Blog: Alle dagen trots op de schoonmakers!

Vandaag vieren we voor de 4e keer De Dag van de Schoonmaker. Een dag om schoonmakers in het zonnetje te zetten en extra te bedanken voor hun vakwerk. Want schoonmaken is een vak. Het vergt kennis en vaardigheden om op efficiënte, effectieve en vooral ergonomische wijze een kantoor, zorginstelling of school schoon te maken.

Wat voor ieder vak geldt, is ook van toepassing op het vak van schoonmaker, namelijk zorgen dat de vakkennis en -vaardigheden op peil blijven. Een leven lang leren, geldt dus zeker ook voor de schoonmaker. Want de schoonmaakbranche ontwikkelt zich en wordt steeds meer onderdeel van de totale organisatie. Dat vereist een continue ontwikkeling van medewerkers. Op gebied van gastvrij werken, resultaatgericht schoonmaken of herinstructie, zodat medewerkers op de juiste wijze hun werk blijven doen met een goede werkhouding. Dit kan met een klassikale opleiding, maar nog beter, met begeleiding en sturing op de werkplek.

Als opleider zien we nog te vaak dat schoonmaakmedewerkers pas worden opgeleid, als er een contractwissel is of omdat er bepaalde contractafspraken zijn. Reactief opleiden, omdat het moet in plaats van proactief opleiden om de kwaliteit te verbeteren. Juist dit proactieve opleiden zorgt voor meer vakwerk en verhoogt het werkplezier. Meer werkplezier zorgt voor betrokkenheid,  positieve uitstraling en teamgeest.

Gelukkig horen we in onze leidinggevende trainingen steeds meer andere geluiden. Van direct leidinggevenden, die begrijpen dat zij een sleutelrol hebben in het aansturen van medewerkers, verhogen van werkplezier en verbeteren van kwaliteit. Leidinggevenden, met oprechte aandacht voor hun medewerkers en hen serieus nemen. Leidinggevenden, die complimenten geven, regelmatig instructie geven, zorgen voor voldoende middelen en materialen, en in gesprek gaan over het werk. Kortom: leidinggevenden die samen met hun team werken aan een optimale samenwerking bij de klant en continue verbetering van het schoonmaakvak.

De schoonmaker vandaag in het zonnetje zetten, is een goede start. Laten we met elkaar kijken hoe we deze ene dag kunnen veranderen in continue aandacht voor de schoonmaker en zijn/haar vak.  De schoonmaker faciliteren, zodat hij/zij het vak nog beter kan uitvoeren. UL-Team denkt graag mee hoe dit vorm te geven.

Geniet van deze dag!

Belinda Dekkers, Nicole Mol en Cynthia Schotel
UL-Team facilitaire opleidingen

Premium

De kracht van klein: Total Cleaning Products en ABC Products ontwikkelen unieke all-in-one hygiënezuil

“De mondiale vraag naar desinfectiezuilen explodeerde door het coronavirus, maar de uitdaging ook: veel...