Leonore Nieuwmeijer over kracht MobiliteitsCentrum Asito: “Schoonmakers snel, goed voorbereid en veilig aan de slag”

fotograaf Jan Buteijn

Het zijn bijzondere tijden in de schoonmaaksector: sluitingen van heel veel panden en onderwijsinstellingen enerzijds, toename van de druk op de zorgsector anderzijds. “Bij ons werken 8000 schoonmaakkrachten, waarvan een substantieel deel nu niet naar hun vertrouwde werkplek kan. Vanwege de vakmensen die we nu zo hard nodig zijn in de zorg, stimuleren we hen daarom om niet thuis op de bank te gaan zitten, maar de helpende hand te bieden aan de collega’s in de zorg”, vertelt specialist Inclusiviteit, coördinator en kwartiermaker Leonore Nieuwmeijer. De overstap naar de zorg vergt een ander schoonmaakspecialisme en andere schoonmaakvaardigheden, en een aanpassing van de operatie. Asito richtte daarom een eigen mobiliteitscentrum op en in: een stuurgroep waar vraag en aanbod samenkomen voor een optimale uitvoering. En natuurlijk om #hackthecrisis.

Minke, Linda, Milena, Monique, Nina en Kilian vormen samen met Leonore de stuurgroep van het MobiliteitsCentrum Asito. Het doel is duidelijk: de vraag naar extra hulp in de verzorgings- en ziekenhuizen zo snel mogelijk invullen met goed opgeleide schoonmaakkrachten. Leonore Nieuwmeijer: “We hebben een bestaand werving- en selectiesysteem voor externe werving omgebouwd tot een intern matchingssyteem, waarmee we vraag en aanbod kunnen toetsen.”

Full power en full speed zet de stuurgroep zich in: “We matchen bankzitters met aanvragen. Daarbij is de vraag naar vervoer een van de eerste stappen. Vervolgens informeren we mijn collega die verantwoordelijk is voor het versturen van de protocollen. Zij/hij stuurt de schoonmaakkracht de protocollen door en een professional bespreekt ze later telefonisch met hem of haar. Daarbij kijken we ook of de schoonmaakkracht vooraf of tijdens de eerste weken een opleiding voor desinfectie moet volgen.”

“We kunnen snel opschalen”
Om ervoor te zorgen dat Asito snel kan opschalen als de klant dat wenst, hebben we intern mensen opgeleid voor het reinigen en desinfecteren van contactoppervlakten. Leonore: “Onze regio-opleiders zorgen ervoor dat alle schoonmaakkrachten worden getraind op het zo specifieke schoonmaken in de zorg. Het gaat ook om de juiste voorbereiding van de schoonmaakkrachten. Dus geen sierraden om, juiste schoenen aan, haren vastgebonden, baarden kort et cetera. Of het juist aantrekken van PBM’s. Daarnaast borgen we de kwaliteit door continu aanpassingen te doen in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Kan iemand niet gelijk worden gematcht, dan gaan we preventief opleiden, zodat een schoonmaakkracht is opgeleid zodra er een match is.”

“We helpen eventuele angst weg te nemen”
Nieuwmeijer en haar team brachten in kaart waar in Nederland de meeste verzorgings- en ziekenhuizen zitten om te weten waar het beste preventief kan worden opgeleid. “Dit alles om ervoor te zorgen dat schoonmaakkrachten snel, goed voorbereid en vooral veilig aan de slag kunnen en gaan. Dit leidde al tot een aantal van 357 opgeleide schoonmaakkrachten, waarvan 217 preventief.”

Leonore tot slot: “We merken een voorzichtige verschuiving van zuidwest naar noordwest. Natuurlijk bestaat er angst, ook onder objectleiders. We helpen hen, bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken om hun vragen te beantwoorden, nieuwe situaties te bespreken en eventuele angst weg te nemen. En we zetten op de werkplek buddy’s in, die schoonmaakkrachten helpen. Want we realiseren ons natuurlijk dat schoonmaakkrachten ook risico’s lopen door naar buiten te treden. Eén mogelijke geruststelling: zorginstellingen als ziekenhuizen worden nu en niet voor niets de meest veilige omgeving genoemd. En ja, schoonmaakkrachten zijn schoonmaakhelden. Zij zijn van essentieel belang in de strijd om het coronavirus in te perken en om mensenlevens te redden. Dat zijn we ons allemaal juist nu enorm bewust.”

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat het MobiliteitsCentrum Asito de schoonmaakkrachten bereikt en andersom: “Uiteraard kunnen zij ons via hun leidinggevende, vestigings- of regiomanager benaderen, maar we zetten ook verschillende kanalen in om ons mobiliteitscentrum bij hen bekend te maken. Bijvoorbeeld ons interne intranet, mailings en onze eigen app werken@asito. Vanaf vandaag, woensdag 15 april, is het MobiliteitsCentrum Asito van 24/7 per mail bereikbaar: coronahelpdesk@asito.nl.

Leestip: Unieke taxiservice voor schoonmaakkrachten in de zorg

Premium

Schoonmaakjournaal pauzeert: be right back

Zwaai zwaai, doei doei? Nou nee! Net als u begrijpen wij dat de pandemie...