Column: En we werken nog lang en gelukkig

VSR organiseerde als kennisinstituut in 2015 een VSR-Kennisdag, waarop een aantal sprekers de toekomst van de schoonmaakbranche belichtte aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De focus lag daarbij met name op zaken als robotisering, digitalisering en Internet of Things. Dus op ontwikkelingen in de techniek. Ook de vervolgbijeenkomst Digitale Verleiding in de professionele schoonmaak die onlangs plaats vond, stond met name in het teken van de techniek. De focus richtte zich daarnaast ook op de mens als consument: hoe maak ik van een bezoeker aan mijn website een klant? Hoe worden klanten digitaal verleid?

Maar hoe staat het dan met de mens als medewerker in de schoonmaakbranche? Wat zijn voor de circa 120.000 schoonmakers en schoonmaaksters de gevolgen van al die nieuwe producten, snufjes en werkwijzen? Wordt hun werk door die ontwikkelingen overbodig? Hoe zorgen we er, met andere woorden, voor dat medewerkers in de schoonmaakbranche duurzaam inzetbaar blijven?

De schoonmaker draagt nu immers wezenlijk bij aan het welbevinden in gebouwen waar we werken, onderwijs volgen en recreëren. Een schoongemaakte werkplek geeft de medewerker zelfs het gevoel beter te presteren, meer te produceren. Zie daarvoor het interessante onderzoek van Mirte Horrevorts: De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties in Nederland.

Maar blijft dat dan zo als schoonmaakrobots steeds meer hun intrede doen? VSR zal aan die vraag de komende tijd aandacht (blijven) geven. Ten eerste zal Jacco Vonhof, voorzitter van VSR, tijdens het event dat de organisatie voor duurzame inzetbaarheid OVAL* op woensdag 1 november organiseert, nadrukkelijk ingaan op de belangrijke rol die de schoonmaker/-maakster (zie http://www.oval.nl/evenement) speelt bij het gevoel van welbevinden van gebouwgebruikers.

Het event van OVAL is vervolgens een opmaat voor een bijeenkomst, die VSR begin 2018 gaat organiseren over duurzame inzetbaarheid in de schoonmaakbranche. Daarbij komen vragen aan de orde als: Welke kansen biedt robotisering voor de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche? Over welke nieuwe vaardigheden moeten werknemers beschikken? Leiden deze ontwikkelingen tot andere verhoudingen op de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche? Wat is de (nieuwe) definitie van ‘werk’?

Werk en privé lopen meer en meer in elkaar over. Werken maakt immers steeds meer een integraal onderdeel uit van ons (privé-)leven en andersom. Werk in de schoonmaaksector moet dan ook als belangrijke component van de daginvulling – ondanks alle ontwikkelingen of juist dankzij die ontwikkelingen – wél leuk blijven.

Ook medewerkers en medewerkster in de schoonmaakbranche moeten kunnen zeggen: “En we werken nog lang en gelukkig”.

John Griep,
directeur Vereniging Schoonmaak Research

*OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties