24 juni 2022

“Visie en verantwoordelijkheid ontbreken, verdeeldheid neemt toe”

“Er zijn op dit moment tal van complexe maatschappelijke uitdagingen. Dit soort tijdelijke oplossingen, ondoordacht, niet breed gedragen, zonder enige visie en regie zorgen voor een nog grotere verdeeldheid. Dat was te verwachten en daar is vaak genoeg voor gewaarschuwd. De opstelsom zorgt ervoor dat er nog meer stakingen komen en de economie gaat haperen. Dat moeten we voorkomen door maatregelen te nemen, die integraal, opgebouwd met de inhoud van verschillende dossiers en breed maatschappelijk worden gedragen.” Raymond Kouwenberg, voorzitter van mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SIEV), reageert op het besluit over de zomertoeslag voor Schiphol-medewerkers zonder overleg met de cao-partners, de stakingen onder de hotel- en vliegtuigschoonmakers en de niet-reactie op de cao-voorstellen van SIEV door de minister SZW, Karien van Gennip.

SIEV is een actieve branchevereniging, die ernaar streeft om samen met zijn leden de schoonmaakbranche beter en structureel op de kaart te zetten. “Mede daarom steunen wij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en zijn we vertegenwoordigd in diverse branchebrede commissies als de Codekamer Schoonmaak en Klachtencommissie, en zitten we in werkgroepen als de RAS-app of het project Arbo Glasbewassing”, legt Raymond uit. “We zijn daarom verbolgen over het feit dat onze huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, de voorstellen van de mkb-schoonmaakbedrijven van SIEV van tafel veegde zonder inhoudelijk te reageren op onze punten over de reiskosten voor schoonmaakmedewerkers die op Schiphol werken en de nieuwe op te nemen vrije dag op niet-christelijke dagen.”

Raymond vervolgt: “Wij ervaren deze en andere bepalingen van de cao als knellend en de plicht om aan RAS een premie te betalen als dwingend. Wij voelen ons buiten spel gezet, doordat de belangen van de mkb’ers – van de 503 georganiseerde werkgevers vormen zij bijna de helft – niet serieus genomen worden.
Blijkbaar mag enkel en alleen de FNV, CNV en Schoonmakend Nederland bezwaar maken tegen de cao. Om die reden is ons bezwaar niet meegenomen door de minister en hoeft de minister niet eens inhoudelijk te reageren. Daarmee is de eerste stap naar kartelvorming gezet.”

Conclusie volgens de nieuwe voorzitter: de mkb-schoonmaakbedrijven worden in Nederland niet vertegenwoordigd aan de cao-tafel en worden buitenspel gezet.
“Dat is opmerkelijk en zorgelijk. Uiteraard zijn we onze leden enorm dankbaar voor hun inbreng, waarvoor wij een whitepaper uitbrachten in aanloop naar de cao-onderhandelingen.”

De kracht van het mkb?
Dat 99,9% van de BV Nederland wordt vertegenwoordigd door mkb’ers, is niet iedereen zich van bewust. Geldt dat percentage ook voor de schoonmaakbranche? Zeker als we het artikel ‘Ode aan de mkb’ers’ van Dick van Zomeren lezen: “Door het enorme aantal medewerkers en hun grote contracten met luchthavens, academische ziekenhuizen of treinstations, zijn het voornamelijk de marktleiders die in de media het beeld van de professionele schoonmaak bepalen.”

De kracht van Schiphol

“Opdrachtgever Schiphol kent een inkoopbeleid van verdeel en heers. Ze werken met veel schoonmaak- en afhandelingsbedrijven samen om de prijs kunstmatig laag te houden. De toeleverende bedrijven concurreren flink met elkaar en een klant als Schiphol was of is voor schoonmaakbedrijven een mooie referentie. Dit inkoopbeleid vertaalt zich in bepaalde arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Dat Schiphol tijdens de coronapandemie de toeleverende bedrijven niet compenseerde maar gedwongen liet afschalen, heeft dus nu de consequentie dat er veel gekwalificeerd personeel vertrokken is en niet meer terugkomt, omdat het elders beter werk heeft gevonden”, stelt de blog: Gelijke monniken, gelijke kappen: Schiphol stijgt op. En de branche ook!

Raymond reageert hierop: “Punt is dat Schiphol enkel vanuit eigen belang de loonsverhoging wilde betalen om hun continuïteit te waarborgen. De zomertoeslag had en heeft niets met meer waardering voor schoonmakers te maken. Er is nu een precedent geschapen voor alle schoonmakers in Nederland. Op hele verkeerde gronden heeft de FNV dit toegejuicht en zet de vakbond andere schoonmakers in de kou. De schoonmaakcao wordt met voeten getreden wanneer het ze uitkomt. En ook de werkgevers via Schoonmakend Nederland zijn niet betrokken bij deze besluitvorming en opvallend stil. Denken ze dat dit overwaait? Het heeft medio mei al tot een staking onder hotelschoonmakers geleid vanwege de cao-afspraken over de weekendtoeslag en op 20 juni tot een staking onder vliegtuigschoonmakers.”

Regie boven impulsiviteit
“De overheid dient de regie te nemen en leiderschap te tonen in plaats van impulsieve uitspraken over het hier naartoe halen van Franse werkeloze jongeren. Dat geldt ook voor onze schoonmaakbranche.” Raymond tot slot: “Laten we ons realiseren dat de belangen van de werkgevers blijkbaar niet allemaal gelijk zijn en dat de vakbonden zelf de regisseursrol pakt en voor hun positief gunstige wijzigingen aanbrengt. Bij deze de handreiking van SIEV om gezamenlijk met de sociale partners naar een langetermijnoplossing te zoeken en daar dan ook aan vast te houden. Voor ons geldt dat de cao, rechten en plichten voor alle schoonmaakmedewerkers moeten gelden, ongeacht waar in Nederland en bij welke opdrachtgever.”

Deel dit artikel

Ook interessant:

11 december 2022

Meest gelezen in november

Benieuwd naar welke artikelen jullie in november 2022 interessant en inspirerend vonden? We hebben de statistieken bekeken en een top 10 gemaakt van de meest gelezen artikelen: 1. Blog...

13 maart 2023

Blog: Ziekmelding, en dan begint het…?

Je medewerker meldt zich ziek en dan? Een werknemer belt om zich ziek te melden. Hij kan daardoor ‘de afspraak om arbeid te verrichten’ niet nakomen. Betaal je tijdens...

17 oktober 2022

Blog: Doe maar duurzaam!

Dat was de titel van de netwerkbijeenkomst die ik laatst bezocht. In een nieuw ‘groen’ gebouw behangen met zonnepanelen en een gevel met beplanting was dit de locatie bij...

27 mei 2022

Yucel Keskin bedankt!

FVH Facility Groep neemt afscheid van Yucel Keskin, ‘de directeur van Symphony’. Pieter Dokter, algemeen directeur FVH Facility Groep, bedankt Yucel Keskin voor zijn inzet: “In 1971 ...

24 januari 2020

OSB: “Rapport Commissie Borstlap spreekt waardering schoonmaakbranche”

De commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap heeft op 23 januari haar eindrapport gepresenteerd. Op verzoek van minister Wouter Koolmees (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deed...

12 februari 2019

Marcel en Rodger: “Met TenderApp ben je up-to-date voor succesvol aanbesteden”

De Nederlandse overheid publiceert jaarlijks 15.000 aanbestedingen op veel verschillende platformen. Het aanbestedingsproces is te veel gericht op de inkoper. Dit frustreert de inschrijver al jaren, voor hem is...

25 april 2022

John de Jong (i8): “Meten is weten”

In de schoonmaaksector is het momenteel lastig om aan voldoende mankracht te komen. Hoe kan digitalisering helpen om efficiënter om te gaan met het personeelstekort? John de Jong, directeur...

14 april 2022

“Ik wil vooral waardevol zijn in mijn werk”

Kim Luiten rolde vijftien jaar geleden de schoonmaakbranche in. Momenteel geeft ze als regiomanager leiding bij Beercoo Schoonmaakgroep. Hoe denkt zij over vrouwelijk leiderschap in de schoonmaakbranche? Wilde je...

11 mei 2022

Bert van Boggelen nieuwe voorzitter van Code Schoonmaak

Per 1 juni treedt Bert van Boggelen aan als nieuwe voorzitter van de Code Schoonmaak. Hij volgt in deze functie Kees Blokland op. Blokland is voorzitter vanaf het eerste...

11 oktober 2021

Join FMNextGen op Schoonmaak Vakdagen

Ben jij werkzaam in de schoonmaakbranche en jonger dan 40 jaar? Sluit je dan aan bij FMNEXTGEN, een netwerkclub waar je gelijkgestemden en leeftijdgenoten ontmoet. Om kennis te delen,...