Nieuwe VSR-brochure Meten van schoonmaakkwaliteit over afspraken en uitvoering

Hoe weet ik of de schoonmaak goed wordt uitgevoerd? Deze hamvraag beantwoordt VSR in haar nieuwe brochure Meten van schoonmaakkwaliteit. De brochure is met name bedoeld om (potentiële) opdrachtgevers te informeren over VSR-KMS.

De meeste bedrijven doen schoonmaak niet zelf. Dat hebben ze uitbesteed aan professionals, aan een schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf volgt een schoonmaakprogramma dat met de opdrachtgever is afgesproken. In dat programma staat hoe vaak en wat moet worden schoongemaakt. In andere gevallen is alleen beschreven wat het beoogde resultaat dient te zijn. Hoe kan de opdrachtgever weten of de schoonmaak inderdaad volgens deze contractuele afspraken wordt uitgevoerd?

VSR stelde daarvoor het kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS op. In de nieuwe brochure Meten van schoonmaakkwaliteit zijn alle ins en outs van VSR-KMS beschreven: van opleiding en certificering van inspecteurs via het VSR-Keurmerk tot en met bemiddeling, het melden van klachten en misstanden en geschillenbeslechting.

De brochure verkrijgbaar via het secretariaat van VSR: info@vsr-org.nl.

×