Met Alpheios geborgd infectiepreventiebeleid superbacterie

Trending topics in het nieuws van afgelopen week: jaarlijks overlijden 33.000 Europeanen aan een superbacterie. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet noodzaak om het toezicht in de verpleeghuiszorg te continueren, omdat zij onvoldoende vertrouwen hebben in een goed infectiepreventiebeleid.

Voor het borgen van een goede infectiepreventie beveelt de IGJ aan te zorgen voor goede scholing en ondersteuning, zodat medewerkers in een zorgomgeving allemaal het belang van goede infectiepreventie inzien. Wacht niet op een uitbraak (of een bezoek door de IGJ) om tot urgentiebesef te komen en dan pas te zorgen voor een actief en zichzelf verbeterend infectiepreventiebeleid op basis van Plan-Do-Check-Act (PDCA-cyclus).

Actief op agenda
Daarnaast adviseert de IGJ om infectiepreventie ook actief op de agenda van onder andere de bestuurder te plaatsen. Volgens het toetsingskader van de IGJ heeft ook de bestuurder een cruciale rol in infectiepreventie. Lees het volledige toetsingskader.

Het is de taak van de bestuurder om samen met het totale team van zorgprofessionals te zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor de uitvoering van infectiepreventie (doelgericht en doelmatig). Hij/zij moet zelf samen met het team op de hoogte zijn en aantoonbaar bestaande wet- en regelgeving kunnen implementeren in de zorgorganisatie (omgevingsbewust en participatief). Daarnaast is het de rol van de bestuurder om continu te zorgen voor verbetering van het infectiepreventiebeleid binnen de organisatie (lerend en zelfreinigend).

Altijd in control
Altijd voorkomen dat een ‘superbacterie’ binnendringt in organisaties, is niet realistisch, maar altijd ‘in control’ zijn wel. Alpheios is ervan overtuigd dat door het bouwen van bruggen tussen de disciplines in de keten van infectiepreventie een schone en veilige omgeving wordt gegarandeerd. Om altijd in control te zijn en te blijven, richt Alpheios zich op drie fases in het proces van infectiepreventie.

Link met schoonmaak?
De belangrijkste link is hygiënisch werken. Dat gaat verder dan alleen de schoonmaak van ruimten. We hebben het ook over handhygiëne, reiniging van medische apparatuur, medisch gereedschap en verpleegartikelen, goede luchtbehandeling, duidelijke labeling van besmette patiënten, goede isolatieprotocollen, hygiënebewustzijn bij alle medewerkers, en niet alleen de schoonmakers. Goede schoonmaak en hygiëne in de breedste zin van het woord zijn in het kader van infectiepreventie dus van cruciaal belang in de strijd tegen ziekenhuisinfecties en uiteindelijk in de strijd tegen antibioticaresistentie. Immers, hoe minder infecties, hoe minder antibiotica er nodig is!

In gesprek gaan en blijven
Het hoge sterftecijfer in de publicatie van nu.nl toont het belang van infectiepreventie nogmaals aan. En daarmee het belang om in gesprek te gaan en te blijven over controle in de gehele keten van infectiepreventie. Want alleen door altijd in control te zijn wordt de schade in geld én mensenlevens zo veel mogelijk beperkt. Onderstaand schema heeft Alpheios ontwikkeld om het gesprek tussen zorgprofessionals te kunnen voeren en samen te bepalen in hoeverre de zorgorganisatie in control is.

Dagelijks voeren de specialisten van Alpheios gesprekken en inspiratiesessies met zorgorganisaties om altijd in control te zijn en de keten van infectiepreventie gesloten te krijgen, te houden en voor de toekomst duurzaam te borgen. Meer info? Mail de specialisten: infectiepreventie@alpheios.com.

Congrestip:

https://schoonmaakjournaal.nl/schoonmaak-nieuws/22-november-het-congres-over-hygiene-infectiepreventie-inspecties-en-meer/

Premium

Schoonmaken na lockdown: hygiënisch veilig is het nieuwe schoon

Hygiëne, veiligheid, vertrouwen: opnieuw ‘zoomt’ Vileda Professional via een kort, krachtig en waardevol webinar...