Leden CNV Schoonmaak stemmen in met cao-akkoord

De branche komt steeds dichter bij een nieuwe cao. Want naast de leden van werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland, stemt ook 85% van de leden van CNV schoonmaak in met het cao-principeakkoord. Dat blijkt uit een onlangs gehouden stemming onder de leden. Het wachten is nu nog op de uitslag van de stemming onder de leden van FNV.

De uitslag van de stemming over het CNV akkoord is bekend: 85% van de leden is vóór het akkoord. 15% van de mensen die tegen het akkoord zijn, hebben vooral moeite met de verhoging van het loon ( dat is te laag) of vinden dat er te weinig is voor hun situatie, bijvoorbeeld geen reiskosten terwijl men wel ver moet rijden. Via mail en commentaar bij een enquête waren er ook veel positieve berichten. Veel mensen zijn blij met het akkoord. Naast de loonsverhoging gaat het dan ook om alle verschillende mogelijkheden om je (bij) te scholen. Zowel voor werk binnen de schoonmaakbranche als buiten de schoonmaakbranche.

CNV is blij met zoveel steun
Een cao afsluiten is echter het begin. Nu begint de uitvoering van de afspraken. Daar komt steeds meer informatie over, bijvoorbeeld over hoe de regelingen voor (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken precies gaat werken. of welke onderzoeken er gehouden worden etc.

Facebook cao-pagina
CNV heeft een speciale FB-pagina ingericht om haar leden op de hoogte te houden van de uitwerking van de cao: CNV CAO Schoonmaak | Facebook

bron: www.cnvvakmensen.nl