Open brief aan de sociale partners: 40 weken contract

Artikel 9 – Aard en duur van de arbeidsovereenkomst/proeftijd/uitzendkrachten
lid 3b – Als een werknemer werkzaam is op een object met een vast bedrijfssluiting (met een minimale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) kan de werknemer kiezen uit een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract (met een ondergrens van 40 weken per kalenderjaar). Er wordt gebruikgemaakt van de modellen die in bijlage VI bij deze cao zijn opgenomen.
Bijlage VI – modelovereenkomst spaarurenovereenkomst

Beste afgevaardigde,

Ik wil u het volgende voorleggen. Voor de scholen wordt over het algemeen een 40-wekencontract gehanteerd voor de schoonmaakmedewerkers. Dit contract is er omdat de scholen in de vakanties gesloten zijn. Deze gedachte is eigenlijk van de vorige eeuw. Ik wil u vragen om dit deel van het artikel 9 te laten vervallen. Dit om een aantal redenen:

  1. Het is vaak de werkgever die de keuze maakt voor het 40-wekencontract in plaats van de werkneme,r zoals het artikel voorschrijft. De werknemer heeft dus eigenlijk geen keuze.
  2. De scholen hebben dan wel regulier meer dan 6 weken vakantie in een kalenderjaar, maar de activiteiten in de schoolgebouwen tijdens de vakantieperiodes zijn juist toegenomen. Denk hierbij aan de BSO (Buiten Schoolse Opvang), zomerscholen, zomeractiviteiten, leerkrachten die doorwerken in vakanties dan wel eerder beginnen.
  3. De administratieve omslachtigheid om bijlage VI correct uit te laten voeren.
  4. De werknemer ontnemen van een baan die hun kan voorzien van een gelijkmatig inkomen.

Ik ben sinds 2016 nauw betrokken bij de reguliere schoonmaak van scholen en heb de toename van activiteiten in de vakanties zien toenemen. De verwachting is dat scholen in de nabije toekomst nog meer activiteiten gaan organiseren om de schoolgebouwen ten volle te benutten in hun maatschappelijke rol binnen de buurtgemeenschap.

Wat mij in de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat schoolleiding vaak veronderstelt dat de schoonmaakmedewerkers een 52-wekencontract hebben en dus ook verbaasd zijn dat de reguliere schoonmaak stopt na de laatste lesdag en pas weer start op de 1e lesdag. Klachten, die niet nodig zijn, komen dan ook voort uit onwetendheid. Waarom is de schoonmaak in de laatste week van de zomervakantie niet dagelijks aanwezig? De leerkrachten zijn toch ook aan het werk? Natuurlijk is het aan ons als schoonmaakbedrijven om de verwachtingen van de schoolleidingen te managen.

Mijn voorstel aan u is om het 40-wekencontract te laten uitsterven en uit de schoonmaakcao te schrappen. De schoonmaakmedewerkers hebben zekerheid dat ze elke maand een vaste basisinkomen hebben, en de continuïteit van de schoonmaak op de scholen (ook tijdens vakanties) is geborgd. De onnodige extra administratie van spaarloon vervalt en als een medewerker toch 6 weken verlof wil nemen, dan is het de keuze hem/haar met als consequentie bij te weinig vakantiedagen dat hij of zij onbetaald verlof moet opnemen.

Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende jaren anders naar de schoonmaak van de schoolgebouwen moeten gaan kijken en organiseren. De grote schoonmaak, zoals in de vorige eeuw standaard was, in de zomervakanties kunnen we niet voortzetten zoals toen. We hebben geen zes weken lang lege schoolgebouwen waarin we alle schoonmaakactiviteiten kunnen uitvoeren. Nee wij, schoonmaakbedrijven, moeten per school en per schooljaar de jaarplanning gaan afstemmen met de scholen. De reden hiervoor is dus dat de scholen 52 weken per jaar activiteiten hebben in plaats van de 40 weken. Dan heb ik het nog niet eens over de activiteiten zoals gebouwonderhoud en ict-werkzaamheden.

Mijn vraag aan u, sociale partners, is om met de tijd mee te gaan en het 40-wekencontract in het sterfhuis te zetten. Het is aan ons, de schoonmaakbedrijven, om de scholen duidelijk te maken dat door de uitbereiding van hun activiteiten onze activiteiten ook uit gebreid moeten worden en dat daar wel een prijskaartje aan hangt. Een weg terug is er niet meer, maar de juiste keuze welke afslag we op de weg nemen wel.

Ik ben al begonnen om mijn scholen voor te bereiden op de verandering die gekoppeld zijn aan hun veranderingen. Tot nu toe positieven reacties. Ik sta open om mijn vraag tot het schrappen van artikel 9 lid 3b toe te lichten.

Edgar van Engelen,
directeur Clear4Clean

Premium

Scholen | schoonmaak | corona

Menig schoonmaakbedrijf begon tussen de schoolbanken en groeide uit tot een allround schoonmaakbedrijf of...