Wat vind jij? Schoonmakers voorrang bij coronatest is nodig

OSB, de brancheorganisatie van de schoonmaaksector, doet een dringende oproep aan zorg-minister De Jonge om schoonmakers, die vitale ondersteuning leveren aan cruciale sectoren, zoals de zorgsector, voorrang te geven bij het testen op corona. Deze oproep doet OSB vandaag per brief aan de minister.

“Schoonmakers moeten gebruik kunnen maken van de voorrangsregel bij de GGD voor de PCR-test”, zegt Piet Adema, voorzitter van OSB: “Op dit moment moeten schoonmakers, die zich willen laten testen vier tot vijf dagen wachten, voordat ze het resultaat weten. Aangezien schoonmakers niet thuis kunnen werken, betekent het dat zij gedurende deze tijd helemaal niet kunnen werken. Werkgevers krijgen de bezetting hierdoor steeds moeilijker rond. Een toenemend tekort aan schoonmakers doet de druk op de toch al zwaarbelaste zorgsector alleen maar toenemen. Het fors verkorten van de wachttijd voor schoonmakers is daarom van groot belang.”

Wat is uw mening/ervaring?
Heeft de wachttijd op de uitslag van de coronatest grote invloed op de personele bezetting van uw helden? Stuurde OSB terecht een brief met verzoek naar minister Hugo de Jonge? Of bieden andere oplossingen soelaas, zoals Asito met haar 14 eigen sneltestlocaties?
Deel uw mening/ervaring; dit is de link naar de post in de LinkedIn Group Schoonmaakjournaal.

Over OSB
OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) is de brancheorganisatie van de schoonmaaksector. OSB behartigt de belangen van ongeveer 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. De leden realiseren 70% van de totale omzet van de markt. Zij richten zich voornamelijk op de zakelijke markt, zoals schoonmaak van zorginstellingen, kantoren, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenreiniging, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de voedingsmiddelenmiddelenindustrie.