NIVO wint met NIVOP app eerste editie Duurzame Innovatie Challenge

Op 14 november is NIVO winnaar geworden van de eerste editie van de Duurzame Innovatie Challenge. In de Elfstedenhal in Leeuwarden riep de Commissaris van de Koning, Arno Brok, NIVO uit tot winnaar met het idee om de schoonmaakbranche te vernieuwen.

Met de ontwikkeling van de app NIVOP worden vraag en aanbod in de schoonmaakbranche bij elkaar gebracht. Dit zorgt voor flexibiliteit bij zowel de werknemers als de werkgever en leidt daarmee tot duurzamere inzetbaarheid van hun medewerkers. Dit is echt een vernieuwing in de doorgaans traditionele schoonmaakbranche. “De mens zelf is de drijfveer voor ons achter sociaal duurzaam innoveren. Daar kun je pas wat van leren”, zegt winnaar Mark Bunt, een van de drie studenten van NHL Stenden.

Op de foto v.l.n.r. Annette van der Meulen (NIVO), Pieter van der Werk, Mark Bunt, Sita Poelstra, Rutger Werkhoven (NIVO).

Duurzaam personeelsbeleid essentieel
NIVO’s KAM en duurzaamheidscoördinator Rutger Werkhoven licht enthousiast toe; “Dit initiatief past uitstekend bij onze duurzaamheidsambities. De medewerkers van NIVO zijn ons belangrijkste kapitaal, duurzaam personeelsbeleid speelt daarbij een essentiële rol. De ontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende idee kan ons helpen om enerzijds medewerkers te binden en te behouden, anderzijds om opdrachtgevers maximaal te ontzorgen. Daarnaast spelen we hiermee in op de maatschappelijke trend van flexibiliteit.”

Adviesbureau Ekwadraat gaat samen met studenten en NIVO aan de slag om dit idee te realiseren. Hiervoor is de prijs van € 1000 beschikbaar gesteld. NIVO gaat vervolgstappen nemen om de realisatie vorm te geven.

Duurzame Innovatie Challenge
In totaal brainstormden 300 deelnemers over de volgende innovatie van 16 Friese bedrijven en organisaties tijdens de eerste editie van de Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018. Aan de finale gingen 3 bootcampdagen vooraf met de thema’s ‘Circulariteit en Energie’, ‘Sociale Innovatie’ en ‘Duurzame Organisaties’. Uit de 16 challengewinnaars werden 3 finalisten gekozen die tijdens de finale hun idee pitchten voor de jury met Commissaris van de Koning Arno Brok, wethouder Friso Douwstra en onderneemster Anne-Wil Lucas.

“De Duurzame Innovatie Challenge Fryslân 2018 is een mooie manier om bedrijven en talenten bijeen te brengen. Het leverde bedrijven praktische oplossingen op en deelnemers nuttige ervaringen. Een mooie en bruikbare manier om aan innovatie te doen”, zegt Arno Brok. De organisatie gaat samen met de bedrijven en deelnemers nu verder werken aan het uitvoeren en implementeren van de innovatieve ideeën. Het event heeft nu al geleid tot nieuwe werkgelegenheid. Bij de uitvoering van de innovaties wordt een grotere groei van de werkgelegenheid binnen de energie- en duurzaamheidssector in Friesland verwacht. Daarom is besloten om het evenement terug te laten keren. Dit met als doel om blijvende aandacht voor duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid te vragen.

×