NVZ schudt Nederland wakker voor verbeteren hygiëne in strijd tegen oprukkende antibioticaresistentie

Op 14 november publiceerde de branchevereniging voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie in Nederland (NVZ) een persbericht met als titel ‘Alledaagse hygiëne moet beter in de strijd tegen de oprukkende antibioticaresistentie’. De eerste alinea vermeldt dat ‘als we nu niet handelen, we in 2050 wereldwijd 10 miljoen sterfgevallen kunnen verwachten als gevolg van de toename aan antibioticaresistentie. Het voorkomen van infectieziekten is misschien wel de belangrijkste oplossing. En om infectieziekten te voorkomen is het noodzakelijk dat we bewuster worden van onze alledaagse hygiëne.’ Het persbericht verwijst naar een rapport van het International Scientific Forum (IFH) waarin wordt samengevat waarom hygiëne zo belangrijk is en aanbevelingen worden gedaan voor gedragsverandering bij het grote publiek.

De verwachting van 10 miljoen sterfgevallen in 2050 is schrikbarend maar kan voorkomen worden door ons allemaal. Hoe? Lees het interview van Schoonmaakjournaal met Hans Razenberg, directeur van branchevereniging NVZ en betrokken bij de IFH.

Aanleiding
Wat was de aanleiding tot het rapport van IFH? Hans Razenberg vertelt: “tijdens een IFH-meeting in Londen in 2017 ontstond het idee voor het rapport.” IFH is een club van wetenschappers uit de hele wereld, die werkt aan de ontwikkeling en promotie van hygiëne in het dagelijks leven. “Ik neem deel op persoonlijke titel en draag bij als ervarings- en kennispartner.” De IFH-betrokkenen zijn ieder in eigen land bezig met initiatieven op hygiënegebied. “We weten allemaal dat antibiotica-resistentie in de toekomst een probleem gaat worden als we niet aan preventie werken”, gaat Hans verder.  “In Londen hebben we besproken hoe we dit niet ieder voor zich, maar gezamenlijk en centraal kunnen aanpakken. Met het rapport, ons witboek, als resultaat. Een geïntegreerde aanpak richting toekomst.”

Bewustwording
Branchevereniging NVZ benut het witboek om hernieuwde aandacht te vragen voor en te werken aan preventie. “Met het rapport gaan we terug naar de basis: infectieziektes kun je voorkomen door hygiëne. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid voor goede hygiëne te zorgen. Ik zeg altijd ‘eigen vuil is niet vies, maar je komt niet ongewassen in de hemel’. Schoon zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf, juist ook voor anderen. Je kunt een superschoon huis hebben, maar als je nooit je handen wast na een bezoek aan de wc of als je niest, dan besmet je anderen. Je kunt nooit ‘te schoon’ zijn.” Jaarlijks krijgen 1 miljoen mensen voedselvergiftiging of griep. Een enorme kostenpost als je denkt aan niet kunnen werken, ziekenhuisopnames en medicijnen. Ongemak en kosten die gemakkelijk te voorkomen zijn volgens Hans. “Als we met goede hygiëne deze gevallen kunnen halveren, verdienen we veel geld terug.” Ziekenhuizen hebben jaarlijks te maken met 600 doden door tekortkomingen in hygiëne. “Stel dat we een kwart van dit aantal kunnen voorkomen, dat zou toch geweldig zijn. Hygiëne wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op antiresistentie. Daarom gaan wij als branchevereniging Nederland warm maken voor gedragsverandering.”

Gedragsverandering
Hoe wil NVZ als branchevereniging werken aan gedragsverandering? Zoals Razenberg aangeeft, communiceert de branchevereniging hierover met haar partners, bedrijfsleden en overheden. Het persbericht is verstuurd, het Engelstalige rapport IFH en een Nederlandse samenvatting zijn beschikbaar gesteld. “We voeren gesprekken, ondersteunen onze leden in de breedste zin des woords, brengen brochures op sectorgebied uit. Ook staat het onderwerp op het programma van het Hygiëneforum dat op 15 oktober 2019 gehouden zal worden. In de tussenliggende tijd zullen wij bij de Ministeries in Den Haag aan tafel spreken over preventiebeleid. Kortom we willen Nederland aanzetten om het onderwerp hygiëne bespreekbaar te maken en samen preventief aan de slag te gaan.“

Samenwerking
Het rapport roept op om gezamenlijk gedragsverandering te creëren. Dat lukt volgens IFH en NVZ niet als iedere partij dit anders aanloopt. “Met een gezamenlijke, consistente boodschap kunnen we werken aan verbeteringen op het gebied van schoonmaak als ook aan de perceptie”, vervolgt Hans zijn verhaal.  “Als NVZ zullen wij onze leden hierbij ondersteunen. Uit het dit jaar gehouden onderzoek onder leden en externe stakeholders, blijkt dat wanneer een partij de NVZ als kennispartner kent, zij dit als belangrijke toegevoegde waarde ziet. Deze verwachting willen wij invullen en kennis delen om Nederland te helpen bij preventie.”

In het rapport van IFH wordt gesproken over huishoudens waarmee ook grote huishoudens, bedrijven, worden bedoeld. Hygiëneproblemen beginnen thuis en worden doorgedragen richting het verlengstuk van thuis zoals kantoren, fabrieken, scholen, winkels, zorginstellingen en ziekenhuizen. Het gaat om het grote geheel. Hans noemt enkele voorbeelden die aan preventie kunnen bijdragen: “waarom wordt bij de inrichting van een pand niet meteen een schoonmaakexpert betrokken om schoonmaakproblemen te voorkomen? Denk aan gebruik van materialen, gemakkelijk te reinigen ruimten, goede ventilatie. Waarom wordt in zorginstellingen nog niet voldoende rekening gehouden met een goede balans in schoonmaak en gezelligheid? Waarom betrekt een pandeigenaar geen facility manager om de hygiënedoelen te bepalen alvorens hij een aanbesteding opstelt? Hij of zij is dé ervarings- en praktijkdeskundige die op details let. Waarom gaan ministeries en zorginstelling niet in gesprek met het bedrijfsleven om gezamenlijk te bespreken welke innovaties ter verbetering van de hygiëne kunnen worden ingezet en hoe dit financieel gerealiseerd kan worden? Dit zijn in mijn optiek voorbeelden waaruit blijkt dat we samen moeten werken aan een duidelijke visie waar iedereen baat bij heeft.”

Waardering
Tot slot tipt Hans de helaas nog bestaande onderwaardering van de schoonmaak aan. “In het proces om de gevolgen van antibiotica resistentie tegen te gaan heeft de reinigingsbranche een enorm belangrijke taak. Jammer genoeg wordt deze niet altijd op waarde geschat. Zo waarderen we een schilder als deskundig vakman. Hij wordt bedankt voor het laten stralen van een pand. Als hij niet presteert creëert hij druipers op het oppervlak, zonder desastreuse gevolgen. Een schoonmaker doet gelijke handelingen om oppervlakten hygiënisch schoon te maken zonder gezien te worden. Als een schoonmaker het werk niet goed doet, ontstaan er bacteriële druipers met kostbare gevolgen in de vorm van infecties. Laten we met de genoemde gedragsverandering ook werken aan betere waardering van het schoonmaakvak als belangrijke preventie-factor.”

Foto: Bisonder Producties

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...