Schoonmakend Nederland tegen uitbreiding CTB/invoering 2G naar werkplek

Schoonmakend Nederland heeft groot bezwaar tegen uitbreiding van de coronapas (CTB)  of invoering 2G op de werkplek. Daarom heeft zij de Kamercommissies die hier invloed op hebben, afgelopen maandag een brandbrief gestuurd. De brief vind je hier.


In het kort meldt Schoonmakend Nederland:

Vooropgesteld zijn we voor een schone, gezonde en veilige werkomgeving. Sterker nog, we zetten ons hier als schoonmaakbranche, met inachtneming van de geldende hygiëneprotocollen en aangescherpte maatregelen, dagelijks actief voor in.

 • We zijn tegen uitbreiding van de CTB of invoering 2G op het werk. Het verplicht gebruik van het CTB en ook de keuze voor 2G in de relatie tussen werkgever en werknemer is in onze sector zeer lastig organiseren.
  • Relatief grote groep medewerkers in onze branche is niet gevaccineerd.
  • Dagelijks testen zorgt voor een onwerkbare situatie, met hoger ziekteverzuim en daardoor hogere werkdruk voor gevaccineerde medewerkers tot gevolg. Negatieve effecten die we in de huidige arbeidsmarktkrapte in de cruciale beroepen, waaronder ook de zorg, moeten voorkomen.
  • Onze medewerkers kunnen moeilijk thuiswerken; grootste deel van ons werk voeren we uit bij derden/op locatie.
  • Leidt tot polarisatie aan de voordeur tussen opdrachtgever (die het wel verplicht stelt aan zijn medewerkers) en de schoonmaakmedewerker (leverancier).
 • Los van bovengenoemde punten zijn wij van mening dat het niet aan werkgevers/opdrachtgevers is om de discussie te voeren over wel/niet gevaccineerd aan het werk.
 • Ons voorstel: afzien van wetsvoorstel voor uitbreiding CTB (al dan niet in combinatie met 2G) naar de werkplek of expliciet uitluiten van cruciale beroepen, zoals de schoonmaak. Uit respect voor onze onmisbare medewerkers, in het belang van onze economie, en, last but not least, in het belang van een gezonde, goed functionerende samenleving.

Meer weten over de ontwikkelingen en maatregelen rond corona?
Schoonmakend Nederland organiseert op 24 november a.s. van 9:00-9:30 uur weer een online open conferentie over corona. Om jullie bij te praten over de ontwikkelingen en maatregelen rond corona en zorgen en tips te delen.
Ondernemers uit de schoonmaakbranche (leden én niet-leden) kunnen kosteloos deelnemen. Meld je hier aan.