfsleven. Hij neemt de zaal mee terug in de geschiedenis, de jaren ’30. De economie was slecht, er werd een keuze gemaakt voor geplande veroudering van product, de bewust beperkte levensduur, waardoor de consument eerder een nieuw product moet kopen en de economie weer op gang komt. Een keuze die nog steeds de bouwsteen is van onze moderne economie. Vervolgens laat hij inzien dat dit geen houdbaar model is voor de lange termijn. “Onze resources raken op, we moeten overstappen naar een systeem van hergebruik en herstellend vermogen: de circulaire economie.” Hij verwijst hierbij naar de founder van het gedachtengoed van een circulaire economie: Ellen MacArthur, een voormalig, professioneel zeilster die in 2009 stopte met zeilen om zich in te zetten voor een duurzaam gebruik van de aarde en haar hulpstoffen. Zij zette een movement in gang.

Aan de slag
Volgens de prins ben je er alleen met uitleg nog niet: “We kunnen wachten op bijvoorbeeld beslissingen van de overheid, maar sinds wanneer laten ondernemers zich volledig leiden door de overheid? We moeten zelf aan de slag, gaan samenwerken voor nieuwe concepten, nieuwe verdienmodellen. Ook in de schoonmaakbranche liggen kansen. Neem bijvoorbeeld het pand waar het kennisevent wordt georganiseerd, Circl. Hier draait het om mensen. Iedere persoon is onderdeel van de totale werksituatie, ook de schoonmakers, zij zijn geen onzichtbare schakel. Vanzelfsprekend is hiervoor training, opleiding en samenwerking nodig. Het biedt kansen voor hen en u.”

“Ik ben ervan overtuigd dat u denkt: een circulaire economie is logisch, iedereen kiest voor een schone en veilige wereld; zakelijk succes en duurzaam ondernemen gaan hand in hand en we gaan met de tijd mee, duurzaamheid is van deze tijd.” De prins benadrukt dat we hierin niet mogen berusten, maar bewust moeten zijn van het feit dat we ons niet meer kunnen permitteren om stil te staan. Het gaat snel. Denk aan hoe snel de digitalisering is doorgezet, waarbij Kodak en de Free Record Shop de boot hebben gemist.

Praktische voorbeelden
Iedere stap helpt vooruit om slimmer te werken vanuit het circulaire oogpunt. Als voorbeelden noemt hij Schiphol dat voor liften een leasecontract heeft afgesloten en betaalt voor verticale bewegingen, en het aanbieden van reinigingsmiddel in capsules dat minder vervoer nodig heeft omdat het water op de locatie wordt toegevoegd. Op de vraag vanuit de zaal hoe we jongeren door middel van onderwijs al kunnen betrekken, antwoordt de prins met een verwijzing naar het onderwijsprogramma van astronaut André Kuipers. Een competitief-programma waar jongeren graag aan meedoen. Hij roept de zaal ook op om zelf een dag voor de klas te gaan staan. We kunnen allemaal bijdragen aan kennisdelen en betrekken en anders denken en doen!

In de volgende aflevering van het drieluik VSR Kennisevent Circulariteit blikken we terug op de presentaties van Yvette Watson (Phi-factory) en Rob Stevens (WEPA). De derde aflevering geeft een inkijk in de totstandkoming en het reilen en zeilen van de circulaire wereld van Circl.

×